Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 52

Jesu a gisa vanhu vo tala hi 5 wa tipawa ni tinjhanjhi timbiri

Jesu a gisa vanhu vo tala hi 5 wa tipawa ni tinjhanjhi timbiri

MATEWU 14:13-21 MARKU 6:30-44 LUKA 9:10-17 JOHANI 6:1-13

  • JESU A MAHA CIHLAMALISO KUGA 5000 WA VAVANUNA

A vapostoli va Jesu lava va 12 va no wuya hi kuchumayeleni le Galileya na va tsakile. Loku va chikele, va no ta hlawutela Jesu ‘zvontlhe lezvi va nga mahile, ni zvontlhe lezvi va nga gondzisile vanhu.’ Hi cigelo co zwala, va wuyile na va karele nguvhu. Hambulezvo, ne cikhati co tshama vaga a va ci kumangi hakuva ku wa hi ni vanhu vo tala va ngata ni ku famba. Makunu Jesu i no va byela lezvi: A hi yeni “ciwuleni, hi ya tshama hoce, kasi ma humula kutsongwani.” — Marku 6:30, 31.

Va no nghena lomu ngalaveni, kuzvilava kusuhani ni Kapernawume, va famba pfhuka wa hombana va ya Bhetsaidha, ku nga hi le Mutsuwuka gambo wa Congo wa Jordhani. Hambulezvo, a cikhati va nga suka va no woniwa hi vanhu vo tala, a van’wani va no zvizwa; va se va tsanga hi kutsutsuma hi mbhiri ya bimbi, va tlhela va ranga va chikela.

Laha Jesu a nga huma hi lomu ngalaveni i no va wona, a se va zwela wusiwana, hakuva va wa fana ni tiyivhu to kala murisi. Hikwalaho, i no sangula ku va “gondzisa timhaka to tala” hi Mufumo wa Nungungulu. (Marku 6:34) I no tlhela a hanyisa ‘lava va nga lava ku hanyiswa.’ (Luka 9:11) Ni gambo ga kona, a vapizani vakwe va no mu byela lezvi: “A wutshamu legi ciwula, ni gambo gi pelile; tlhelisa zvidlemo, kasi zvi fela kuya mitini, zvi ya ti xavela zvakuga.” — Matewu 14:15.

Jesu i no va hlamula aku: “A zvi laveki a kuva va famba, . . . [va nyikeni] zvakuga n’wina.” (Matewu 14:16) Hambu lezvi Jesu a nga zvi tiva lezvi a nga lava ku maha, i no wutisa Filipu na a lava ku wona ku i ta ku yini, aku: ‘Hi ta xava kwihi zvakuga, kasi a vanhu lava va fela kuga?’ Zvi wa zwisiseka ku wutisa Filipu hakuva hi yena a nga hi wa lomu kusuhani ni Bhetsaidha. Hambulezvo, a ku xava tipawa zvi wa nga ta phaha, hakuva a vavanuna basi va wa hi 5000. Loku ku patsiwa ni vavasati ni vanana, kuzvilava va wa hi kwalomo ka 10 000 wa vanhu! Makunu, Filipu i no hlamula aku: ‘A 200 wa macheleni [a cheleni gi wa ringana muholo wa siku gin’we] ma nga ta xava a tipawa to enela, hambu loku mun’we ni mun’wani a teka kutsongwani ntsena.’ — Johani 6:5-7.

Andrewu yenawu i no wula zvokari, kuzvilava na a zama ku kholwisa Jesu lezvaku zvi wa nga ta koteka ku va nyika zvakuga zva ku vaga va xura vontlhe. I te: Ku na ni “mufana laha, loyi a nga ni ntlhanu wa zvibaba zva sevhadha, ni zvidluwani zvimbiri; kanilezvi zvi taku yini lezvi cikari ka vanyingi va kunghahi ke?” — Johani 6:9.

Ka cikhati leco, ku wa hi Março kutani Abril, a Phasika ga 32 Nguveni ya Kristu gi wa hi kusuhani. Ka nguva leyo, lomu zvitsungeni ku wa tele ni byanyi go nyuka khwatsi. Makunu Jesu i no ruma vapizani vakwe va byela vanhu lezvaku va tshama laha byanyini hi mitlawa ya 50 ni ya 100. I no guma a teka a tipawa leto ta 5 ni tinjhanjhi ta kona ta timbiri a maha mukhongelo, a ti khemelela a nyika vapizani vakwe va avela vanhu. A vanhu vontlhe va noga va tsika hi khwiri. A hi kuhlamalisa ka zvona!

Jesu i no gumesa a byela vapizani vakwe aku: “Rolelani a matlhatlha ma seleko, kasi ku nga lahleki nchumu.” (Johani 6:12) Va no rolela matlhatlha va tata 12 wa zvirundzu.