Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

MAHANYELA YA WUKRISTU

Tirisana ni van’wani loku u chumayela ka cipandze ku nga ni vanhu va wulawulako tirimi to tala

Tirisana ni van’wani loku u chumayela ka cipandze ku nga ni vanhu va wulawulako tirimi to tala

A kutala ka zvikhati a vanhu va hatlisa ku amukela mahungu ya Mufumo loku va mazwa hi lirimi labye la mabeleko. Kuzvilava lezvo hi zvona zvi nga maha ku hi Pentekosta ya 33 Nguveni ya Hina, Jehovha a maha co kari kasi “a vaJudha vo chava Nungungulu va matiko wontlhe ya laha misaveni” vazwa mahungu ya ma nene hi ‘lirimi labye la mabeleko’ hambu lezvi kuzvilava va nga wulawula lirimi lo toloveleka lo kota ciHebheru ni ciGreki. (Mit 2:5, 8) Ka matshamu lawa ku wulawuliwako tirimi to tala, a mabandla lawa ma mahako mitlhangano hi tirimi to hambana kuzvilava ma nga ha tira ka cipandze caleci ca cin’we ni vamakabye van’wani. Maku a vahuweleli va mabandla lawo, va nga zvi kotisa kuyini ku tira kasi ku nyika wukustumunyu ka vanhu vontlhe kanilezvi na va nga kotlani kutani kuphindaphinda cipandze ca leci ca cin’we, lezvi kuzvilava zvi nga zangarisako a venyi va mimiti?

  • Kubhulisana (Mav 15:22): A vawoneleli va ntiro va fanele ku tshama hasi va bhulisana va tlhela va kuma ndlela ya chukwana ya ku chumayela mahungu ya ma nene leyi yi to vhuna mabandla wontlhe ma patsekako. Loku a zvipandze zvi hi zvitsongwani, a mabandla lawa ma chumayelako ka wutshamu ku wulawuliwako tirimi tin’wani, ma nga ha kombela ku ku nga ngheniwi mimiti leyi ku wulawuliwako tirimi ta wona. Hambulezvo, loku a mabandla lawo ma nga zvi koti ku eneta a cipandze ca wona hi kukhandzakanya hi kota ya ku ngha ci hi ca hombe, kuzvilava ma nga ha boha ku mu chumayela ka mimiti yontlhe kanilezvi mu va tivisa loku mu kuma munhu a tsakelako ka cipandze cabye. (od 93 ¶37) Kutani ma nga ha kombela bandla gin’wani lezvaku gi va vhuna ku kuma vanhu va wulawulako lirimi labye ni ku va leletela tindlela ta ku kuma munhu loye a kombisileko kutsakela. (km 7/12 5, kwadru) Tiva lezvaku ka muti wa wun’we zva koteka ku kuma vanhu va wulawulako lirimi lo hundza lin’we. Loku a tiko ga n’wina gi hi ni milayo ya ku vhikela vahanyi va tiko, yi fanele ku landzelwa.

  • Kutirisana (Efe 4:16): Landzela khwatsi zvileletelo zvontlhe u nyikwako hi muwoneleli wena wa ntiro. Xana u gondza ni munhu a lavako ku fambiselwa cigondzo hi lirimi li kalako li nga hi la bandla ga wena? A cigondzani kuzvilava ci ta hatla kukula hi tlhelo ga moya loku u ci nyikela ka munhu wa laha kusuhani loyi wulawulako lirimi la cona.

  • Longisela (Mav 15:28; 16:1): Loku u kuma a munhu a wulawulako lirimi lin’wani cipandzeni ca wena ti karatele ku mu chumayela mahungu ya ma nene. U nga ha ti longisela na ka hi mahlweni a kuchumayela hi tirimi tin’wani ta lomu cipandzeni ca n’wina hi ku chisa a maBhibhiliya ni tivhidhyu hi tirimi tin’wani lomu ka fone kutani thableti wa wena. U nga ha tirisa kambe a JW Language kasi u gondza malosela hi tirimi to kari.