Vamakabye va tirisako a broxura Ingisa Nungungulu le Indonésia

NTIRO WA HINA NI MAHANYELA YA WUKRISTU – CIBHUKWANA CA MUTLHANGANO Fevereiro wa 2016

Zingheniso

Tindlela ta ku nyikela Despertai! ni Ingisa Nungungulu. Tirisa zikombiso lezi kasi ku wumba zingheniso za wena wutsumbu.

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Nehemia i wa ranza a wukhozeli ga lisine

Alakanyela a kutikarata loku a ku mahileko kasi ku aketa a makhurisi ya Jerusalema ni ku anzisa a wukhozeli ga lisine. (Nehemia 1-4)

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Nehemia i wa hi muwoneleli wa mu nene nguvu

I vunile vaIsraeli lezaku va tsakela a wukhozeli ga lisine. Alakanyela a zimaho za le Jerusalema hi Tishri wa 455 Mahlweni ka Nguva ya Hina (Nehemia 8:1-18)

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

A vakhozeli vo tsumbeka va seketela a malulamiselo ya moya

Masikwini ya Nehemia, a vanhu va Jehova va seketele wukhozeli ga lisine hi kuziranza hi tindlela to hambanahambana. (Nehemia 9-11)

MAHANYELA YA MAKRISTU

Legi hi gona wutomi ga chukwana

A vaswa hlengeletanweni ya Jehova va na ni malungelo yo tala ya ku hanya wutomi go tsakisa. Tirisa ziwutiso kasi ku bhulisana hi vidiyu leyi.

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Zigonzo hi zi kumako ka Nehemia

Alakanyela a kuhiseka ka Nehemia kasi ku vikela a wukhozeli ga lisine. (Nehemia 12-13)

MAHANYELA YA WUKRISTU

Ramba vontlhe xipanzeni xa wena lezaku vata Xialakanyisweni!

Xingheniso xa ku nyikela xirambo xa Xialakanyiso xa 2016. Lanzela a mazambo lawa kasi ku hlakulela kutsakela.

TITSHOMBA TI NGA KA MHAKA YA NUNGUNGULU

Estere i yimelele a vanhu va Nungungulu

Alakanyela a kutiya-hlana kakwe laha a nga yimelela a vanhu va Jehova. (Estere 1-5)