Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 57

Jesu a hanyisa nhanyana ni wanuna wa kufa tindleve

Jesu a hanyisa nhanyana ni wanuna wa kufa tindleve

MATEWU 15:21-31 MARKU 7:24-37

  • JESU A HANYISA A NHANYANA WA WASATI WA LE FENIKIYA

  • A HANYISA WANUNA A NGA FILE TINDLEVE NA A HI NI CIRIMITI KAMBE

Loku Jesu a konile vaFarisi hi kota ya zvihena zvabye, i no suka ni vapizani vakwe va famba pfhuka wa hombana vaya Tire ni Sidhoni lomu dhoropeni ga Fenikiya, kwale N’walungu wa Mupela-gambo.

Jesu i no kuma yindlu yo tshama ka yona; kanilezvi i wa nga lavi ku a vanhu va zvi tiva a ku i kwihi. Hambulezvo, va no zvi tiva. I no kumiwa hi wasati wo kari wa muGreki a nga pswalelwe kwalomuya Fenikiya. A wasati loye i no khongotela Jesu aku: ‘Ndzi zwele wuxinji, Hosi, n’wana, Dhavhidha; a nhanyana wa mina wa xaniseka nguvhu hi dhimoni.’ — Matewu 15:22; Marku 7:26.

Loku a wasati loye a simamile ku kombela hi cikhati co kari, a vapizani va no byela Jesu vaku: Mu hlongole, “hakuva wa hi kulumela.” Jesu i no va tlhamusela a ku hikuyini a ti vhalako tindleve, aku: “A ndzi rumiwangi ka van’wani, sine ka tiyivhu ti lahlekileko ta yindlu ya ka Izrayeli.” Hambulezvo, a wasati loye a nga godholangi. I no tshinela ka Jesu a ya mu khizamela, a mu khongotela aku: “Hosi, ndzi vhune”! — Matewu 15:23-25.

Jesu i no tirisa mufananiso wu nga yelana ni cihlawulela leci a vaJudha va nga hi naco hi vanhu va tixaka tin’wani. Ko khwatsi i mahile lezvo na a lava ku wona ku a wasati loye i na ni kukholwa ko kota kwihi. I te: “A zvi ringani ku teka zvakuga zva vanana u nyika zvimbyanana.” (Matewu 15:26, NM) Hi ku tirisa gezu “zvimbyanana”, Jesu i wo kombisa lirandzo leli a nga hi nalo hi vanhu vo kala va nga hi vaJudha. Loku u wona nghohe yakwe u tlhela uzwa wulawulela gakwe ga tipswalo, kuzvilava zvi wa dlunyateka khwatsi ku i wa khatala futsi.

A wasati loye a nga swirekangi. Kanilezvi, i no tekela ku zvi zwisisa ku Jesu i wa wulawula hi cihlawulela ca vaJudha. I no ti koramisa aku: “Lisine Hosi. Kanilezvi a zvimbyanana zva rolela matlhatlha lawa ma wako hi laha mezeni ya venyi va zvona.” Jesu i no zvi wona ku a wasati loye i na ni mbilu ya yi nene, a se: “Wasati, a kukholwa ka wena ka hombe; a zvi maheke ka wena lezvi u zvi kombelako.” (Matewu 15:27, 28, NM) Zvi no maheka futsi! A nhanyana wakwe i no hanya, hambu lezvi a nga hi le kaya. A cikhati leci a wasati loye a nga chikela kaya, i no kuma a nhanyana wakwe na a etlele laha sangweni, “a dhimoni na gi humile.” — Marku 7:30.

Jesu ni vapizani vakwe va no gumesa va huma lomu Fenikiya, va kongoma Congweni wa Jordhani. Zvi wonekisa ku khwatsi va tsemakanyile a Congo wa Jordhani hi ka wutshamu go kari le N’walungu wa Bimbi ga Galileya, va nghena lomu Dhekapoli. Va noya zvitsungeni, kanilezvi a vanhu va no va lavetela va va kuma. Va noya ka Jesu ni vanhu vo limala, va kufa matihlo, ni timbeveve. Va no va etlelisa laha mahlweni ka Jesu, a va hanyisa. A vanhu va no hlamala, va dhumisa Nungungulu wa ka Izrayeli.

Jesu i no chela nguvhu kota hi wanuna wo kari a nga file tindleve na a hi ni cirimiti kambe. Handle ko kanakana, wa zvi zwisisa ku a wanuna loye i wa karateka lomu ka talo wa vanhu. Makunu, Jesu i no mu teka a suka naye laha ka vanhu, kuzvilava hi ku mu wona ku wa karateka. Laha va nga hi voce, i no mu komba lezvi a nga lava ku maha. I no peta titiho lomu ka tindleve ta wanuna loye. A guma a phela, a mu henya lirimi, a cuwuka tilweni, aku: “Efata, lezvo hi ku ngalo: Vhululeka!” A wanuna loye i no tekela ku hanya, a sangula ku ingisa; a tlhela a zvi kota ku wulawula khwatsi. Jesu i wa nga lavi ku zvi tiviwa hi vanhu vo tala. I wa zvi wona zvi hi chukwana ku a vanhu va wona zvihlamaliso lezvo hi voce va tlhela va muzwa na a gondzisa va gumesa va kholwa ka yena makunu. — Marku 7:32-36.

Lava va nga zvi wona, va no ‘hlamala nguvhu’ hi ku wona a ntamu wa ku hanyisa, lowu Jesu a nga hi nawo. Va no guma vaku: “Zvontlhe i zvi maha khwatsi. Hambu tindleve ta lava vo kala ku ingisa wa vhulula va ingisa, ni lava vo kala ku wulawula wa va hanyisa va wulawula.” — Marku 7:37NM.