Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 107

A hosi yi ramba vanhu festeni ya muchadho

A hosi yi ramba vanhu festeni ya muchadho

MATEWU 22:1-14

  • JESU A HLAWUTELA MUFANANISO WA FESTA YA MUCHADHO

Laha a ntiro wa Jesu wu nga ya magumo, i no simama ku tirisa mifananiso kasi ku paluxa tshamela go biha ga vatsali ni vapristi va hombe. Hi cigelo leco, va no mu lambela ku daya. (Luka 20:19) Kanilezvi, Jesu i wa nga se mbheta ku paluxa tshamela gabye. Hikwalaho, i no hlawutela mufananiso wun’wani.

I te: ‘A Mufumo wa tilo wu fanana ni hosi yo kari, leyi yi nga mahela a n’wana wa yona a . . . [festa] ya muchadho. Yi no rumela a malandza ya yona a ku ya vitana lava va rambilweko . . . [festeni]; kanilezvi va no ala kuta.’ (Matewu 22:2, 3) Jesu i sangulile mufananiso wakwe hi ku kumbuka “Mufumo wa tilo”. Zvi tekele ku woneka ku a “hosi” yi fanele kuva Jehovha Nungungulu. Ahati a n’wana wa hosi ni lava va nga rambiwa festeni ke, hi vamani? Lavo vonawu zva olova ku va tiva. A n’wana wa hosi, ku nga N’wana wa Jehovha, hi yaloyi a nga kari a hlawutela mufananiso. Lava va nga rambiwa hi lava va nga wa tava ni N’wana wa kona Mufun’weni wa tilo.

Makunu hi vamani lava va nga ranga ku rambiwa? VaJudha lava Jesu ni vapostoli vakwe va nga kari va va chumayela Mufumo. (Matewu 10:6, 7; 15:24) Hi 1513 Mahlweni ka Kristu, a vaJudha va vhumelile ku hanya hi civhumelwano ca Nayo, hi ndlela leyo va kuma thomo ga kuva vo sangula ka lava va nga wa ta wumba “tiko ga vapristi”. (Eksodhusi 19:5-8) Kanilezvi, va rambilwe rini kuya ‘festeni ya muchadho’? Zva dlunyateka ku va rambilwe hi 29 Nguveni ya Hina, a cikhati leci Jesu a nga sangula ku chumayela Mufumo wa tilo.

Makunu a vaIzrayeli vo tala va mahile yini a cikhati va nga rambiwa? Jesu i te ‘va alile kuta.’ A varangeli vo tala va wukhongeli ni vanhu van’wani a va vhumelangi ku Jesu hi yena Mesiya ni Hosi yi yimisilweko hi Nungungulu.

Jesu i kombile lezvaku a vaJudha va wa ta rambiwa kambe, i te: A hosi ‘yi no engeta yi ruma man’wani malandza, yiku: Byelani lava va rambilweko, muku: Ndzi longisele a zvakuga zva mina; a . . . [tihomu] ta mina ni zvifuyo zva mina zvi nonileko zvi tlhabyilwe; zvontlhe zvi longile. Tanani . . . [festeni]. Kanilezvi va no honisa, va ti fambela; mun’wani masin’wini yakwe, ni mun’wani mabhindzwini yakwe. A van’wani va no khoma  malandza, va ma wisa tingana, va ma daya.’ (Matewu 22:4-6) Lezvo zvi wa yimela lezvi zvi nga maheka zvalezvi a bandla ga wuKristu gi nga yimisiwa. Ka cikhati leco, a vaJudha va no rambiwa kambe lezvaku vava Mufun’weni, kanilezvi a kutala kabye, va no chepeta cirambo leco va tlhela va xanisa ‘malandza ya hosi’. — Mitiro 4:13-18; 7:54, 58.

Jesu i no tlhamusela lezvi zvi nga wa ta humelela tiko lego, aku: ‘A hosi yi no zangara; yi no rumela tiyimpi ta yona, ti ya lovisa vadayi lavo, ni ku hisa muti wabye.’ (Matewu 22:7) Hi zvalezvo zvi nga humelela vaJudha hi lembe ga 70 Nguveni ya Hina, a cikhati leci a masochwa ya vaRoma ma nga khungumulela dhoropa gabye, a Jerusalema.

Lezvi vona va nga rambiwa va ala, zvi wula ku ku wa nga ta ha rambiwa van’wani ke? A mufananiso wa Jesu wu komba lezvaku ku wa ha ta rambiwa van’wani. I no tlhavinyeta aku: ‘Zvonake [a hosi] yiku ka malandza ya yona: A . . . [festa] yi longile, kanilezvi lava va nga rambilwe va wa nga faneli. Hikwalaho fambani mahandzakanyeni ya tindlela, mu ya ramba vontlhe lava mu ta nga va kuma. A malandza lawo ma no famba tindleleni, ma ya tsombanyisa vontlhe lava ma [nga] va kuma, a va kubiha ni vo saseka; ni yindlu ya . . . [festa] yi no tala hi lava va tshamileko kugeni.’ — Matewu 22:8-10.

Hi kufamba ka cikhati, mupostoli Pedro i no sangula ku vhuna vamatiko — a vanhu vo kala va nga hi vaJudha  — lezvaku vava maKristu ya lisine. Hi 36 Nguveni ya Hina, a murangeli wa masochwa wa ku hi Korneliyu, zvin’we ni ngango wakwe va no amukela moya wa Nungungulu. Hi ndlela leyo, va no rindzela ku nghena Mufun’weni wa tilo lowu Jesu a nga wulawulile hi wona. — Mitiro 10:1, 34-48.

Hambulezvo, Jesu i wulile lezvaku a hi vontlhe lava va nga wa tata festeni, va nga wa ta tsakelwa hi “hosi”. I te: ‘Na yi nghenile hosi a ku wona lava va tshamileko kugeni, yi no wona a munhu loyi a nga ambalangiko a nguwo ya muchadho. Yi te ngalo kakwe: Xaka, u nghenisile kuyini laha na u nga hi na nguwo ya muchadho ke? Yena a se kaye. Zvonake a hosi yi te ngalo ka malandza: Mu boheni mawoko ni milenge, mu mu hoxa munyameni wa lahandle, laha ku ta ngava ni mikosi ni kugetsela ka meno. Hakuva vanyingi va rambilweko, kanilezvi va tsongwani va hlawulilweko.’ — Matewu 22:11-14.

Kuzvilava a varangeli va wukhongeli lava va nga kari va ingisela a va zvi zwisisangi ku zvi wula yini zvontlhe lezvi Jesu a nga hlawutela. Hambulezvo, va no swireka zva cima, va engetela ku mu lambela ku daya kasi va humula ku wisiwa tingana.