Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 34

Jesu a hlawula 12 wa vapostoli

Jesu a hlawula 12 wa vapostoli

MARKU 3:13-19 LUKA 6:12-16

  • 12 WA VAPOSTOLI VA JESU

Ka cikhati leco, ku wa hundza cipimo ca lembe ni khihlanya Johani Mubhabhatisi na a tivekisile Jesu kota Yivhana ya Nungungulu. Laha Jesu a nga sangula ntiro wakwe, i no landzelwa hi vanhu va timbilu ti nene, lava va nga maha vapizani vakwe. A vavanuna lavo, ku wa hi Andrewu, na Simoni Pedro, na Johani, kuzvilava na Jakobe (a makabye wa Johani), na Filipu, na Nataneli (a vito gin’wani i wa hi Bhartolomewu). Hi kufamba ka cikhati, ku no humelela van’wani vo tala va landzela Kristu. — Johani 1:45-47.

Makunu Jesu i wa longile ku hlawula lava va nga wa tava vapostoli vakwe. Lavo i wa ta tira navo hi laha kusuhani a tlhela a va gondzisa zvilo zvo hlawuleka. Hambulezvo, na a nga se va hlawula, i no huma aya citsungeni. Kuzvilava a citsunga leco hi leci ci nga gamekene ni Bimbi ga Galileya, kusuhani ni Kapernawume. I noya khongela ka Nungungulu wusiku gontlhe, kuzvilava na a kombela makatekwa ni wutlhari kasi a hlawula khwatsi. Ka siku gi nga landzela, i no vitana vapizani vakwe zvonake a ta hlawula 12 wa vona va maha vapostoli.

I no hlawula lava va 6 hi va kumbukileko ka ndzimana yo sangula, na Matewu, loyi a nga rambiwa na a kari a hlengisa khupo. Lava van’wani va 5 hi Judha (a vito gin’wani ku wa hi Tadhewu, a “n’wana Jakobe”), na Simoni a muKhanani, na Tomasi, na Jakobe n’wana Alfewu, na Judhasi Iskariyoti. — Matewu 10:2-4; Luka 6:16.

Kala ka cikhati leco, Jesu i wa fambafamba ni vavanuna lava va 12, niku i wa va tiva khwatsi. A kutala ka vona va wa hi maxaka yakwe. Ko khwatsi Jakobe na Johani — va nga hi vakamakabye — va wa hi vaprimo vo sangula va Jesu. Niku loku ku hi lezvaku lezvi a van’wani va zvi alakanyako lisine, zvaku Josefa a papayi wa Jesu i wa hi makabye wa Alfewu, a n’wana wakwe Jakobe i wa hi primo wa Jesu yenawu.

Handle ko kanakana Jesu i wa nga ma rivali a mavito ya vapostoli vakwe. Wena ke, zva ku olovela a ku ma alakanya? A nchumu wu nga ku vhunako, ku alakanya lezvaku ku wa hi ni va Simoni vambiri, ni va Jakobe vambiri, na Judha na Judhasi. Simoni (Pedro) i wa hi ni makabye wa ku hi Andrewu, Jakobe (a n’wana Zabhedhi) i wa hi ni makabye wa ku hi Johani. Hi yona ndlela ya ku alakanya mavito ya 8 wa vapostoli. Ka lava van’wani va mune ku wa hi na Matewu, (a nga hi muhlengisi), na Tomasi (loyi a nga gumesa a kanakana), na Nataneli (loyi a nga vitaniwa na a hi lahasi ka sinya), ni munghana wakwe (Filipu).

A 11 wa vapostoli va wa hi va le Galileya, lomu Jesu yenawu a ngata hi kona. Nataneli i wa hi wa le Kana. Filipu, na Pedro, na Andrewu va pswalelwe le Bhetsaidha. Zvi wonekisa ku khwatsi Pedro na Andrewu va gumesile va rura vaya Kapernawume, lomu Matewu a nga hanya kona. Ko khwatsi Jakobe na Johani vonawu va wa hanya lomu Kapernawume kutani kusuhani ni dhoropa legi, niku va wa kukuta ni ku xavisa tinjhanjhi kwalomuya ka kusuhani. Ko khwatsi Judhasi Iskariyoti, loyi a nga gumesa a tokometa Jesu, hi yena yece a nga hi wa le Judhiya.