Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIGONDZO 10

U nga rivali lezvi zvi nga humelela sati wa Loti

U nga rivali lezvi zvi nga humelela sati wa Loti

Loti i no tshama ni tiyo wakwe Abrahama le tikweni ga Khanani. Abrahama na Loti va no gumesa vava ni zvifuyo zvo tala nguvhu laha ka kuza va nga ha gi kumi wutshamu ga ku zvi gisa kona. Abrahama i no byela Loti aku: ‘A zva ha koteki a ku hi hanya ka wutshamu gin’we. I chukwana u hlawula wutshamu legi u lavako kuya ka gona, mina ndzi taya ka legi gin’wani’. Lezvo zvi komba ku Abrahama i wa hi mu nene, a hi zvona?

Loti i no wona wutshamu ga gi nene kusuhani ni dhoropa ga Sodhoma. Ku wa hi ni mati ni byanyi go saseka. I no hlawula wutshamu lego, a se famba ni ngango wakwe va ya tshama kona. I no gumesa a rura a ya tshama hi lomu ndzeni ka dhoropa ga Sodhoma.

A vanhu va le Sodhoma ni va le Gomora va wa hi ni mahanyela yo biha. Hi lisine, va wa hi ni mahanyela yo biha nguvhu laha ka kuza Jehovha a zvi wona zvi hi chukwana ku lovisa madhoropa lawo. Kanilezvi Jehovha i wa lava ku ponisa Loti ni ngango wakwe. Hikwalaho, i no rumela tingilozi timbiri ti ya va byela lezvaku va ti wonela, tiku: ‘Hatlisani! Humani lomu ka dhoropa legi! Jehovha i lava ku gi lovisa’.

Loti a nga tekelangi ku huma. I no maha mihoni. A tingilozi leto ti no gumesa ti khoma Loti, ni Sati wakwe, ni vanhanyana vakwe va vambiri ti va humesa handle ka dhoropa hi ku hatlisa, tiku: ‘Humani mu tsutsuma, kasi mu ngafi! Mu nga cuwuki ndzhako. Loku mu cuwuka ndzhako, mu tafa’!

 A cikhati leci va nga chikela ka dhoropa gi vitwako Zoware, Jehovha i no nisa ndzilo ni solufa hehla ka Sodhoma ni Gomora. A madhoropa lawo ma no loviswa maku bhi. A cikhati leci a sati wa Loti a nga tsika ku ingisa Jehovha a cuwuka ndzhako, i no cica a maha ruka ga munyu! Kanilezvi Loti ni vanhanyana vakwe va ponile hi ku va ingisile Jehovha. Va bayisekile nguvhu hi lezvi a sati wa Loti a nga kala ku ingisa. Kanilezvi, va tsakile hi kuva va ingisile lezvi Jehovha a nga va byelile.

“Alakanyani a sati wa Loti.” — Luka 17:32

Genesisi 13:1-13; 19:1-26; Luka 17:28, 29, 32; 2 Pedro 2:6-9