Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Tlhatlhambuto 110: Timote—Muvuneteli Muswa Wa Paule

Tlhatlhambuto 110: Timote—Muvuneteli Muswa Wa Paule

A JAHA legi u gi wonako laha na mupostoli Paule hi Timote. Timote i hanya ni ngango wakwe le Listra. A mamani wakwe i vitwa ku ngalo hi Eunike kasike a kokwani wakwe wa xisati hi Loisi.

Legi i khati ga wunharu ga Paule na a enzela Listra. Ku hunza a xipimo xa lembe na Paule na Barnabasi va tile laha hi khati go sangula hi pfhumba ga kuxumayela. Zonake ka xikhati lexi yena i tlhelile a wuya ni munghana wakwe Silasi.

Timote na Paule

Wa zi tiva lezi Paule a wulako ka Timote? Yena o wutisa aku: ‘Wa zi ranza ku patsana na Silasi zinwe na mina? Hi wa ta tirisa a xivuno xa wena kuxumayeleni ka vanhu matshanwini ya le kule.’

Timote i hlamula aku: ‘Ina, nza zi ranza a ku famba.’ Hikwalaho Timote i siya a ngango wakwe loku ku hunzile xikhatanyana zonake a famba zinwe na Paule na Silasi. Kanilezi na hi nga se ku gonza hi pfhumba gabye, a hi poleni lezi zi mahekileko ka Paule. Ku hunza a xipimo xa 17 wa malembe kusukela a xikhati lexi Jesu a nga woneka kakwe le ndleleni ya kuya Damasku.

Khumbula, Paule i tile Damasku a ku ta xanisa a vapizani va Jesu, kanilezi yena hi wutsumbu mupizani makunu! Anzhako a valala vo kari va alakanyela ku daya Paule hakuva a va ku ranzi a kugonzisa kakwe xungetano hi Jesu. Kanilezi a vapizani va vuna Paule lezaku a pona. Va mu humesa handle ka khurisi ga doropa hi ku mu relelisa hi lomu ka xirunzu.

Loku ku hunzile xikhati Paule iya a ya xumayela le Antiokia. Hi kona laho ku nga vitanwa a valanzeli va Jesu a ku maKristu hi khati go sangula. Paule na Barnabasi va rumelwa hi le Antiokia a ku teka a pfhumba ga kuya xumayela matikweni ya le kule nguvu. A ginwe ga madoropa lawo va ma enzelako hi Listra, le kaya ka Timote.

Zalezi, na ku hunzile xipimo xa lembe, Paule i wuyile Listra hi pfhumba ga wumbiri. Laha Timote a sukako zinwe na Paule na Silasi, wa ku tiva lomu va yako kona? Cuwuka a mufananiso wa matiko, zonake a hi tiveni matshamu yo kari ya kona.

A ku sangula, vaya le Ikoniume gi nga doropa ga laha kusuhani, zonake vaya ka doropa ga wumbiri gi vitwako Antiokia. Anzhako ka lezo va enza vaya Troasi, zonake va simama vaya Filipi, Tesalonika ni le Berea. Wa gi wona Atensi laha mufananisweni wa matiko? Paule i xumayela kwalaho. Anzhako ka lezo vona va mbheta a lembe ni khihlanya na va xumayela le Korinte. Hi kugumesa va nyimanyana le Efesusi. Makunu va wuya Kesaria hi ngalava, zonake va enza vaya Antiokia, laha Paule a salako kona.

Hizalezo Timote i enza a mazana ni mazana ya tikilometro na a vunetela Paule a ku xumayela a “mahungu yo saseka” niku vulula mabandla yo tala ya wuKristu. Loku u kula, u tave nanza go tsumbeka ga Nungungulu a ku fanana na Timote?

Mitiro 9:19-30; 11:19-26; zipimo 13 kala 17; 18:1-22.

Mufananiso wa matiko

1. Roma; 2. Melita; 3. Berea; 4. Tesalonika; 5. Korinte; 6. Filipi; 7. Atensi; 8. Kreta; 9. Troasi; 10. Efesusi; 11. Miletu; 12. Kolosi; 13. Antiokia; 14. Ikoniume; 15. Listra; 16. Kupero; 17. Antiokia; 18. Kesaria; 19. Jopa; 20. Damasku; 21. Jerusalema; 22. Bimbi ga Hombe (Mediteraneyo)Ziwutiso

 • Himani a jaha legi laha mufananisweni? Gi tshama kwihi, niku hi wahi a mavito ya mamani zinwe ni kokwani wakwe wa xisati?
 • Zini a wulako Timote a xikhati lexi Paule a mu wutisako ku ngalo xana yena wa zi lava ku patsana na Silasi zinwe na Paule kuxumayeleni ka vanhu matshanwini ya le kule?
 • Hi kwihi laha a valanzeli va Jesu va vitanwako maKristu hi khati go sangula?
 • Anzhako ka kuva Paule na Barnabasi va sukile Antiokia, hi wahi a madoropa yo kari lawa va ma enzelako?
 • Xana Timote i vunisa kuyini Paule, niku xiwutiso muni lexi vanhu vaswa inyamutlha va faneleko ku ti wutisa?

Ziwutiso zo engetela

 • Gonza Mitiro 9:19-30.

  Xana mupostoli Paule i kombisile kuyini wutlhari a xikhati lexi a tlhanganileko ni kukanetwa hi kota ya mahungu yo saseka? (Miti. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Gonza Mitiro 11:19-26.

  Xana a mahungu ma tsalilweko ka Mitiro 11:19-21, 26 ma kombisa kuyini ku ngalo a moya wa Jehova wa fambisa ni ku wonelela a ntiro wa kuxumayela?

 • Gonza Mitiro 13:13-16, 42-52.

  Xana ku kombisiwa kuyini ka Mitiro 13:51, 52 ku ngalo a vapizani a va vumelangi lezaku a kukanetwa ku va tsema hlana? (Mat. 10:14; Miti. 18:6; 1 Ped. 4:14)

 • Gonza Mitiro 14:1-6, 19-28.

  Xana a gezu gi nge “va lo va nyikela Hosini” gi hi vunisa kuyini a ku tlhatlheka hi ka kukarateka ku nga faneliko a xikhati lexi hi vunako lava va ha hi ku nghenako bandleni? (Miti. 14:21-23; 20:32; Joh. 6:44)

 • Gonza Mitiro 16:1-5.

  Xana a kuvumela ka Timote a kuva a ti enghenisa wukwera ku dlunyatisisa kuyini a lisima la ku maha ‘zontlhe hi kota ya ivangeli’? (Miti. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Gonza Mitiro 18:1-11, 18-22.

  Zini zi kombiwako hi Mitiro 18:9, 10 xungetano hi kutinghenisa ka Jesu hi wutsumbu gakwe kufambiseni ka ntiro wa kuxumayela, niku kutsumba muni hi nyikiwako hi lezo inyamutlha? (Mat. 28:20)