Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Tlhatlhambuto 81: Ku Tsumba Xivuno Xa Nungungulu

Tlhatlhambuto 81: Ku Tsumba Xivuno Xa Nungungulu

XIPIMO xa 50.000 wa vanhu va teka a pfhumba ga hombe ga kusukela Babuloni kala Jerusalema. Kanilezi laha va chikelako, Jerusalema i rumbi ga hombe ntsena. A ku na munhu a hanyako laho. A vaIsraeli va fanele ku tlhela va aka zontlhe.

Xinwe xa zilo zo sangula va zi akako i alati. Lego wutshamu legi va zi kotako ku mahela kona minyikelo ya zihari, kutani zinyikiwo, ka Jehova. Loku ku hunzile tihweti titsongwani a vaIsraeli va sangula ku aka a tempeli. Kanilezi a valala va hanyako matikweni ya laha kusuhani a va lavi lezaku a vaIsraeli va yi aka. Hikwalaho vona va zama a ku va chavisela kasi ku va nyimisa. Hi kugumesa, a valala lavo va kuca a hosi ya yiswa ya Persia lezaku yi veka a nayo wa ku va nyima ntirweni wabye wa kuaka.

Ku hunza malembe. Zalezi zi maha a 17 wa malembe kusukela loku vaIsraeli va wuyile hi le Babuloni. Jehova i rumela vaprofeti vakwe Hagai na Zakaria a ku ya byela vanhu lezaku va sangulisa ku aka. A vanhu va tsumba a xivuno xa Nungungulu, hizalezo va ingisa a vaprofeti. Vona va tlhela va sangulisa ku aka, hambulezi ku nga ni nayo wu nge ngalo a va faneli ku maha lezo.

Zonake a nduna yo kari ya muPersia yi vitwako Tatenai yi chikela yi wutisa vaIsraeli a ku i fanelo muni va nga nayo kasi ku aka a tempeli. A vaIsraeli va mu byela ku ngalo a xikhati lexi va nga hi Babuloni, Hosi Kurusi i va byelile ku ngalo: ‘Fambani, zalezi, le Jerusalema mu ya aka a tempeli ya Jehova, Nungungulu wa nwina.’

Tatenai i rumela a papilo le Babuloni a wutisa ku ngalo xana Kurusi, loyi makunu a fileko, hakunene i wulile lezo ke. Hi xikhatanyana ku wuya a papilo hi ka hosi ya yiswa ya Persia. Gona gi wula ku ngalo hakunene Kurusi i zi wulile. Hikwalaho a hosi yi tsala ku ngalo: ‘Tsika vaIsraeli va aka a tempeli ya Nungungulu wabye. Ni lezaku nza ku laya akuva u va vuna.’ A tempeli yi mbhela nzeni ka xipimo xa mune wa malembe, ni vaIsraeli va tsaka nguvu.

Ku hunza manwani malembe yo tala. Zalezi ku hunza xipimo xa 48 wa malembe kusukela xikhatini lexi a tempeli yi nga mbhela. A vanhu lomu Jerusalema zisiwana, a doropa ni tempeli ya Nungungulu a zi na mawonekela yo saseka nguvu. Le Babuloni, muIsraeli Ezra i tiva lezaku ku na ni xilaveko xa ku lulamisa a tempeli ya Nungungulu. Makunu wa zi tiva lezi a mahako?

Ezra i famba a ya wonana na Artaxerxesi, a hosi ya Persia, zonake a hosi leyo ya yi nene yi nyika Ezra a zinyikiwo zo tala lezaku a tlhela nazo Jerusalema. Ezra i kombela vaIsraeli va nga lomu Babuloni lezaku va mu vuna a ku rwala a zinyikiwo lezo vaya Jerusalema. Xipimo xa 6.000 wa vanhu va wula ku ngalo va ta famba. Va na ni siliva ni nzalama yo tala ni zinwani zilo za lisima akuva va zi rwala.

Ezra wa karateka, hakuva ku na ni vavanuna vo biha lomu ndleleni. Vavanuna lavo va zi kota ku va wutlela a siliva ni nzalama yabye, va tlhela va va daya. Hizalezo Ezra i tlhanganyisa a vanhu, kota lezi u zi kotako ku va wona laha mufananisweni. Zonake vona va khongela ka Jehova kasi ku a va vikela pfhumbeni gabye ga hombe ga ku tlhelela Jerusalema.

Ezra na a khongela ni vanhu

Jehova wa va vikela futsi. Niku anzhako ka mune wa tihweti na va ha enza, va chikela Jerusalema na va hlayisekile. A zi hi kombi lezo ku ngalo Jehova wa zi kota ku vikela lava va mu tsumbako akuva va vuniwa hi yena?

Ezra zipimo 2 kala 8.Ziwutiso

 • Vanhu vangani va tekako a pfhumba ga hombe ga kusukela Babuloni kala Jerusalema, kanilezi zini va zi kumako a xikhati va chikelako?
 • Zini lezi a vaIsraeli va sangulako ku aka anzhako ka kuva va chikele, kanilezi zini lezi a valala vabye va mahako?
 • Hi vamani Hagai na Zakaria, niku zini lezi vona va byelako vanhu?
 • Hikuyini Tatenai a rumelako papilo le Babuloni, niku i hlamulo muni a wu amukelako?
 • Zini lezi Ezra a mahako a xikhati lexi a tivako lezaku ku na ni xilaveko xa ku lulamiswa ka tempeli ya Nungungulu?
 • Zini lezi Ezra a zi khongelelako laha mufananisweni, wu hlamuliswa kuyini mukhongelo wakwe, niku lezo zi hi gonzisa yini?

Ziwutiso zo engetela

 • Gonza Ezra 3:1-13.

  Loku hi tshuka hi kumeka ka wutshamu go kari gi nga hiko ni bandla ga vanhu va Nungungulu, zini hi faneleko ku simama hi maha? (Ezra 3:3, 6; Miti. 17:16, 17; Maheb. 13:15)

 • Gonza Ezra 4:1-7.

  Xikombiso muni lexi Zerubabeli a vekeleko vanhu va Jehova maringano hi wuhlengeli ga zikholwa? (Ekso. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 • Gonza Ezra 5:1-5, 17 ni 6:1-22.

  Hikuyini a vakaneti va tsanzekileko ku nyimisa a ntiro wa kuaka ka tempeli? (Ezra 5:5; Isa. 54:17)

  Xana lezi zi mahilweko hi masingalakati ya vaJuda zi kucisa kuyini madota ya wuKristu lezaku ma hlota zileletelo za Jehova loku ma tlhangana ni vakaneti? (Ezra 6:14; Tis. 32:8; Rom. 8:31; Jak. 1:5)

 • Gonza Ezra 8:21-23, 28-36.

  Na hi nga se sangula ku maha zo kari, xikombiso muni xa Ezra xi nga xi nene a kuva hi xi pimanyisa? (Ezra 8:23; Tis. 127:1; Mav. 10:22; Jak. 4:13-15)