Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 62

Jesu a va gondzisa lisima la ku ti koramisa

Jesu a va gondzisa lisima la ku ti koramisa

MATEWU 17:22–18:5 MARKU 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • JESU A PHROFETA KAMBE XUNGETANO HI KUFA KAKWE

  • A HAKHELA KHUPO HI MALI YI NGA HUMA HI LOMU KA NJHANJHI

  • A GONDZISA KU HIMANI A NGA WA HOMBE MUFUN’WENI WA NUNGUNGULU

Loku Jesu a ngangamele zvonake a ya hanyisa mufana a nga hi ni dhimoni le Khezariya wa Filipi, i noya Kapernawume. I no famba ni vapizani vakwe basi, kasi ‘zvi nga tiviwi hi vanhu.’ (Marku 9:30) Lezvo zvi mu nyikile cikhati ca ku bhula ni vapizani vakwe hi kudawa kakwe ni ntiro lowu va nga wa ta sala va maha. I wa mahela a ku va tshama na va longile. I no va tlhamusela lezvi: ‘A N’wana wa munhu i ta nyikelwa mandleni ya vanhu. Va ta mu daya, kanilezvi hi siku ga wunharu i ta tlhela a vhuka.’ — Matewu 17:22, 23.

A mhaka leyi yi wa nga faneli kuva yiswa ka vona hakuva Jesu i wa sina a wulawulile hi yona, hambu lezvi Pedro a nga kala ku kholwa ka cikhati leco a ku zvi ta maheka futsi. (Matewu 16:21, 22) A vanharu vabye kambe va wa wonile Jesu na a ngangamela va tlhela vazwa bhulo legi gi ngava kona xungetano hi “kusuka” ka Jesu. (Luka 9:31) Hambu lezvi a vapizani vakwe va nga kala va nga zvi tivi khwatsi lezvi zvi nga wa ta mahisa zvona, va no “xaniseka nguvhu” moyeni wabye hi lezvi Jesu a nga wula. (Matewu 17:23) Hambulezvo, va wa nga tiyi ku mu wutisa zvin’wani hi mhaka leyi.

Va no gumesa vaya Kapernawume, laha Jesu a nga kari a sukela kona a famba a tira. Lego gi wa hi dhoropa ga vapostoli vo kari vakwe kambe. Loku va chikele Kapernawume, Pedro i no telwa hi vavanuna va nga tira ku hlengisa khupo wa lomu tempeleni. Va no mu wutisa zvilo, kuzvilava na va zama ku lumbeta Jesu vaku a nga hakheli khupo. Va te: “A mugondzisi wa n’wina a nga humesi a hlengo wa tempeli ke?” — Matewu 17:24.

Pedro i no hlamula aku: “Wa humesa.” Laha Pedro a nga tlhela lomu ndlwini, Jesu i wa zvi tiva lezvi zvi nga maheka. A nga rindzelangi ku Pedro a wulawula hi mhaka leyo, i no yi tlhotlha yena, a wutisa Pedro aku: “U yini Simoni? A tihosi ta misava ti khupisa ni ku hlengisa vamani? Xana hi vana va tona kutani mbamatiko ke?” Pedro aku: “Vamatiko.” Jesu a se tekela ku: “Hikwalaho a vana va tlhatlhekile,” a va khupi. — Matewu 17:25, 26.

A Papayi wa Jesu hi yena Hosi ya misava ni tilo gontlhe. Hi yena kambe a nga khozelwa lomu tempeleni. Makunu, hi kuya hi nayo, Jesu a N’wana wa Nungungulu, i wa nga kurumeteki ku hakhela khupo wa tempeli. Hambulezvo, Jesu i no byela Pedro aku: “Kasi hi nga va khunguvanyisi, famba bimbini u ya hoxela cimemba. Ka njhanjhi leyi u to ranga hi yona u phasa, vhulula nomu wa yona, u ta kuma cingerengere ca prata [estáter, kutani tetradharike]. Teka u ya va nyika kota khupo wa mina ni wa wena.” — Matewu 17:27NM.

A vapizani va Jesu va no guma va tlhangana, na va lava ku wutisa Jesu a ku himani a nga wa hombe Mufun’weni wa Nungungulu. A zvo ku hlamalisa! Phela a vavanuna lava, hi valava va nga kari va chava ku mu wutisa zvin’wani xungetano hi kudawa kakwe! Kanilezvi, laha makunu va wa nga chavi ku mu wutisa zvilo zvi nga yelana na vona, lezvi zvi nga hata! Jesu i no tekela ku zvi tiva lezvi va nga zvi lava, hakuva va wa holovisene hi zvona kambe na va hi le ndzhako a cikhati va ngaya Kapernawume. Hikwalaho, i no va wutisa lezvi: “Mu wa kanetisana hi yini laha ndleleni ke?” (Marku 9:33) Va no dhana; va se miyela, hakuva va wa holovisana xungetano hi loyi a nga wa hombe laha kabye. A vapostoli va no gumesa va mu maha ciwutiso leci va nga holovisana hi cona, vaku: “Himani a nga wa hombe Mufun’weni wa tilo ke?” — Matewu 18:1.

Ne a zvi kholwisi ku a vapizani va Jesu va wa holovisana hi mhaka leyo — andzhako ka ku va hanyile naye a tlhela a va gondzisa hi cipimo ca malembe  manharu! Hambulezvo, vonawu va wa nga mbhelelangi, niku va wa kulile ka wukhongeli gi nga vhuvhumisa nguvhu a zvikhundla ni ku ti lavela wudzundzo. Ahandle ka lezvo, Jesu i wa tsumbisile Pedro lezvaku i ta mu nyika “tipfhungulo” to kari ta Mufumo. Makunu, kuzvilava i wa ti wona na a hi wa hombe ku hundza van’wani. Jakobe na Johani kuzvilava vonawu va wa ti wonisa lezvo, hi lezvi va nga wonile Jesu na a ngangamela.

Kani a cikarato leci ci wa vangiwa hi yini, Jesu i no va vhuna ku cica mawonela yabye. I no vitana n’wanana a ta mu yimisa cikari kabye, a va byela lezvi: “Loku mu nga hundzuluki, mu maha kota vanana va tsongwani, cima mu nga ta nghena Mufun’weni wa tilo. Hikwalaho ni wihi loyi a ta nga ti koramisa a maha kota n’wanana loyi tsongwanyani, hi yena a nga wa hombe Mufun’weni wa tilo. Ni loyi a amukeleko a n’wanana mun’we wa kunghahi wa tsongwani hi vito ga mina i amukela mina.” — Matewu 18:3-5.

Handle ko kanakana, Jesu i va gondzisile hi ndlela ya yi nene nguvhu! A nga va zangarelangi a va vitana ku vanhu va makangwa vo ti lavela zvahombe. Wutshan’wini ga lezvo, i no va gondzisa. A vanana a va ti woni na va hi va hombe kutani va lisima ku hundza van’wani. Jesu i no komba vapizani vakwe lezvaku vonawu va fanele ku ti wonisa zvezvo. Makunu i no gumesa a gemeta a mhaka leyi a nga lava ku gondzisa vapizani vakwe hi magezu lawa: “Loyi a nga tsongwani cikari ka n’wina n’wentlhe, hi yena a nga wa hombe.” — Luka 9:48.