Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 CIPANDZE 5

Jesu a tira le Mutsuwuka-gambo wa Congo wa Jordhani

‘A vanyingi va no kholwa ka yena laho.’ — JOHANI 10:42

Jesu a tira le Mutsuwuka-gambo wa Congo wa Jordhani

IN THIS SECTION

CIPIMO 82

Jesu a tira lomu Pereya

Jesu i no tlhamusela lezvi a munhu a faneleko ku maha kasi a hanyisiwa niku hikuyini a votala va nga wa ta kala va nga hanyisiwi. A wusungukati gakwe gi wa hi ga lisima nguvhu cikhatini leco. Ahati inyamutlha ke?

CIPIMO 83

Vanhu va nga rambiwa kuya festeni ya hombe

Laha Jesu a nga kari aga laha kaya ka muFarisi wo kari, i no hlawutela mufananiso wa festa ya hombe. I wa lava ku ma gondzisa nchumu wa lisima nguvhu a malandza wontlhe ya Nungungulu. I nchumu muni walowo?

CIPIMO 84

A kuva mupizani wa Kristu a hi mhaka yo hlakana

A kuva mupizani wa Kristu a hi mhaka yo hlakana. Jesu i no tlhamusela zvi ku dlunya lezvi zvi lavekako kasi kuva mupizani wakwe. A vokari va no khunguvanyeka laha va ngazwa lezvi a nga wula.

CIPIMO 85

Ka tsakiwa le tilweni loku a muwonhi a ti sola

A vaFarisi ni vatsali va no sola loku Jesu a ti tlhanganisa ni vanhu laha va yileko. Jesu i no guma a hlawutela mifananiso kasi ku komba lezvi Nungungulu a va wonisako zvona a vawonhi.

CIPIMO 86

A n’wana loyi a nga pengile a wuya kaya

A mufananiso wa Jesu wa n’wana a nga lahlekile wu hi gondzisa yini?

CIPIMO 87

Lisima la ku tlhariha u longisela zva mandziko

Jesu i gondzisile lisine la lisima hi ku tirisa mufananiso wa nandza go kanganyisa.

CIPIMO 88

A ciyimo ca wanuna wo ganya ni ca Lazaru zvi cica

Kasi ku wu zwisisa a mufananiso lowu wa Jesu, u fanele ku ranga hi ku tiva ku mani i yimela mani.

CIPIMO 89

Jesu a gondzisa lomu Pereya na a lava kuya Judhiya

Laha Jesu a nga kari a gondzisa, i khanyisile tshamela legi gi nga hi vhunako ku tsetselela van’wani hambu loku va hi wonhela hi kuphindaphinda.

CIPIMO 90

Jesu aku: “Mina ndzi kuvhuka ni wutomi”

Jesu i wa lava ku wula yini laha a ngaku loyi a kholwako ka yena “hambu loku a file, i ta hanya”?

CIPIMO 91

Jesu a vhuxa Lazaru

Kuve ni zvilo zvimbiri zvi nga maheka ka cimaho leci, lezvi zvi nga maha ku hambu valala va Jesu va nga zvi koti ku kaneta ku i mahile cihlamaliso leco.

CIPIMO 92

Jesu a hanyisa 10 wa vavanuna va hlokonho, ku wuya mun’we basi a ta bonga

A wanuna loyi a nga hanyisiwa hlokonho a nga bongangi Jesu yece, i tlhelile a bonga mun’wani kambe.

CIPIMO 93

Cikhati leci a N’wana wa munhu a to wonekeliswa

A kuva kona ka Kristu ku ta fana ni kuhatima hi ndlela muni?

CIPIMO 94

Lisima la kutikoramisa ni ku khongela hi nga tsiki

Ka mufananiso wa noni ni mulamuli, Jesu i khanyisile lisima la tshamela go kari.

CIPIMO 95

A wulawula hi ku tlhatlha wukati, a tlhela a komba ku wa va randza vanana

Hikuyini Jesu a nga wona vanana hi ndlela yo hambana nguvhu ni vapizani vakwe?

CIPIMO 96

Jesu a hlamula ciwutiso ca mufumeli wo ganya

Cini ci nga kuca Jesu a ku wula lezvaku zva olova ku a kameli gi nghena lomu non’wini wa chingani, ku hundza munhu wo ganya ku nghena Mufun’weni wa Nungungulu?

CIPIMO 97

Mufananiso wa zvitiri lomu sin’wini ga mauvha

Zvi mahisa kuyini ku lava vo sangula, vava vo gumesa, lava vo gumesa vava vo sangula ke?

CIPIMO 98

A vapostoli va Jesu va lava kuva ni cikhundla kambe

Jakobe na Johani va no kombela kuva ni cikhundla Mufun’weni wa Nungungulu, kanilezvi va wa nga hi voce.

CIPIMO 99

Jesu a hanyisa zvikhumu a tlhela a vhuna Zakewu

Hi nga ma zwananisisa kuyini a matimu ma nge khwatsi mo lwisana, lawa ma wulawulako hi wanuna loyi a nga hanyisiwa wukhumu hi Jesu le Jeriko?

CIPIMO 100

Mufananiso wa 10 wa tipondo

Jesu i wa lava ku wula yini laha a ngaku: “Kani himani a nga nazvo, i ta nyikiwa zvin’wani; kanilezvi loyi a nga hiko nazvo, hambu ni leci a nga naco ci ta tekiwa ka yena”?