Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Tlhatlhambuto 87: Mufana Jesu Lomu Tempeleni

Tlhatlhambuto 87: Mufana Jesu Lomu Tempeleni

HI NGA wona a xifanyana lexi xi wulawulako ni vavanuna lava va madota. Vona vagonzisi va lomu tempeleni ya Nungungulu le Jerusalema. A mufana hi Jesu. Yena i kulile nguvu. Zalezi i na ni tanga ya 12 wa malembe.

A vagonzisi va hlamala nguvu hi lezi Jesu a tivako zo tala ha Nungungulu ni lezi zi tsalilweko lomu ka Biblia. Kanilezi hikuyini Josefa na Maria va nga hava laha na vonawu ke? Va kwihi? A hi zi poleni.

Mufana Jesu na a wulawula ni vagonzisi

Lembe ni lembe Josefa i neha a ngango wakwe Jerusalema lezaku va ta mubuzweni wo hlawuleka wu vitwako Pasika. Lego i pfhumba ga hombe a kusukela Nazareta kala Jerusalema. A ku na munhu a nga ni mova, niku a ku na zitimela za lomu xiporweni. Va wa nga hi nazo lezo masikwini lawo. A vanhu vo tala va famba hi mikonzo, hikwalaho va teka a xipimo xa masiku manharu lezaku va chikela Jerusalema.

Zalezi Josefa i na ni ngango wa hombe. Ku na ni vafana ni vanhanyana va tinzisana ta Jesu a faneleko ku va hlayisa. Makunu, ka lembe legi Josefa na Maria va sukile zinwe ni vanana vabye va teka a pfhumba gabye go leha ga ku tlhelela kaya Nazareta. Vona va lomu ka ku Jesu i kona xikari ka lava va longolokako navo. Kanilezi laha va nyimako ni gambo, a va mu kumi Jesu. Va mu lavetela xikari ka maxaka ni vanghana vabye, kanilezi a nga kumeki xikari ka vona! Hikwalaho va tlhelela Jerusalema lezaku va ya mu lavetela kwaseyo.

Hi magumo ya kona va kuma Jesu kwalomu na a hi ni vagonzisi. Yena o vazwa ni ku va wutisa ziwutiso. Ni vanhu vontlhe va hlamala hi wutlhari ga Jesu. Kanilezi Maria i ngalo: ‘Nwananga, u hi mahele yini lezi? A raru wa wena na mina hi karatekile nguvu hi ku ku lava.’

Jesu a hlamula aku: ‘Mu wa nzi lavela yini? Mu wa nga zi tivi lezaku nzi wa fanele a kuva ndlwini ya Dadani wa mina?’

Ina, Jesu i ranza kuva kona lomu a zi kotako ku gonza xungetano hi Nungungulu. A hi zona lezo hi nga fanele ku ti zwisa zona na hinawu? Le kaya Nazareta, Jesu i waya mitlhanganwini viki ni viki lezaku a ya khozela. Kota lezi a nga demba ndleve xikhati xontlhe, yena i gonzile zilo zo tala za lomu ka Biblia. A hi fananeni na Jesu hi lanzela xikombiso xakwe.

Luka 2:41-52; Mateu 13:53-56.Ziwutiso

 • Laha mufananisweni, i na ni tanga muni Jesu niku hi kwihi laha a nga kona?
 • Zini lezi Josefa a mahako zinwe ni ngango wakwe lembe ni lembe?
 • Anzhako ka siku ginwe na Josefa zinwe na Maria va kari va hi pfhumbeni ga ku tlhelela kaya, hikuyini vona va tlhelako Jerusalema?
 • Xana Josefa na Maria va mu kuma kwihi Jesu niku hikuyini a vanhu va nga kwalomo va hlamalako?
 • Zini lezi Jesu a wulako ka mamani wakwe, Maria?
 • Xana hina hi nga pimanyisisa kuyini Jesu xungetano hi ku gonza ha Nungungulu?

Ziwutiso zo engetela

 • Gonza Luka 2:41-52.

  Hambulezi a Nayo wu nga kombela vavanuna ntsena a kuva vaya mibuzweni ya lembe ni lembe, xikombiso muni xa xi nene xi vekelweko vapswali va nyamutlha hi Josefa na Maria? (Lu. 2:41; Deut. 16:16; 31:12; Mav. 22:6)

  Xana Jesu i vekisile kuyini xikombiso xa xi nene ka vanhu vaswa va nyamutlha xa kuva va ingisa vapswali vabye? (Lu. 2:51; Deut. 5:16; Mav. 23:22; Kol. 3:20)

 • Gonza Mateu 13:53-56.

  Hi vamani a vamakabye va mune va Jesu lava ku nga ni mavito yabye lomu ka Biblia, niku xana a vambiri vabye va tirisilwe hi ndlela muni anzhako ka kuva ku hunzile xikhati lomu bandleni ga wuKristu? (Mat. 13:55; Miti. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Juda 1)