Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 51

Ku dawa munhu laha festeni ya Herodhi

Ku dawa munhu laha festeni ya Herodhi

MATEWU 14:1-12 MARKU 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • HERODHI A TSEMISA HLOKO YA JOHANI

A cikhati leci a vapostoli va Jesu va nga kari va tira le Galileya, Johani mubhabhatisi, loyi a nga tivekisile Jesu kota Yivhana ya Nungungulu, i wa nga ha hi na thomo lego. Ka cikhati leco, ku wa hundza malembe mambiri na a vhalelwe paxweni.

Hosi Herodhi Antipasi i wa tlhatlhile wukati ni sati wakwe wo sangula, a teka Herodhiya a nga hi sati wa Filipu, a makabye wakwe wo hambana hi vamamani. Hi kuya hi Nayo wa Mosi, lowu Herodhi a nga ti byela lezvaku wa wu landzela, lezvi a nga zvi maha ku wa hi wubhayi niku zvi wa nga hi laha nayweni. Makunu laha Johani a nga kona Herodhi kubaseni, aku lezvi a nga maha zvi bihile, i no mu khoma a mu vhalela paxweni, kuzvilava na a kucetelwa hi Herodhiya.

Herodhi i wa nga zvi tivi ku i ta mu maha yini Johani, hakuva a vanhu va wa mu wona kota “muphrofeti.” (Matewu 14:5) Kanilezvi, Herodhiya i wa ci tiva co maha. I wa hi ni civiti ca hombe nguvhu hi Johani, a tshama hi ku hlota tindlela ta “ku mu daya”. (Marku 6:19) Hi magumo, a ndlela yi no vhululeka.

Na ku kiyela cikhati citsongwani kasi ku giwa Phasika ga 32 Nguveni ya Hina, Herodhi i no maha festa ya hombe ya ku tlhanganisa malembe. I no ramba tinduna takwe tontlhe to chaviseka, ni varangeli va masochwa, ni vanhu va lisima nguvhu va le Galileya. Laha va nga kari vaga festa leyo, Salome a nhanyana wa Herodhiya a nga pswele na Filipu, i no nghena a kina mahlweni ka vanhu. A vavanuna lavo va no tsaka nguvhu hi lezvi a nga kinisa zvona.

Herodhi yenawu i no tsaka nguvhu hi makinela ya n’wana wa sati wakwe, a se mu byela lezvi: ‘Ndzi kombele ni cihi u ci lavako, ndzi ta ku nyika.’ I no tlhela a hlambanya aku: ‘Ndzi ta ku nyika ni cihi u to kombela, hambu ni khihlanya ga mufumo wa mina.’ Salome i no ranga hi ku ya wutisa mamani wakwe aku: Mama, ‘ndzi kombela yini?’ — Marku 6:22-24.

Herodhiya i no tekela ku: ‘Ci ndzi hlamulile, ndzi wa zvi rindzela hi mahlo yo pswhuka!’ Aku: Famba u ya kombela “a hloko ya Johani Mubhabhatisi.” Salome i no tlhela hi ku hatlisa a yaku: ‘Ndzi lava lezvaku u ndzi nyika zvalezvi lomu ngelweni a hloko ya Johani Mubhabhatisi.’ — Marku 6:24, 25.

Herodhi i no bayiseka nguvhu. Hambulezvo i wa nga hi na ndlela, hakuva a vapfhumba vakwe va wa mu zwile na a tsumbisa Salome. Makunu i wa dhana ku nga mahi lezvi a nga tsumbisile. Hambu lezvi a nga zvi tiva ku loyi a nga lava ku dawa a nga na nandzu, i no ruma a guardha giya paxweni gi ya maha zvilo zvo tshisa nguvhu. Hi kutsopeta ka tihlo, a guardha gi no wuya ni hloko ya Johani lomu ka bhandeja gi ta nyika Salome, a gumesa a famba nayo ka mamani wakwe.

Laha a vapizani va Johani va nga zvi tiva, va no ya teka cirumbi cakwe va ya lahla. Va gumesa va byela Jesu lezvi zvi nga maheka.

Laha Herodhi a nga gumesa azwa lezvaku Jesu wa hanyisa vanhu a tlhela a hlongola madhimoni, i no chava nguvhu. I no ti wutisa ku a wanuna loye a mahako zvihlamaliso lezvo, ku ngava Johani Mubhabhatisi a nga vhuka “hi ka vafileko” ke! (Luka 9:7) Hi cigelo leco, i wa nga hagi gi relela hi ku lava ku wona Jesu. Hambulezvo, i wa nga lavi kuzwa lezvi Jesu a nga gondzisa. I wa lava ku ta mu wona kasi a tiyiseka ku hi Johani a nga vhuka ke.