Ingisa Nungungulu kasi u hanya kala kupinzuka

A muvangi i lava ku hi rangela, ku hi vikela, ni ku hi katekisa.

Xingheniso

Hi kota ya liranzo lakwe hi vanhu, Nungungulu i hi gonzisa mahanyala wontlhe ya chukwana.

Hi nga mu ingisisa kuyini Nungungulu?

Hi faneli ku tiva lezi hi faneleko ku maha ni loyi a to hi vuna ku zi maha.

Hi mani Nungungulu wa lisine?

Hi nga tiva vito gakwe ni ku pola matshamela yakwe.

Gi wa tshamisile kuyini wutomi paradiseni?

A xipanze xo sangula xa Biblia xa tlamusela.

I wuyelo muni va gi kumileko hi ku ingisa Satani?

Ku lo sangula ku maheka zilo zo biha.

A ntalo wa hombe — Hi mani a nga ingisa? Hi mani a nga kala ku ingisa?

Hi kwihi a ku hambana ku nga woneka ka lezi a vanhu va nga ingisisa zona?

Xini hi gonzako ka ntalo wa hombe?

A hi matimu ya kale ntsena.

I wa hi mani Jesu?

Hikuyini zi nga za lisima a ku tiva Jesu?

Xana gi tata rini a paradise?

A Biblia gi phrofetile lezi zi wa to humelela loku a xikhati xi tshinela.

Xana Jehova wa hi ingisa?

Zilo za tshamela muni u nga wulawulako hi zona na Jehova

U nga zi kotisa kuyini kuva ni wutomi ga ngango go tsakisa?

A muvangi wa ngango munyiki wa wusungukati ga gi nene nguvu.

Zini hi faneleko ku maha kasi ku tsakisa Nungungulu?

Ku na ni zilo lezi a zi zondako ni lezi a zi ranzako.

U nga kombisisa kuyini kutsumbeka ka Jehova?

A ku xuva ku tsumbeka ka Jehova ku ta khumba a ziboho lezi u to zi maha.