Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

Tlhatlhambuto 15: Sati Wa Loti I Lo Cuwuka Nzhako

Tlhatlhambuto 15: Sati Wa Loti I Lo Cuwuka Nzhako

LOTI ni ngango wakwe va wa hanya na Abrahama tikweni ga Kanani. Siku go kari Abrahama i te ngalo ka Loti: ‘A tiko a gi eneli kasi ku gisa zihari za hina zontlhe. A hi hambane. Loku uya ka tlhelo ginwe, mina nzi taya ka ginwani.’

Loti i lo cuwuka a tiko. I lo wona xipanze xa xi nene xa tiko lezaku xi wa hi ni mati ni byanyi go tala ga gi nene kasi ku gisa zihari zakwe. Ku wa hi Xipanze xa Jordani. Hizalezo, Loti i lo rurisa ngango ni zihari zakwe vaya kwaleyo. Hi kugumesa va lo aka muti wabye doropeni ga Sodoma.

A vanhu va le Sodoma va wa bihile nguvu. Lezo zi karatile Loti, hakuva yena i wa hi munhu wa mu nene. Nungungulu yenawu zi lo mu karata. Hi kugumesa, Nungungulu i lo rumela tingelosi timbiri a ku ya tivisa Loti lezaku yena i wa ta lovisa Sodoma zinwe ni Gomora, a doropa gi nga hi kusuhani, hi kota ya kubiha ka wona.

A tingelosi ti lo byela Loti: ‘Hatlisa! Teka sati wa wena ni vanhanyana va wena u huma!’ Loti ni ngango wakwe va wa nonoka ku huma, kasike a tingelosi ti lo va khoma hi mawoko ti va humesa doropeni. Anzhako, yinwe ya tingelosi yiku ngalo: ‘Tsutsumani mu ponisa wutomi ga nwina! Mu nga cuwuki nzhako. Tsutsumelani zitsungeni kasi mu ngafi.’

Loti ni vanhanyana vakwe va lo ingisa va huma Sodoma. A va nyimangi ni kutsongwani, niku a va cuwukangi nzhako. Kanilezi a sati wa Loti a nga ingisangi. Laha va nga fambile pfhuka wo kari kusukela Sodoma, yena i lo nyima a cuwuka nzhako. Hizalezo, a sati wa Loti i lo maha ruka ga munyu. Wa mu wona laha ka mufananiso?

Ha zi kota ku kuma xigonzo xa lisima hi ka lezo. Lezo zi hi komba lezaku Nungungulu i hanyisa lava va mu ingisako, kanilezi lava va nga mu ingisiko va ta luza wutomi gabye.

Genesisi 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Pedro 2:6-8.

Loti na a tsutsuma Sodoma


Ziwutiso

 • Hikuyini Abrahama na Loti va hambeneko?
 • Hikuyini Loti a hlawulileko ku hanya Sodoma?
 • Va wa hi va matshamela muni a vanhu va le Sodoma?
 • Xitlharihiso muni lexi Loti a nyikilweko hi tingelosi timbiri?
 • Hikuyini a sati wa Loti a mahileko ruka ga munyu?
 • Zini hi gonzako hi lezi zi humeleleko sati wa Loti?

Ziwutiso zo engetela

 • Gonza Genesisi 13:5-13.

  Xungetano hi ku xuxa timhaka, xigonzo muni hi zi kotako ku xi kuma hi ka Abrahama? (Gen. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 • Gonza Genesisi 18:20-33.

  Xana a kutirisana ka Jehova na Abrahama ku hi nyikisa kuyini a kutsumba ka lezaku Jehova na Jesu va ta lamula hi nongameto? (Gen. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Gonza Genesisi 19:1-29.

  Xana wu komba yini a tlhatlhambuto lowu wa Biblia xungetano hi mawonela ya Nungungulu hi kuetlela ni wanuna kutani wasati kulori? (Gen. 19:5, 13; Levi 20:13)

  Kuhambana muni hi ku kumako laha ka mahlamulela ya Loti na Abrahama zileletelweni za Nungungulu, niku zini hi zi kotako ku gonza hi lezo? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Gonza Luka 17:28-32.

  Hi gihi a tshamela ga mbilu legi a sati wa Loti a ngave nago hi zilo zi wonekako, niku lezo zi hi tlharihisa hi ndlela muni? (Lu. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 • Gonza 2 Pedro 2:6-8.

  Hi ku pimanyisa Loti, ma fanele kuva wahi a mawonela ya hina hi tiko go biha legi gi hi ranzelako? (Ezek. 9:4; 1 Joh. 2:15-17)