Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

 MAHANYELA YA WUKRISTU

Hi nga maha yini kasi hi randza Nungungulu ni muakelani?

Hi nga maha yini kasi hi randza Nungungulu ni muakelani?

Hambu lezvi a maKristu ma kalako ma nga rangelwi hi Nayo wa Mosi, a milayo yimbiri ya hombe — ya ku randza Nungungulu ni muakelani — ya ha simama ku songa lezvi Jehovha a zvi lavako ka hina. (Mt 22:37-39) A lirandzo lelo a hi la mabeleko. Hi fanele ku li hlakulela. Hi ndlela muni? A ndlela yin’we ya lisima ku lera Bhibhiliya siku ni siku. A cikhati hi kambisisako matshamela yo hambanahambana ya wumunhu ga Jehovha kota lezvi gi kombiswako lomu ka Mitsalo, hi ‘wona a kusaseka ka Jehovha.’ (Lis 27:4) Kota wuyelo ga kona, a lirandzo la hina hi yena li ta kula, a maalakanyo ya hina maya ma fana ni yakwe. Lezvi zvi hi kuca ku ingisa milayo yakwe, a ku patsa ni cileletelo ca ku randza van’wani ni ku rangisa zvilaveko zvabye ku hundza zva hina. (Jo 13:34, 35; 1 Jo 5:3) Wona mawonela manharu ma to maha ku zvi ku nandzihela nguvhu ku lera Bhibhiliya:

  • Alakanyela. Ti wone na wu hi seyo. Zvini u nga wa ta zvi wona, ku zvizwa, niku u wa tazwa masema ya yini? Va ngava va ti zwisile kuyini lava va patsekako ka mhaka leyi u lerako?

  • Tirisa tindlela to hambanahambana. Mawonela yo kari: Lera hi gezu go tlakuka, kutani ku ingisela gravhasawu na u landzelela lomu ka Bhibhiliya ga wena. Lera matimu ya munhu wo kari wa lomu ka Bhibhiliya kutani mhaka yo kari wutshan’wini ga ku lera zvipimo hi kuya hi lezvi zvi nga xaxametiswa zvona. Hi cikombiso, tirisa Cipandze 4 kutani 16 ka cibhukwana Xivuno xa ku gonza hi xona a Mhaka ya Nungungulu kasi ku lera matimu ya Jesu. Lera cipimo contlhe ca Bhibhiliya ca mutsalo wa siku. Lera mabhuku ya Bhibhiliya hi ku landza xaxameto wa cikhati ma nga tsaliwa hi cona.

  • Lerela ku zvi zwisisa. Zvi ngava zvi nene nguvhu a ku lera cipimo cin’we basi hi siku na u zvi zwisisa lezvi u lerako u tlhela u ehleketa hi zvona, a ku hundza ku lera zvipimo zvo tala hi ku fela ku gondza mahungu yo tala. Ehleketa hi cikhati zvi tsalilweko hi cona. U ehleketa hi zvontlhe zvi patsekileko. Tirisa mimapa u tlhela u gondza mitsalo yi tako magumo ka mavhesi. Hi wutsongwani ga kona kambisisa nchumu wun’we u kalako u nga wu zwisisi. Loku zvi koteka a cikhati u mbhetako na u lera, mbheta caleco kambe na u ehleketa.