Pimanyisa a kukholwa kabye

Hi nga vunekisa kuyini zalezi hi ku gonza xungetano hi vavanuna ni vavasati va zikhatini za kutsaliwa ka Biblia?

Xaxameto wa zikhati

A xaxameto wa zikhati ni mimapa zi ta ku vuna a ku wona hi mahlo ya maalakanyo lomu va nga hanya kona a vatsumbekileko lava ku wulawuliwako hi vona lomu ka Biblia ni xikhati va nga hanya hi xona.

Papilo ga Hubye yi Fumako

A Hubye yi Fumako yi kuca vontlhe hi matsenya lezaku va vuneka khwatsi hi ku lera ni ku gonza a bhuku legi hi munwe munwe kutani hi wungango.

Xingheniso

A Biblia gi tele hi mitlhatlhambutelo ya lisine ya vavanuna ni vavasati va kukholwa. Hi nga vunekisa kuyini hi zikombiso zabye?

ABELI

“Wa ha wulawula hambu lezi a fileko”

Hi nga gonza yini ha Abeli ni kukholwa kakwe kuveni ku wuliwa zitsongwani hi yena lomu ka Biblia ke?

NOA

“I lo famba zinwe na Nungungulu”

Zikarato muni lezi Noa ni sati wakwe va yimiseneko nazo kuwundleni ka vana vabye? Hikuyini zi nga lava lezaku va kombisa kukholwa kasi ku aka a taru?

ABRAHAMA

“Raru wa vontlhe va kholwako”

Xana Abrahama i ku kombisisile kuyini a kukholwa? U xuva ku ku pimanyisisa kuyini a kukholwa ka Abrahama?

RUTE

“Ni kwihi laha u yako kona, minawu nzi taya”

Hikuyini Rute a nga ti yimisele ku tsika a ngango wakwe ni tiko gakwe? Matshamela muni a ma kombisileko ma nga mu maha a ranziwa hi Jehova?

RUTE

Wasati wa mu nene nguvu

Hikuyini a muchado wa Rute na Boazi wu nga wa lisima? Hi nga gonza yini ka Rute na Naomi xungetano hi ngango?

HANA

I lo chulula mbilu yakwe ka Nungungulu hi mukhongelo

A kukholwa ka Hana ha Jehova ku mu vunile a ku yimisana ni xiyimo xo karata nguvu.

SAMUELI

“I lo kulela mahlweni ka Jehova”

Xana a wunwanana ga Samueli gi wa nga tolovelekangi hi ndlela muni? Zini zi mu vunileko a ku kulisa a kukholwa kakwe a xikhati lexi a nga hi tabernakelini?

SAMUELI

I lo timisela a zikhunguvanyiso

Hontlheni ha tshuka hi yimisana ni kuxaniseka ni zikhunguvanyiso lezi zi ringako a kukholwa ka hina. Zini lezi hi nga gonzako ka kutimisela ka Samueli?

ABIGAILI

I tirisile wutlhari

Hi nga gonza yini ka wukati go karata ga Abigaili?

ELIJA

I lo yimelela a wukhozeli go basa

Hi nga mu pimanyisisa kuyini Elija loku hi wulawula ni vanhu lava va nga vumeliko lezi a Biblia gi zi gonzisako?

ELIJA

I lo lavelela, a rinzela

Xana muprofeti Elija i zi kombisile kuyini lezaku i wa ranza ku khongela a xikhati lexi a nga kari a rinzela lezaku Jehova a tatisa a xitsumbiso xakwe?

ELIJA

I lo chavelelwa hi Nungungulu wakwe

Zimaho muni zi mahileko Elija a rereka nguvu laha ka kuza a kombela ni kufa?

JONA

I lo gonza hi zihoxo zakwe

Xana wa ku zwisisa a kuchava ka Jona xungetano hi ku vumela a xiavelo? A matimu yakwe ma hi gonzisa zotala xungetano hi lihlaza-mbilu la Jehova ni wuxinji gakwe.

JONA

I gonzisilwe kuva ni wuxinji

Xana a tlhatlhambutelo wa Jona wu hi vunisa kuyini a ku hlola wutsumbu ga hina hi kutsumbekileko?

ESTERE

I yimelele a vanhu va Nungungulu

Kasi ku kombisa liranzo la kutikarata lo fana ni leli la Estere hi fanele kuva ni kukholwa ni kutiya.

ESTERE

I lo maha zilo hi wutlhari, hi kutiya, na a karatekela vanwani

Xana Estere i mahisile kuyini zilo handle ka makangwa hi kota ya Jehova ni vanhu vakwe?

MARIA

“Hizona, nzi nanza ga hosi” Jehova!

Lezi Maria a hlamulisileko zona a ngelosi Gabrieli, zi hi byela yini hi kukholwa kakwe? Matshamela muni manwani ya lisima a ma kombisileko?

MARIA

I lo “alakanyela mbilwini yakwe”

Lezi Maria a zi zwileko Betlehema zi tiyisile a kukholwa kakwe zitsumbisweni za Jehova.

JOSEFA

I lo va vikela, a va hlayisa a tlhela a timisela hi kutsumbeka

Xana Josefa i vikele a ngango wakwe hi tindlela muni? Hikuyini a tekileko Maria na Jesu vaya Gipite?

MARTA

“Nza kholwa”

Xana Marta i ku kombisisile kuyini a kukholwa ko tiya hambu xikhatini xa hlomulo?

PEDRO

I lo lwisana ni kuchava ni kukanakana

A ku kanakana ku ngava ni ntamu wa ku hohlota. Kanilezi, Pedro i hlulile a kuchava kakwe ni kukanakana zonake a lanzela Jesu.

PEDRO

I lo simama a tsumbeka hambu lezi a yimiseneko ni ziringo

Xana a kukholwa ka Pedro ni kutsumbeka kakwe zi mu vunisile kuyini a ku vumela a kukawuka ka Jesu?

PEDRO

A Mugonzisi wakwe i mu gonzisile kuva ni moya wa kutsetselela

Zini lezi Jesu a nga gonzisa Pedro xungetano hi kutsetselela? Xana Jesu i zi kombisisile kuyini lezaku i wa tsetselele Pedro?

Magumo

U nga simamisa kuyini a ku tiyisa a kukholwa ka wena ni ku alakanya a kutsumba ka wena?