Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 61

Jesu a hanyisa mufana a nga hi ni dhimoni

Jesu a hanyisa mufana a nga hi ni dhimoni

MATEWU 17:14-20 MARKU 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • KU WA LAVEKA KUKHOLWA KO TIYA KASI VA HANYISA MUFANA A NGA HI NI DHIMONI

A cikhati leci Jesu, na Pedro, na Jakobe, na Johani va nga relela hi le citsungeni, va no ya kuma vanhu vo tala. A cikatawu ci wa tlimbile! Ku wa hi ni vaTsali va nga randzele vapizani va Jesu va va holovisa. Laha a vanhu va nga wona Jesu va no hlamala, va tsutsuma va ya mu losa. Jesu i no va wutisa aku: “Mu kanetisana navo hi yini ke?” — Marku 9:16.

Ku no humelela wanuna wo kari a khizamela Jesu, a mu tlhamusela aku: ‘Mugondzisi, ndzi nehile ka wena a n’wana wa mina, loyi a nga ni moya wa mbeveve; ni kwihi laha wu mu khomako, wo mu tlatlalata lahasi; a pupuma khuvi, a getsela meno, a woma. Ndzi no kombela vapizani va wena lezvaku va wu humesa, a va zvi kotangi.’ — Marku 9:17, 18.

Ko khwatsi a vatsali va wo poyilela a vapizani va Jesu va tlhela va va hleka hi lezvi va nga tsandzekile ku hlongola a dhimoni legi gi nga hi ka mufana loye. Jesu a nga tekelangi ku hlamula a papayi wa kona a nga bayisekile, kanilezvi i no wutisa vanhu aku: “Cizukulwana ci nga kholwiko, co biha, ku ta kala rini ndzi hi na n’wina, ni ku timisela ha n’wina ke?” Handle ko kanakana a magezu lawo ya ntamu, ma wa wula vatsali hi lezvi va nga tseketsela vapizani vakwe na a nga hi kona. Makunu i no guma a byela a papayi wa kona, loyi a nga bayisekile aku: “Neha a n’wana wa wena laha.” — Luka 9:41.

A cikhati leci a mufana loye a nga kari a tshinela laha ka Jesu, a dhimoni gi no mu wisa lahasi a puluwundza yi nga chayi, na a pupuma khuvi. Jesu i no wutisa a papayi wa kona aku: “Cikhati muni na a mahisa lezvi?” A papayi wa kona aku: “Ku sukela wun’wananeni gakwe. Zvikhati zvinyingi wu mu hoxile ndzilweni ni le matini, kasi ku mu lovisa.” I no guma a khongotela Jesu aku: ‘Loku wena u zvi kota ku maha nchumu, hi mahele tipswalo, u hi vhuna.’ — Marku 9:21, 22.

A papayi wa mufana loye i wa nga ha ci tivi ni co maha, hakuva hambu vapizani va Jesu va  wa zvi tsandzekile ku mu vhuna. Jesu i no chavelela wanuna loye a nga mbhelile ni ntamu hi kota ya kubabyelwa, aku: U li “loku ndzi zvi kota! Zvontlhe zva koteka ka loyi a kholwako.” A wanuna loye i no tekela ku banguleka aku: ‘Ndza kholwa! Ndzi ponise ka kungakholwi ka mina.’ — Marku 9:23, 24.

Jesu i no wona lezvaku a vanhu vata laha a nga hi kona. I no kawuka dhimoni lego na a woniwa hi vontlhe, aku: ‘Wena moya wa mbeveve ni wa ciwiri, mina ndza ku laya, huma, u nga ha ngheni ka yena!’ Laha a dhimoni gi nga kari gi huma, gi no pongapongisa a mufana loye, gi mu puluwundzisa yi nga chayi, a guma a ku kape, a titivala. A cikhati leci a vanhu va nga zvi wona, va te: “I file”! (Marku 9:25, 26) Jesu i no gumesa a khoma mufana loye hi woko a mu vhuxa, a tekela ku hanya. (Matewu 17:18) Lava va nga zvi wona va no hlamala.

Ka khati legi Jesu a nga rumela vapizani vakwe va ya chumayela, va zvi kotile ku hlongola madhimoni. Makunu lezvi va nga tsandzeka dhimoni lego, va no wutisa Jesu na va hi voce lomu ndlwini vaku: “Hina hi tsandzekile hi yini ku wu humesa ke?” Jesu i no va tlhamusela aku va zvi tsandzekile hi kota ya kuva ni kukholwa kutsongwani. I te: ‘A lixaka leyi [ya dhimoni] a yi humeswi hi cin’wani cilo, ahandle ka kukhongela.’ (Marku 9:28, 29) Va wa fanele kuva ni kukholwa ko tiya va tlhela va khongela va kombela Nungungulu lezvaku a va vhuna, hi kona va nga wa ta zvi kota ku hlongola dhimoni lego ga ntamu.

Jesu i no gemeta hi magezu lawa: “Loku mu wa hi ni kukholwa ku kotisa a mbewu ya cinapi, mu wa taku ka citsunga leci: Kunuka laha, uya ka legiya wutshamu, ci . . . kunuka; a ku na nchumu ci wa ta nga mu tsandza.” (Matewu 17:20) Kunene, a kukholwa ku nga maha zvilo zva hombe!

A zvikarato lezvi zvi hi tsandzekisako ku kula ntirweni wa Jehovha, zvi nga tshuka zvi wonekisa ku khwatsi a ku na ndlela yo zvi hlula, a ku fana ni citsunga ci nga kunukiko ciya kun’wani. Kanilezvi, loku hi tiyisa kukholwa ka hina, hi nga zvi kota ku hlula a zvikarato lezvo zvo fana ni zvitsunga.