Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPIMO 136

Va wona Jesu le mbhirini ya Bimbi ga Galileya

Va wona Jesu le mbhirini ya Bimbi ga Galileya

JOHANI 21:1-25

  • JESU A HUMELELA LE BIMBINI GA GALILEYA

  • JESU AKU PEDRO NI LAVA VAN’WANI VA FANELE KU GISA TIYIVHU TAKWE

Ka wusiku go gumesa legi Jesu a nga tshama ni vapostoli vakwe, i wa va byelile lezvi: “Loku ndzi vhukile hi ka vafileko ndzi ta mu rangela a kuya Galileya.” (Matewu 26:32; 28:7, 10) A kutala ka vapizani vakwe va noya Galileya futsi. Va wa yela yini kwaseyo?

Ka cikhati co kari, Pedro i no byela vapostoli van’wani va 6 aku: “Ndza haya kukukuteni.” Vontlhe va 6 vaku: “Na hina kambe hi ta famba na wena.” (Johani 21:3) Va no kukuta wusiku gontlhe va nga kumi nchumu. Laha gi nga sangula kuca makunu, Jesu i no humelela laha mbhirini ya bimbi. Kanilezvi va wa nga mu tivi. Jesu i no tlakusa gezu a va vitana, aku: “Vana vanga, mu na ni zvakuga ke?” Va hlamula vaku: “Ahihi.” Jesu aku: Hoxelani “a likoka hi tlhelo ga cinene ga ngalava, mu ta zvi kuma.” (Johani 21:5, 6) Va no phasa tinjhanjhi to tala nguvhu laha ka ku va nga ha zvi koti ni ku humesa likoka.

Johani i no byela Pedro aku: “Hi Hosi.” (Johani 21:7) Pedro i no tekela ku phamba nguwo yakwe ya lahandle, leyi a nga tlhatlhile a cikhati a nga kukuta. I no tlula a nghena lomu matini a hlambela cipimo ca 90 wa timetro aya lehandle. Lava va nga hi lomu ngalaveni va no mu landza hi kutsongwani-kutsongwani, na va koka likoka li nga tele hi tinjhanjhi.

A cikhati va nga chikela mbhirini ya bimbi, va no wona “ndzilo wa makhala laho.” Jesu aku: “Nehani zvidluwani ka lezvi ma ha ku zvi kukutako”. Pedro i no koka likoka, leli li nga hi ni 153 wa tinjhanjhi ta hombe! Jesu aku: “Ngonani mu ta fihlula.” Ne mun’we wabye a nga tiyangi ku mu wutisa ku: “Hi wena mani?” Hakuva va wa zvi wona ku hi Jesu. (Johani 21:10-12) Lego give khati ga wunharu a nga woneka ka vapizani vakwe na va hi ntlawa.

Mun’we ni mun’we i no mu nyika pawa ni njhanjhi aga. I no guma a wutisa Pedro, kuzvilava na a cuwuka tinjhanjhi leti ti nga hi lomu ka likoka, aku: “Simoni, n’wana Johani, wa ndzi randza ku hundza lava ke?” Kuzvilava Pedro i wo wu randza nguvhu a ntiro wa ku kukuta ku hundza lowu Jesu a nga mu nyikile. Pedro i no hlamula, aku: ‘Ina, Hosi; wa zvi tiva ku ndza ku randza.’ Makunu Jesu a se mu kuca aku: “Gisa tiyivhana ta mina.” — Johani 21:15.

Jesu i no phinda aku: “Simoni, n’wana Johani, wa ndzi randza ke?” Pedro i no karateka, a mu byela hi mbilu yontlhe aku: ‘Ina, Hosi; wa zvi tiva ku ndza ku randza.’ Jesu a se tlhela a wula zva ku lava ku fana, aku: “Gisa tiyivhu ta mina.” — Johani 21:16.

Jesu i no mu wutisa hi khati ga wunharu, aku: “Simoni, n’wana Johani, wa ndzi randza ke?” Ka khati legi kuzvilava Pedro i wa karateka a ti wutisa ku Jesu o kanakana ku wa tsumbeka ke. I no guma a hlamula a tlhela a khanyisa, aku: ‘Hosi, wa zvi tiva zvontlhe; wa zvi tiva lezvaku ndza ku randza.’ Ka khati legi kambe Jesu i no khanyisa lezvi Pedro a nga fanele ku maha, aku: “Gisa tiyivhu ta mina.” (Johani 21:17) Kunene, lava va rangelako lomu bandleni va fanele ku tirela lava va kokiwako vata ntlhambini wa Nungungulu.

Jesu i delwe hi ku maha ntiro lowu Nungungulu a nga mu rumile ku ta maha. Makunu i no guma a komba ku Pedro yenawu i wa ta kumana ni zvo fana ni lezvo. I te: “Na wa ha hi mufana, u wa boha hi wece uya ni kwihi u ku lavako. Kanilezvi, a cikhati u to khosahala, u ta tshambuluta mandla ya wena u bohisiwa hi mun’wani, a ku yisa laha u nga ku laviko.” Hambulezvo, i no kuca Pedro aku: “Simama ku ndzi landzela.” — Johani 21:18, 19NM.

Pedro i no wona Johani aku: ‘Hosi, inaloyi i ta maha yini?’ Hi zvona futsi, zvini zvi nga wa ta humelela a mupostoli loyi Jesu a nga mu randza nguvhu? Jesu i no hlamula aku: “Loku ndzi randza lezvaku a tshame ndzi kala ndzi wuya,” u lava ku zvi tiva u zvi maha yini? (Johani 21:21-23) Pedro i wa fanele ku landzela Jesu na a nga karateki hi lezvi a van’wani va mahako. Hambulezvo, Jesu i wo komba lezvaku Johani i wa ta hanya ku hundza vapostoli lava van’wani niku i wa ta wona muwoniso wa Jesu na ata kota Hosi Mufun’weni.

Kunene, Jesu i mahile zvilo zvin’wani zvo tala zvaku a ku na bhuku zvi nga wa ta enela ka gona.