Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Tlhatlhambuto 28: Lezi Nwanana Mosi A Nga Ponisiswa Zona

Tlhatlhambuto 28: Lezi Nwanana Mosi A Nga Ponisiswa Zona

WONA a nwanana tsongwani loyi a rilako, na a khomile litiho la nhwana. Loyi hi Mosi. Wa mu tiva a ku himani a nhwana loyi wo saseka? Yena hi n’wana hosi ya muGipite, Faro.

Nhanyana wa Faro na a thumba Mosi

Mamani wa Mosi i lo fihla a nwanana wakwe kala a maha tihweti tinharu, hakuva i wa nga lavi lezaku a dawa hi vaGipite. Kanilezi i wa zi tiva a ku Mosi i wa ta kumiwa, hizalezo i lo maha lezi kasi ku mu ponisa.

Yena i lo teka nzhava a wu longisela lezaku wu nga ngheni mati. Makunu i lo veka Mosi lomu nzeni ka wona, a veka nzhava xikari ka hlanga wo leha lomu Congweni wa Nilo. A makabye wa Mosi, Miriamu, i wa byelilwe a ku yima laha kusuhani kasi ku wona lezi zi nga wa ta mu humelela.

Hi xikhatanyana a nhanyana wa Faro i lo relela Congweni wa Nilo kasi ku ya hlamba. Hi xitshuketi yena i lo wona a nzhava lomu hlangeni wo leha. Yena i lo vitana munwe wa malanza yakwe ya xisati, aku: ‘Famba uya nzi tekela a nzhava lowuya.’ Loku n’wana hosi a vululile a nzhava, a hi kusaseka ka nwanana a nga mu wona! Nwanana Mosi i wa kari a rila, ni n’wana hosi i lo mu zwela wusiwana. I wa nga lavi lezaku yena a dawa.

Makunu ku lo humelela Miriamu. Wa zi kota ku mu wona laha ka mufananiso. Miriamu i lo wutisa nhanyana wa Faro aku: ‘Nzi ya ku vitanela a wasati wa muIsraeli kasi ku ta ku hlayisela a nwanana ke?’

A n’wana hosi i lo hlamula, aku: ‘Maha wuxinji u famba.’

Zalezo Miriamu i lo tsutsuma hi kuhatlisa kasi ku ya byela mamani wakwe. Laha mamani wa Mosi a ngata ka n’wana hosi, yena n’wana hosi i te ngalo: ‘Teka nwanana loyi u ya nzi hlayisela, nzi ta ku hakhisa.’

Hizalezo mamani wa Mosi i lo hlayisa a n’wanana wakwe. Loku ku hunzile xikhati laha Mosi a nga wa kulilenyene, yena i lo mu yisa ka nhanyana wa Faro, loyi a nga mu maha n’wana wakwe. Lezo hi zona zi nga maha Mosi a kulela ndlwini ya Faro.

Eksodusi 2:1-10.Ziwutiso

  • Himani a nwanana loyi a nga laha mufananisweni, niku litiho la mani leli a li khomileko?
  • Zini lezi mamani wa Mosi a zi mahileko kasi ku mu ponisa kudaweni?
  • Himani a xinhanyatana lexi xi nga mufananisweni, niku zini lezi xi mahileko?
  • A xikhati lexi a nhanyana wa Faro a kumileko a nwanana, zini lezi Miriamu a mu byelileko kota mawonela yakwe?
  • Zini lezi n’wana hosi a byelileko mamani wa Mosi?

Xiwutiso xo engetela

  • Gonza Eksodusi 2:1-10.

    Xikhati muni xo faneleka lexi mamani wa Mosi a ngave naxo kasi ku gonzisa Mosi lomu wuhlangini, niku lezo zi nyika xikombiso muni ka vapswali inyamutlha? (Ekso. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Mav. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15)