O xumayela mahungu yo saseka le Gana

NTIRO WA HINA NI MAHANYELA YA WUKRISTU – CIBHUKWANA CA MUTLHANGANO Janeiro wa 2017

Zingheniso

Zingheniso za revista A Sentinela ni gonzisa a lisine xungetano hi zikombiso za masiku yo gumesa. Wumba zingheniso hi magezu ya wena na u lanzela lezi zi nga tshamisa zona laha hehla.

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Jehova wa khatala hi vanhu vakwe

A ku fana ni munhu wo hana a amukeleko vapfhumba, Jehova i hi nyika zakuga zo tala za moya.

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

“A hosi yi ta fuma hi kululama”

Hosi Jesu i nyikela madota lawa ma khatalelako ntlhambi. A madota ma vuna ntlhambi hi ku wu rangela hi tlhelo ga moya ni ku wu gisa.

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

A kukholwa ka Hezekia ku chachazelwe

A vaSiria va zamile ku maha vaJuda va tsukula ni ku nga ha lavi ni ku ti lwela, kanilzi Jehova i rumele ngelosi kasi yi vikela Jerusalema.

MAHANYELA YA WUKRISTU

‘Jehova nzi tsumba wena’

Za lisima ku tsumba Jehova, ku ngava ka zikhati za zi nene kutani zo nonoha. Hezekia i kombisile kuyini lezaku i wa mu tsumba Nungungulu?

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Jehova wa va nyika ntamu lava va rerekileko

A mahahela ya gama ma kombisa khwatsi lezi hina vanhu hi zi kotisako zona ku simama hi khozela Nungungulu hi ku vunetelwa hi ntamu wakwe.

MAHANYELA YA WUKRISTU

U nga rivakelwi ku khongelela maKristu lawa ma xanisekako

Zini hi nga kombelako ka mukhongelo wa hina kasi ku vuna vamakabye va xanisekako?

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Jehova i Nungungulu wa ziprofeto za lisine

Kwalomo ka 200 wa malembe mahlweni ka ku khoziswa ka Babuloni, Jehova i tirisile Isaya kasi ku nyika mahungu yo engeteleka xungetano hi lezi zi nga wa ta maheka.