Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Cingheniso ca cipandze 3

Cingheniso ca cipandze 3

A Bhibhiliya gi kumbuka vanhu vatsongwani va tireleko Jehovha andzhako ka ndambi. Cikari ka vanhu lavo va mu tireleko, hi kuma Abrahama loyi a vitanilweko ku munghana wa Jehovha. Hikuyini a nga vitaniwa ku munghana wa Jehovha? Loku u hi mupswali, vhuna n’wana wa wena lezvaku a wona ku Jehovha wa khatala hi yena niku i lava ku mu vhuna. A ku fana na Abrahama ni vanhu van’wani va ku kholwa, vo kota Loti na Jakobe, hi nga kombela Jehovha na hi tlhatlhekile lezvaku a hi vhuna. Handle ko kanakana, Jehovha i ta tatisa zvitsumbiso zvakwe zvontlhe.

IN THIS SECTION

CIGONDZO 7

Peredhu ga Bhabheli

A vanhu va no bhula lezvaku va aka dhoropa kasi va tshama ka gona, va aka peredhu gi leha kala gi chikela le tilweni. Hikuyini Nungungulu a nga va maha va wulawula tirimi to hambana hi citshuketi?

CIGONDZO 8

Abrahama na Sara va ingisile Nungungulu

Hikuyini Abrahama na Sara va nga cica wutomi gabye ga dhoropa va ya hanya hi ku ndzulandzula tikweni ga Khanani?

CIGONDZO 9

Vaza va pswala n’wana!

Nungungulu i wa ta zvi tatisisa kuyini lezvi a nga tsumbisile Abrahama? Laha ka Isaka na Ixmayeli — himani a nga wa ta patseka?

CIGONDZO 10

U nga rivali lezvi zvi nga humelela sati wa Loti

Nungungulu i no nisa ndzilo ni solufa hehla ka Sodhoma ni Gomora. Hikuyini a madhoropa lawo ma nga loviswa? Hikuyini hi nga faneliko ku rivala lezvi zvi nga humelela Sati wa Loti?

CIGONDZO 11

Abrahama a ringwa kukholwa kakwe

Nungungulu i no byela Abrahama aku: ‘Ndzi kombela ku uya citsungeni ci nga le Moriya, u ya ndzi mahela muphahlo hi n’wana wa wena’. Abrahama i wa ta maha yini lezvi a kukholwa kakwe ku nga kari ku ringwa?

CIGONDZO 12

Jakobe a kuma tshomba

Isaka na Rebheka va no pswala vafana vambiri va mahahla. A mavito yabye ku wa hi Esawu na Jakobe. Kota lezvi Esawu a nga hi nhondzo, i wa ta nyikwa tshomba yo hlawuleka. Hikuyini a nga kala ku yi nyika lisima, a nyikela hi ku fela parato ya zvakuga?

CIGONDZO 13

Jakobe na Esawu va tsetselelana

Zvini lezvi Jakobe a nga maha kasi a katekisiwa hi ngilozi? I tsetselelanisile kuyini na Esawu?