Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 21

Jesu lomu sinagogeni ga le Nazareta

Jesu lomu sinagogeni ga le Nazareta

LUKA 4:16-31

  • JESU A LERA BHUKU GA ISAYA

  • A VANHU VA LE NAZARETA VA ZAMA KU DAYA JESU

A cikhati leci Jesu a nga hanya lomu Nazareta, i wa tiviwa lezvaku muvatli. I no gumesa a suka a ya bhabhatiswa hi Johani Mubhabhatisi. Makunu i wo tlhela kaya, na ku hundza cipimo ca lembe na a sukile. Ka cikhati leco, i wa tiviwa kota wanuna loyi wa ku maha zvihlamaliso. Handle ko kanakana, a vanhu va lomu Nazareta va wa tsakile nguvhu niku va wa hi ni manyawunyawu ya ku mu wona na a va mahela zvihlamaliso lezvo na vonawu.

Jesu i wa tolovela kuya sinagogeni. Makunu laha a vanhu va nga mu wona na aya sinagogeni ga lomu Nazareta, va no engetela kuva ni manyawunyawu. Ka sinagoga lego, va wa tolovela ku maha mikhongelo va tlhela va lera bhuku ga Mosi, a ku fana ni lezvi zvi nga mahiwa lomu masinagogeni man’wani hi “masabhadho wontlhe.” (Mitiro 15:21) Va wa lera zvipandze zvo kari zva mabhuku ya zviphrofeto kambe. Zvi wonekisa ku a cikhati leci Jesu a nga suka a lera, i tekele ku tiva vanhu vo tala, lava a nga kari a kumana navo lomu sinagogeni ka malembe wontlhe ma nga hundzile. Va no mu nyiketa bhuku ga Isaya kasi a lera, zvonake a kuma laha ku nga wulawula hi Loyi a totilweko hi moya wa Jehovha. Inyamutlha a cipandze leco ci kumeka ka Isaya 61:1, 2.

Jesu i no lera a cipandze ci nga wula lezvaku a Munhu loye a nga tsumbisilwe i wa ta chumayela xungetano hi cikhati leci a vanhu va nga wa ta tlhatlhiswa wukhumbini, ku vhululiwa matihlo ya zvikhumu, ni kuta ka lembe ga tipswalo ta Jehovha. Jesu i no gumesa a tlhelisa bhuku ka loyi a nga tira lomu sinagogeni, a gumesa a tshama. Ka cikhati leco, a vanhu a woya hi ku mu cwalalala. I no sangula ku wulawula, kuzvilava hi cikhati co lehanyana. Ka lezvi a nga tlhamusela, i wulile ni magezu lawa ya lisima, aku: ‘Inyamutlha a mutsalo lowu wu tatisekile tindleveni ta n’wina.’ — Luka 4:21.

A vanhu va no hlamala hi kuzwa “timhaka ta tipswalo ti nga huma non’wini wakwe”, zvonake va sangula ku wutisana vaku: ‘Loyi a hi yena n’wana wa Josefa ke?’ A cikhati leci Jesu a nga wona lezvaku va wa lava ku mu wona na a maha zvihlamaliso zvo fana ni lezvi va nga zwile ku i mahile, Jesu i no simama aku: “Hakunene mu ta wula ka mina a vingu legi gi nge ngalo: N’anga, ti hanyise ha wece; zvontlhe lezvi hi zvi zwileko zvi tiriwa le Kapernawume, zvi mahe ni laha tikweni ga n’wina.” (Luka 4:22, 23) Zvi wonekisa ku a vanhu lavo a kale va nga hi vaakelani va Jesu, va wa pimisa ku Jesu i fanele ku sangula hi ku hanyisa lava va lomu cipandzeni cakwe. Maku va wo ti zwisa ku khwatsi Jesu o va chepeta.

Kota lezvi Jesu a nga tiva lezvi va nga kari va zvi alakanya, i no kumbuka matimu yo kari ya tiko ga Izrayeli. I te masikwini ya Elija ku wa hi ni tinoni to tala lomu Izrayeli; a tlhela aku: Wutshan’wini ga ku Elija a rumelwa kuya ka yin’we ya tinoni leto, i noya ka noni ya ku ne yi wa nga hi muIzrayeli ya le Zarefate, ku nga dhoropa gi nga hi kusuhani ni Sidhoni, lomu a nga ya vhuxa munhu hi cihlamaliso. (1 Tihosi 17:8-16) I tlhelile aku masikwini ya muphrofeti Elixa ku wa hi ni vanhu vo tala va nga babya hi hlokonho lomu Izrayeli. Kanilezvi, a muphrofeti loyi i no hanyisa Namani basi, loyi a nga hi muSiriya. — 2 Tihosi 5:1, 8-14.

Zva koteka ku a vanhu lava va tiko legi Jesu a nga kulele ka gona, va zvi wonile na zvi hi ciruko lezvi Jesu a nga tirisa matimu lawa kasi ku maha mifananiso yi nga kari yi zvi veka kubaseni lezvaku a va na kukholwa niku va wa lava ku vhuneka basi. Makunu va mahile yini? Vontlhe va nga hi lomu sinagogeni va no zangara, va suka va yima, va tekela ku khoma Jesu va mu humesa handle ka dhoropa. Va no famba naye le hehla ka citsunga leci a dhoropa ga Nazareta gi nga akilwe ka cona, va ya zama ku mu hoxela lahasi. Kanilezvi Jesu i no pshwonyomoka a famba, a pona gi no ha. Jesu i no suka hi laho, a kongoma Kapernawume, le n’walungu wa mbhiri ya Bimbi ga Galileya.