Va Le Roma 14:1-23

  • Mu nga lamulani (1-12)

  • Hi nga khunguvanyisi munhu (13-18)

  • A hi hloteni kurula ni kuzwanana (19-23)

14  Amukelani loyi a kalako a nga buvhangi kukholweni, kanilezvi mu nga lamulani ka timhaka leti mu nga ni mawonela yo hambana.  A wokari i na ni kukholwa ku mu vhumelelako kuga zvilo zvontlhe, kanilezvi loyi a kalako a nga se buvha kukholweni iga matsawu basi.  Makunu loyi a gako a nga chepeti loyi a nga giko; ni loyi a nga giko a nga lamuli loyi a gako, hakuva Nungungulu i mu amukele.  Hi wena mani wo kala u lamula a nandza ga mun’wani ke? Loku gi yima kutani kuwa, zvi tivana ni n’winyi wa gona. Kunene gi ta yima hakuva Jehovha i na ni ntamu wa ku gi yimisa.  A munhu a nga ha wona siku go kari kota ga lisima ku hundza gin’wani; kanilezvi a mun’wani a ngaku: Wontlhe masiku ma fana. A mun’we ni mun’wani i wa tiyiseke ku lezvi a zvi kholwako zva amukeleka.  Loyi a hlayisako siku go kari i maha lezvo kasi ku dzundza Jehovha. Ni loyi a gako iga kasi ku dzundza Jehovha hakuva i bonga Nungungulu. Loyi a nga giko a ngagi kasi ku dzundza Jehovha, hambulezvo yenawu i bonga Nungungulu.  Kunene, i hava cikari ka hina a ti hanyelako wutsumbu gakwe, ne a nga kona a ti felako.  Hakuva loku hi hanya, hi hanyela Jehovha, ni loku hifa, hi fela Jehovha. Hikwalaho, kani ha hanya kani hafa hi lumba Jehovha.  Hakuva Kristu i nofa a tlhela a hanya, kasi ava Hosi ya vafileko ni vahanyako. 10  Makunu hikuyini u lamulako a makabye wa wena? Kona hikuyini u chepetako a makabye wa wena ke? Phela hontlheni hi ta yima mahlweni ka citshamu ca kulamula ca Nungungulu. 11  Hakuva ku tsalilwe ku ngalo: “‘Kota lezvi ndzi hanyako, wontlhe madzolo ma ta ndzi khizamela ni tirimi tontlhe ti ta dhumisa Nungungulu’, ku wula Jehovha.” 12  Hikwalaho, a mun’we ni mun’wani wa hina i ta ti hlamulela mahlweni ka Nungungulu. 13  Hikwalaho, hi nga ha lamulani, kanilezvi a hi ti karateleni ku nga veki cikhunguvanyiso mahlweni ka makabye kutani cilo ca ku mu wisa. 14  Ndza zvi tiva ni ku ndza kholwa ka Hosi Jesu lezvaku a ku na cilo co kala kuhlazveka cona ha coce; ntsena loku a wokari a alakanya lezvaku a cilo co kari a ci hlazvekangi, ka yena a ci hlazvekangi. 15  Hakuva loku a makabye wa wena a khunguvanyeka hi kota ya lezvi u gako, a wa ha fambi hi lirandzo. U nga mu dayi hi kuga ka wena loyi Kristu a nga mu fela. 16  Hikwalaho, mu nga tsiki a zvilo zva zvi nene lezvi mu mahako zvi soleka. 17  Hakuva a Mufumo wa Nungungulu a hi kuga ni kunwa, kanilezvi kululama ni kurula ni kutsaka hi moya wo basa. 18  Hakuva loyi a mu tirelisako lezvi Kristu, wa amukeleka ka Nungungulu niku wa randziwa hi vanhu. 19  Hikwalaho a hi hloteni zvilo lezvi zvi vangako kurula ni lezvi hi to akana hi zvona. 20  Tsikani ku hohlola a ntiro wa Nungungulu hi kota ya zvakuga. Kunene a zvilo zvontlhe zvi hlazvekile, kanilezvi zvi bihile loku a munhu aga kasi lezvo zvi ta hohlota a kukholwa ka mun’wani. 21  I chukwana ku ngagi nyama ne kunwa vhinyo kutani ku maha nchumu wun’wani wu to wisa makabye wa wena. 22  A kukholwa loku u nga nako ku hlayise mahlweni ka Nungungulu. I katekile a munhu loyi a nga ti koniko hi lezvi a alakanyako ku zvi lulamile. 23  Kanilezvi loku aga na a kanakana, i sina a konekile, hakuva a ngagi hi kukholwa. Kunene, ni cihi leci u nga ci mahiko hi kukholwa ciwonho.

Mitlhamuselo ya lahasi