Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 45

Jesu a hlongola madhimoni yo tala

Jesu a hlongola madhimoni yo tala

MATEWU 8:28-34 MARKU 5:1-20 LUKA 8:26-39

  • JESU A HLONGOLA MADHIMONI MA NGHENA LOMU KA MAKHUMBA

Andzhako ka loku a vapizani va Jesu va ponile gi no ha, va no chikela mbhirini ya bimbi. Laha va nga kari va huma lomu ngalaveni, va no wona nchumu wo hlamalisa. Lomu ka zvilahla zvi nga hi kusuhani, ku no huma vavanuna vambiri vo chavisa nguvhu va nga hi ni madhimoni, va yela Jesu hi kutsutsuma! A matimu ma wulawula nguvhu hi mun’we wabye, kuzvilava hi lezvi a nga hi ni tihanyi ku hundza loyi mun’wani, hi lezvi ku nga hundza malembe yo tala na a hi ni madhimoni.

A wanuna loye i wa zwisa wusiwana niku i wa fambafamba na a nga bohangi nchumu. I wa bangulekelana wusiku ni mumu, ‘lomu zvilahleni ni le zvitsungeni, na a ti tsemelela hi maribye.’ (Marku 5:5) I wa leva nguvhu laha ka ku ni vanhu va chava ku famba hi ndlela leyo. Va wa zamile ku mu khoma va mu boha; kanilezvi i wo phewula tingoti leto ni machini lawa va nga mu fasa hi wona minenge. I wa nga kotiwi hi munhu, hi ntamu a nga hi nawo!

A wanuna loye i no chikela ka Jesu a khizama laha mikondzweni yakwe, zvonake a madhimoni ma mu pongisa aku: “Xana i mhaka muni u nga nayo na mina, wena Jesu, N’wana wa Nungungulu loyi a nga Hehla-hehla? Ndza ku hlambanyisa hi Nungungulu, u nga ndzi xanisi.” Jesu i no komba lezvaku i wa hi ni ntamu wo hundza lowu wa madhimoni hi ku laya, aku: “Wena moya wa kubiha, huma ka munhu loyi!” — Marku 5:7, 8.

Hi lisine, a wanuna loye i wa hi ni madhimoni yo tala. A cikhati leci Jesu a nga wutisa dhimoni lego aku: “Hi wena mani”? gi te: Hi mina ‘Lejiyoni, hakuva hi vanyingi.’ (Marku 5:9) A ntlawa wa masochwa ya Roma wu nga vitaniwa ku i lejiyoni, wu wa wumbiwa hi masochwa yo tala nguvhu. Hikwalaho, a wanuna loye i wa hi ni madhimoni yo tala, lawa ma nga tsaka nguvhu hi ku mu wona na a xaniseka. A madhimoni lawo, ma no khongotela Jesu lezvaku “a nga ma layi a kuya nkeleni wa lieswila.” Zvi wonekisa ku khwatsi ma wa zvi tiva lezvi zvi to mahekela wona ni hosi ya wona Sathani cikhatini ci tako. — Luka 8:31.

Laha kusuhani ku wa hi ni cipimo ca 2000 wa makhumba. A makhumba ma wa nga hlazvekangi hi kuya hi Nayo wa Mosi, niku a vaJudha va wa nga faneli kuva nawo. A madhimoni ma no byela Jesu maku: “Hi rumele makhumbeni, hi enghena ka wona.” (Marku 5:12) Jesu i no ma chusa, ma se nghena lomu ka makhumba. A makhumba wontlhe  ya 2000 ma no tekela ku relela, ma ya wela lomu bimbini, ma mbombomela.

A cikhati leci va nga zvi wona lava va nga kari va risa makhumba lawo, va no tekela ku ya hlawutela vanhu lomu dhoropeni ni ka matshamu man’wani ya laha kusuhani. A vanhu va nota ku ta wona lezvi zvi nga mahekile. Loku va chikele, va no kuma wanuna loyi a kale a nga hi ni madhimoni, na a tshamile laha mikondzweni ya Jesu na a bohile tinguwo. Makunu i wa hanyile niku ti wa teka!

Lava va nga zvizwa ni lava va nga wona wanuna loye, va wo chava, hakuva va wa nga zvi tivi ku zvini lezvi Jesu a nga wa ta maha. Va no khongotela Jesu lezvaku a huma lomu tikweni gabye. Na a ha nghena lomu ngalaveni kasi a famba, a wanuna loyi a nga mu hanyisa i no mu yela, a ya mu kombela ku va famba zvin’we. Kanilezvi Jesu i no ala, a mu byela lezvi: “Famba kaya ka n’wina, u ya byela a maxaka ya wena a zvilo zva hombe lezvi a Hosi yi ku maheleko zvona, niku yi mahisile kuyini a wuxinji ka wena.” — Marku 5:19.

Jesu i wa tolovela ku laya lava a nga kari a va hanyisa lezvaku va nga byeli munhu, hakuva i wa nga lavi ku a vanhu va kholwa kakwe hi kuzwa mahungu yo hlawutelwa hi vanhu va kuzwa kutsaka. Kanilezvi ka khati legi, a wanuna loyi a nga hanyisilwe, i wa hi cikombiso co tiya ca ntamu wa Jesu, niku i wa ta nyika wukustumunyu ka lava yena a nga wa ta kala a nga zvi koti ku va yela. A wukustumunyu gakwe kambe gi wa ta miyeta ni wihi a nga wa ta wula zvo huma ndleleni xungetano hi lezvi a makhumba lawo yo tala ma nga lahlekisa zvona. A wanuna loye i no famba futsi a hlawutela lomu Dhekapoli gontlhe lezvi Jesu a nga mu mahele.