Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Tlhatlhambuto 23: A Miloro Ya Faro

Tlhatlhambuto 23: A Miloro Ya Faro

KU HUNZILE malembe mambiri, na Josefa a ha simama paxweni. A mucheleteli wa zakunwa a nga mu alakanyangi. Hi wusiku go kari Faro i lova ni miloro mimbiri yo hlamalisa nguvu, a karateka hi ku lava ku tiva a tlhamuselo wa yona. Wa mu wona laha a etleleko? Loku gi cile Faro i lo vitana vavanuna vakwe va wutlhari a ta va hlawutela lezi a nga lora. Kanilezi vona a va zi kotangi ku mu nyika a tlhamuselo wa miloro yakwe.

Makunu a mucheleteli wa zakunwa hi kona a alakanyako Josefa. Yena aku ngalo ka Faro: ‘Laha nzi nga hi paxweni i wa hi kona wanuna a nga zi kota ku tlhamusela miloro.’ Xona xikhati lexo Faro i lo vitanisa Josefa hi le paxweni.

Faro i lo hlawutela Josefa a miloro yakwe: ‘Nzi lo wona tihomu ta mapswele ta ntlhanu ni timbiri to saseka ni kukuluka. Anzhako nzi lo wona tihomu ta mapswele ta ntlhanu ni timbiri to wonza nguvu ti sala hi marambu. Kambe leti to wonza ti loga leti to kuluka.

Faro na a lora

‘A ka noro wa mina wa wumbiri nzi lo wona miponwani yo chela khwatsi ya ntlhanu ni mimbiri yi nga kula laha ka lihlanga linwe. Anzhako nzi lo wona miponwani yo hlongana na yi womile ya ntlhanu ni mimbiri. Kambe a miponwani yo hlongana yi lo sangula ku mita leyi ya yi nene ya ntlhanu ni mimbiri.’

Josefa aku ngalo ka Faro: ‘A miloro leyi ya mimbiri yi na ni tlhamuselo wunwe. A tihomu ta mapswele ta ntlhanu ni timbiri to kuluka ni miponwani yo chela khwatsi ya ntlhanu ni mimbiri zi wula ntlhanu wa malembe ni mambiri, ni tihomu ta mapswele ta ntlhanu ni timbiri to wonza ni miponwani yo hlongana ya ntlhanu ni mimbiri zi wula manwani malembe ya ntlhanu ni mambiri. Ku tava kona ntlhanu wa malembe ni mambiri ya pfuno wa hombe lomu Gipite. Anzhako ku tava kona ntlhanu wa malembe ni mambiri laha ku to pfuniwa kutsongwani nguvu.’

Hikwalaho Josefa i lo byela Faro: ‘Hlawula munhu wa wutlhari kasi wa rangela a kuhlengeletela ka zakuga nzeni ka ntlhanu wa malembe ni mambiri lawa ya ma nene. Hizalezo a vanhu va nga ta xaniseka hi ndlala loku ku chikela ntlhanu wa malembe ni mambiri lawa yo biha laha ku to pfuniwa kutsongwani nguvu.’

Faro i lo tsaka hi lezo. Yena i lo hlawula Josefa kasi ku a hlengeletela zakuga ni ku zi hlayisa. Ahandle ka Faro, Josefa i lo maha munhu wa hombe ku hunza vontlhe lomu Gipite.

Loku ku hunzile ntlhanu wa malembe ni manharu, lomu xikari ka ndlala, Josefa i lo wona vavanuna vo kari vata ka yena. Wa va tiva a ku hi vamani? Ina, tinhonzwa ta yena ta khume! Raru wabye Jakobe i wa lo va ruma Gipite hakuva ku wa nga hi na zakuga Kanani. Josefa i lo tiva vanakulobye, kanilezi vona a va mu tivangi. Wa zi tiva a ku hikuyini? Hakuva Josefa i wa kulile, niku i wa ambele tinguwo ta lixaka lo hambana.

Josefa i lo alakanya lezaku laha a nga hi mufana i wa lorile vanakulobye na vata va ta mu khizamela. Wa alakanya lezaku u lerile lezo? Makunu Josefa i lo wona lezaku hi Nungungulu a nga mu rumela Gipite, hi xigelo xi nene. Zini u alakanyako a ku Josefa i wa ta maha? A hi woneni.

Genesisi 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Ziwutiso

 • Zini zi humelelako Faro ka wusiku go kari?
 • Hikuyini a mucheleteli wa zakunwa a zako hi magumo a alakanya Josefa?
 • Kota lezi zi kombiwako mufananisweni, miloro muni ya mimbiri leyi Faro a vako nayo?
 • Xana Josefa i ngalo yi wula yini a miloro leyo?
 • Zi mahekisa kuyini a kuva Josefa a maha munhu wa hombe ku hunza vontlhe Gipite ahandle ka Faro?
 • Hikuyini a vamakabye va Josefa va tako Gipite, niku hikuyini vona va nga mu tiviko?
 • I noro muni lowu Josefa a wu alakanyako, niku wona wu mu vuna a ku pima yini?

Ziwutiso zo engetela

 • Gonza Genesisi 41:1-57.

  Xana Josefa i yisisile kuyini kupima ka Jehova, niku ma nga zi kotisa kuyini maKristu a ku pimanyisa a xikombiso xakwe inyamutlha? (Gen. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12)

  Xana a malembe ya pfuno wa hombe le Gipite lawa ma nga lanzelwa hi malembe ya ndlala ma hambanisa kuyini hi kumbheleleko ni matshamela ya vanhu va Jehova hi tlhelo ga moya ni lawa ya wuKristu ga mawunwa inyamutlha? (Gen. 41:29, 30; Am. 8:11, 12)

 • Gonza Genesisi 42:1-8 ni 50:20.

  Xana zi bihile a ku a vakhozeli va Jehova va khizama mahlweni ka munhu hi ku mu nyika wudzunzo ni xichawo hi kota ya xikhundla xakwe loku lowo wu hi tolovelo wa tiko lego? (Gen. 42:6)