Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 5

Jesu i pswalilwe kwihi niku rini?

Jesu i pswalilwe kwihi niku rini?

LUKA 2:1-20

  • JESU A PSWALIWA LE BHETLEHEMA

  • JESU A ENDZELWA HI VARISI NA A HA HI N’WANANA

Khezari Awugustu, a Hosi ya Mufumo wontlhe wa Roma, i no laya lezvaku a vanhu vontlhe va tsalelwa. Hikwalaho, Josefa i wa fanele ku endza na Mariya vaya Bhetlehema, a dhoropeni legi a nga pswalelwa ka gona, gi nga hi le dzongeni wa Jerusalema.

Le Bhetlehema ku wa hi ni vanhu vo tala va nga yela ku ya ti tsalela. Ku wa nga ha hi na ko tshama kona. Hikwalaho, Josefa na Mariya va noya tshama lomu rangeni, ku nga vekiwa timbongola ni zvifuyo zvin’wani. Hi kwalomo Jesu a nga pswalelwa kona. Mariya i no mu petsela lomu dzoweni a mu lata lomu cigowolweni, lomu va nga kari va chela zvakuga zva zvifuyo.

Zva dlunyateka a ku hi Nungungulu a nga maha lezvaku Khezari Awugustu a yimisa nayo lowu wa citsalela. Hikuyini? Hakuva zvi mahile lezvaku Jesu a pswalelwa le Bhetlehema, a dhoropeni ga kokwani wakwe Dhavhidha. A Mitsalo yi wa sina yi wulile kale lezvaku a Hosi leyi yi nga tsumbisilwe yi wa ta pswalelwa ka dhoropa legi. — Mika 5:2.

Kunene, lego give wusiku ga lisima nguvhu! Le handle ka dhoropa, a ntlawa wa varisi vo kari va no wona kuwonekela ka hombe, ku woninga kontlhe laha va nga hi kona. Ku wa hi kungangamela ka Jehovha! A ngilozi yin’we ya Jehovha yi no byela varisi yiku: “Mu nga chavi, hakuva ndza mu bikela a mahungu ya kutsaka ka hombe, loku ku tova kona ka vanhu vontlhe. Hi lezvaku nyamutlha mu belekelwe a Muhanyisi le mutini wa Dhavhidha, loyi a nga Kristu a Hosi. A ciwoniso ca n’wina hi leci: Mu ta ya kuma a cin’wanana na ci petselwe lomu dzoweni, ci latiwa lomu cigowolweni.” Ku no woneka tingilozi to tala hi citshuketi, tiku: “A wudzundzo a give ka Nungungulu le hehla matilweni, ni kurula misaveni cikari ka vanhu lava a xaleleko ha vona.” — Luka 2:10-14.

A cikhati leci a tingilozi ti nga suka, a varisi va no byelana lezvi: ‘A hi fambeni Bhetlehema, hi ya wona leci ci mahekileko, leci a Hosi yi ci tivisileko ka hina.’ (Luka 2:15) Va no tekela ku famba hi kuhatlisa va ya kuma Jesu kwalomo a ngilozi yi nga ku va ta mu kuma kona. Ka cikhati leco i wa ha hi cihlangi futsi. Laha a varisi va nga hlawutela lezvi a ngilozi yi nga va byela, vontlhe va nga zvizwa va no hlamala. Mariya i no ma nyika lisima a magezu lawo, a alakanyela zvokari mbilwini yakwe.

A vanhu vo tala nyamutlha va kholwa lezvaku Jesu i pswalilwe hi 25 ka Dezembro. Kanilezvi, a hweti ya Dezembro i nguva ya tivhula ni cirami le Bhetlehema. Ka zvikhati zvin’wani kaza kuwa cirami futsi. Ka nguva leyo ya lembe, zvi wa ta karata nguvhu a ku a varisi va tshama lehandle ni mitlhambi yabye. Ahandle ka lezvo, kota lezvi a vanhu va nga kala va nga zvi randzi ku ingisa vaRoma, zva kanakanisa ku a hosi ya Roma na yi layile ku va ya tsalelwa a cikhati leci a cirami ci kwapako ni tindleve. Zvi wonekisa ku khwatsi Jesu i pswalilwe na ku nga titimeli, kwalomo ka hweti ya Outubro.