Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIGONDZO 62

Mufumo wa ku fana ni sinya ya hombe

Mufumo wa ku fana ni sinya ya hombe

Ka wusiku go kari, Nebhukadnezare i no lora zvilo zvo chavisa. I no vitana a vavanuna vakwe vo tlhariha kasi va ta mu byela a ku zvi wula yini lezvi a nga lora. Kanilezvi, ne mun’we wabye a nga zvi kotangi ku mu tlhamusela. Hi kugumesa, a hosi yi no wulawula na Dhaniyeli.

Nebhukadnezare i no byela Dhaniyeli aku: ‘Lomu ka noro wa mina, ndzi no wona sinya. Yi no kula yi leha nguvhu kala yi chikela tilweni. Yi wa woneka ka matlhelo wontlhe ya misava. Yi wa hi ni matluka yo saseka ni mihandzu yo tala. A zvihari zvi wa humula laha ndzhutini wa yona, a zvinyanyani ti wa aka zvisaka lomu ka maravi ya yona. Ku nota ngilozi hi le tilweni, yi wula lezvi hi gezu ga hombe: “Kingani sinya yiwa, mu tsemelela maravi ya yona. Kanilezvi, mu ga kunuli a cibho ca kona, ci tsikeni lomu misaveni ni timitsu ta kona, mu tlhela mu ci boha bhandi ga ciketse ni ga suku. A mbilu ya kona yi ta cica yi ngavi ya munhu, yiva ya cihari, kala ku hundza a 7 wa zvikhati. A vanhu vontlhe va ta zvi tiva lezvaku Nungungulu wa Fuma niku a nga tsika ni wihi a mu lavako a fuma”’.

Jehovha i no vhuna Dhaniyeli a ku tiva lezvaku a noro lowo wu wula yini. A cikhati leci Dhaniyeli a nga zvi tiva ku a noro lowo wu wula yini, i no chava zvonake aku: ‘O Hosi, loku ku wo khwatsi a noro lowu wu wulawula hi valala va wena, ku wa hi chukwana. Kanilezvi, wu wulawula hi wena futsi. A sinya ya hombe leyi yi nga kingiwa yiwa hi wena. U ta luza mufumo wa wena u tlhela u yaga byanyi lomu khwatini a ku fana ni zvihari zva khwati. Hambulezvo, kota lezvi a ngilozi yi nga ku tsikani cibho ni timitsu ta kona lomu misaveni, u ta tlhela u maha hosi kambe’.

Loku ku hundzile lembe, Nebhukadnezare i no wula zvokari laha a nga kari a fambafamba lehehla ka yindlu yakwe ya wuhosi, a wona Bhabhuloni. I te: ‘Hi nga wona a kusaseka ni kuhlamalisa ka dhoropa legi ndzi nga aka. Phela mina ndzi wa hombe futsi’! Na a ha wulawula, ku no zwala gezu hi le tilweni giku: ‘Nebhukadnezare! Zvezvi u tekelwe wuhosi ga wena’.

Ka cikhati caleco, Nebhukadnezare i no sangula ku hlanya, a ku khwatsi cihari ca khwati. I no humesiwa lomu ndlwini yakwe ya wuhosi a ya hanya lomu khwatini ni zvihari. A misisi yakwe yi no kula, yi fana ni timbave ta gama, a zvikamba zvakwe zvi fana ni zva zvinyanyani.

 Loku ku hundzile 7 wa malembe, Nebhukadnezare i no hanya, Jehovha a mu yimisa kambe kota hosi ya Bhabhuloni. Nebhukadnezare i no gumesa aku: ‘Ndza mu dhumisa Jehovha, a Hosi ya tilo. Makunu ndza zvi tiva a ku Jehovha hi yena a Fumako. Wa zvi kota ku tsongahata vanhu va matshandza, a tlhela a nyikela mufumo ka loyi a mu lavako’.

“A matshandza ma rangela kulova; ni kutikukumukisa ku rangela kuwa.” — Mavingu 16:18