Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIGONDZO 59

4 wa vafana va ingisileko Jehovha

4 wa vafana va ingisileko Jehovha

A cikhati leci Nebhukadnezare a nga khoma vafana va yindlu ya wuhosi ni vafana van’wani va tixaka to chaviseka ta ka Judha, i no famba navo le Bhabhuloni zvonake a ya hlawula wanuna wa ku hi Axpenaze a nga tira le ndlwini ya wuhosi, a mu yimisa kuva murangeli wabye. Cikari ka vafana lava va nga khomilwe, Nebhukadnezare i no byela Axpenaze lezvaku a hlawula lava vo kala va nga tshameli ku babya, na va hi vo tiva nguvhu ka vontlhe. A vafana lavo va wa ta gondzisiwa hi malembe manharu. Lezvi va nga wa ta gondzisiwa zvi wa ta va longisela kuva tihosana ta lisima lomu Bhabhuloni. A vafana lavo va wa ta gondzisiwa ku lera, ku tsala ni ku wulawula lirimi la Bhabhuloni. Va wa fanele kuga zvakuga zvo fana ni lezvi zvi nga giwa hi hosi ni vontlhe lava va nga tira lomu ndlwini ya wuhosi. Cikari ka vafana lavo, ku wa hi na Dhaniyeli, Hananiya, Mixayeli na Azariya.  Axpenaze i no va cica mavito, a va nyika ya ciBhabhuloni aku hi Bheltexazari, Xadrake, Mexake, na Abhed-nego. Xana lezvi va nga wa ta gondza zvi wa ta va maha va tsika ku tirela Jehovha?

A vafana lava va 4 va wa ti yimisele ku ingisa Jehovha. Va wa zvi tiva lezvaku a va faneli kuga zvakuga lezvo zva hosi hakuva a zvin’wani zvi wa nga basangi hi kuya hi Nayo wa Jehovha. Hikwalaho va no byela Axpenaze vaku: ‘Hi kombela ku hi ngagi zvakuga zva hosi’. Axpenaze aku: ‘Loku mu ngagi zvakuga lezvi, a hosi yi mu wona na mu wondzile, yi ta ndzi daya’!

Dhaniyeli i wa hi ni mawonela. I no byela lava va nga kari va va wonelela aku: ‘Hi kombela ku mu hi nyika matsawu ni mati basi hi cipimo ca 10 wa masiku, mu gumesa mu hi fananisa ni lava va gako zvakuga zva hosi’. Lava va nga va wonelela, va no vhumela.

Loku ma mbhelile masiku lawo ya 10, Dhaniyeli ni vanghana vakwe va 3, va wa hanya khwatsi ku hundza vafana vontlhe. Jehovha i no tsaka hi lezvi va nga mu ingisa. I no tlhela a nyika Dhaniyeli a wutlhari ga ku zwisisa miwoniso ni miloro.

A cikhati leci va nga mbheta ku gondza, Axpenaze i no teka vafana vontlhe vaya ka Nebhukadnezare. Hosi Nebhukadnezare i no wulawula navo a wona lezvaku Dhaniyeli, Hananiya, Mixayeli na Azariya va wa tiva nguvhu ni ku va wa tlharihile a ku hundza vafana vontlhe. I no hlawula lava va 4 kasi va tira lomu ndlwini yakwe ya wuhosi. A hosi yi wa lava ku va kombela wusungukati hi kukhandzakanya loku yi lava ku maha zvilo zva lisima. Jehovha i wa va nyikile wutlhari a ku hundza titlhari tontlhe ta hosi ni tin’anga takwe.

Hambu lezvi va nga hi tikweni ga le kule, Dhaniyeli, Hananiya, Mixayeli na Azariya a va rivalangi a ku va wa tirela Jehovha. Wenawu u ta mu alakanya Jehovha contlhe cikhati, hambu loku mamani na papayi va hi kule?

“Ngha a nga hi kona loyi a ku kanyisako hi lezvi u nga jaha, kanilezvi ngha u hi ciwonelo ka makholwa hi kuwulawula, ni mahanyela, ni lirandzo, ni kukholwa ni kuhlazveka.” — 1 Timote 4:12