Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 11

Johani a longisela timbilu ta vanhu kasi va amukela Mesiya

Johani a longisela timbilu ta vanhu kasi va amukela Mesiya

MATEWU 3:1-12 MARKU 1:1-8 LUKA 3:1-18 JOHANI 1:6-8, 15-28

  • JOHANI A CHUMAYELA VANHU A TLHELA A VA BHABHATISA

  • JOHANI A BHABHATISA VANHU VO TALA, A TSIKA LAVA VA NGA KALA VA NGA RINGANELWI

Ku wa hi lembe ga 29 Nguveni ya Hina. Makunu ku wa hundza 17 wa malembe na va kumile Jesu lomu tempeleni na a tshamile ni vagondzisi va vaJudha a va maha zviwutiso, na a hi ni 12 wa malembe. A vanhu vo tala va wa kari va wulawula hi Johani, a xaka ga Jesu, loyi a nga kari a chumayela matshan’wini wontlhe ya le mupela-gambo wa Congo wa Jordhani.

Johani i wa hi wanuna wo hlamalisa hi ciyimo cakwe ni mawulawulela yakwe. A tinguwo takwe ti wa mahilwe hi woya ga kameli niku i wa boha libhandi la cikhumba. I waga wulombe ga lomu khwatini ni humbi — ku nga lixaka lo kari la mabhandzala. Mahungu muni a nga kari a chumayela? I waku: ‘Hundzulukani, hakuva a mufumo wa tilo wu tshinele.’ — Matewu 3:2.

Lava va nga kari va mu ingisela, va wa tsaka hi mahungu yakwe. A kutala ka vona va wa zvi zwisisa ku va fanele ku ti sola — ku nga ku cica mawonela ni mahanyela yabye — va tsika mahanyela lawo va tlhela va ma nyenya. Lava va ngaya ka Johani, va wa hi “va le Jerusalema ni Judhiya gontlhe, ni tiko gontlhe gi nga kusuhani ni Jordhani”. (Matewu 3:5) A kutala ka lava va ngaya kakwe va ti solile. I no va bhabhatisa, a peta miri wabye wontlhe lomu matini ya Congo wa Jordhani. Hikuyini a nga kari a va bhabhatisa?

Lava a nga va bhabhatisa, va wa komba lezvaku va ti sola hi mbilu yontlhe hi lezvi va nga tsikile ku ingisa a civhumelwano ca Nayo wa Nungungulu. (Mitiro 19:4) Hambulezvo, a hi vontlhe va nga ringanelwa. Loku kuta vaFarisi ni vaSadhusi — a varangeli va wukhongeli — Johani i wa va vitana ku i “pswalo wa tinyoka”. A va byela lezvi: ‘Humesani mihandzu yi kombisako kuhundzuluka. Mu nga alakanyi muku: Hi na Abrahama, a nga papayi wa hina; hakuva ndza mu byela lezvaku Nungungulu i na ni ntamu ku vhuxela Abrahama a vanana hi maribye lawa. Hambu ni lezvi, a cihloka ci vekelwe mitswini ya tisinya; a tisinya tontlhe leti ti nga pswaliko mihandzu yi nene ti ta tsemiwa, ti hoxiwa ndzilweni.’ — Matewu 3:7-10.

Kota lezvi a vanhu vo tala va nga kari va ya wona Johani, ni lezvi a mahungu yakwe ma nga cica wutomi ga vanhu, ni lezvi a nga kari a bhabhatisa votala, ku no rumelwa vapristi ni vaLevhi va ya mu wutisa lezvi: “Hi wena mani ke?”

I no va hlamula aku: “A hi mina Kristu.”

Va no phinda vaku: ‘Kasi hi wena mani? Hi wena Elija ke?’

I no va hlamula aku: “A hi mina”.

Va no mu wutisa vaku: “U muphrofeti ke?” Va mu wutisile lezvo na va alakanya lezvaku Muphrofeti wa hombe loyi Mosi a nga wulile ku i tata. — Dhewuteronome 18:15, 18.

Johani i no va hlamula aku: “Kokwihi!”

Va no phinda kambe vaku: Kasi ‘hi wena mani ke? Hi fela ku ya hlamula lava va hi rumileko. U ti wula ku u mani ke?’ Johani aku: “Mina ndzi gezu ga loyi a bako hungu ciwuleni, aku: Lulametani a ndlela ya Hosi, kota lezvi a nga wula muphrofeti Isaya.” — Johani 1:19-23.

Va no tlhela va mu wutisa vaku: “Hi yini u bhabhatisako loku u nga hi Kristu, hambu Elija, hambu ni Muphrofeti ke?” I no va hlamula zvilo zva lisima nguvhu, aku: “Mina ndzi bhabhatisa hi mati; kanilezvi i kona mun’we cikari ka n’wina loyi mu nga mu tiviko, hi yena loyi a tako ndzhako ka mina”. — Johani 1:25-27.

Kunene Johani i wa zvi tiva lezvaku a ntiro wakwe ku wa hi ku longisela timbilu ta vanhu kasi va ta amukela Mesiya, loyi a nga wa ta maha Hosi. Johani i wulile magezu lawa xungetano hi Mesiya: ‘Loyi a tako ndzhako ka mina i na ni ntamu ku hundza mina; a zvi ndzi faneli ni ku [tlhatlha] zvilato zvakwe’. (Matewu 3:11) Hi lisine, Johani i zile aku: “Loyi a tako andzhako ka mina hi yena wo ranga, hakuva i wa hi kona na ndzi nga seva kona.” — Johani 1:15.

Handle ko kanakana, a mahungu lawa Johani a nga kari a chumayela yaku “hundzulukani, hakuva mufumo wa tilo wu tshinele”, ma wa faneleka. (Matewu 3:2) Yi wa hi ndlela ya ku tivisa vanhu lezvaku Jesu Kristu — loyi a nga wa ta yimisiwa hi Jehovha kota Hosi — i wa lava ku sangula a ntiro wakwe na ku nga hi kale.