Va Le Roma 11:1-36

  • Izrayeli a nga alelwangi magumo (1-16)

  • Mufananiso wa olivha (17-32)

  • A kueta ka wutlhari ga Nungungulu (33-36)

11  Makunu ndza wutisa: Kasi Nungungulu i no ala a vanhu vakwe ke? Ahihi! Hakuva minawu ndzi muIzrayeli, a humako ka pswalo* wa Abrahama, lixakeni la Bhenjamini.  Nungungulu a nga alangi a vanhu vakwe lava a nga ranga hi vona a va hlawula. Kasi a mu wu tivi a mutsalo lowu wu wulako lezvaku Elija i khongele ka Nungungulu a wuleta vaIzrayeli ke?  I te ngalo: “Jehovha, va dele vaphrofeti va wena, va khungumulela ni maalati ya wena, ku no sala mina ndzoce, lezvi minawu va lava ku ndzi daya.”  Hambulezvo, zvini lezvi Nungungulu a nga mu hlamula? I te: “Ndza hi ni 7000 wa vanhu lava va nga kala ku khizamela Bhaali.”  Hikwalaho, ni zvalezvi kambe va ha hi kona va nga sala va hlawulilweko hi kota ya tipswalo.  Kanilezvi loku zviya hi tipswalo a zva hayi hi mitiro, hakuva loku zvi hi lezvo, a tipswalo a ta ha hi tipswalo.  Makunu hi ta kuyini ke? Lezvi Izrayeli a nga zvi lavetela a nga zvi kumangi, zvi kumilwe hi vahlawulilweko. Lava van’wani va ti nonohisile,  khwatsi hi lezvi ku tsalilweko ku ngalo: “Nungungulu i va nyikile moya wa wurongo ga hombe, ni matihlo yo kala ma nga woni, ni tindleve ti nga ingisiko kala nyamutlha.”  Dhavhidha yenawu i ngalo: “A meza yabye a yi hundzuke yi maha ntlhamu, ni lizinga, ni cibho, ni tsayiselelo kabye. 10  A matihlo yabye a ma pfhupeliswe kasi va nga woni, ni mihlana yabye a yi korame contlhe cikhati.” 11  Makunu ndza wutisa: Kasi va no ti gumula va wela magumo ke? Ahihi! Kanilezvi hi kota ya kuwonha kabye, a vamatiko va ponisiwa kasi a vaJudha vava ni ciluse. 12  Loku a kuwonha kabye ku neha makatekwa ka tiko, ni loku a kuhunguleka kabye ku neha makatekwa ka vamatiko, a ha ha wuli hi loku a ntsengo wabye wu enele! 13  Makunu lezvi ndzi wulawula na n’wina vamatiko. Kota lezvi ndzi nga mupostoli wa vamatiko, ndza dzundza a ntiro wa mina 14  na ndziku kuzvilava ndzi ta va vhuxela ciluse a va ka hina, ndzi ponisa vokari cikari kabye. 15  Hakuva loku a kuhoxiwa kabye ku vhululile ndlela ya lezvaku a tiko gi tlhela gi zwanana na Nungungulu, zvi ta tshamisa kuyini loku va tlhela va amukelwa ke? Zvi ta ku khwatsi hi loku va no vhuxiwa hi ka vafileko. 16  A ku tsika lezvo, loku a pawa leyi yi nyikelwako kota mihandzu yo sangula yi basile, a mapa ya kona lawa ma vhuvilweko, laha a pawa leyo yi nga khemiwa kona wonawu ma basile; ni loku a mutsu wu basile, a madhavi* wonawu ma basile. 17  Kanilezvi, loku a madhavi* yo kari ma phatlulilwe, ku ya tekiwa wena u nga olivha wa khwati u ta tlhomekiwa cikari ka wona u ti buza hi kunona ka mutsu wa olivha, 18  u nga gwireli* madhavi* lawa ma phatlulilweko. Loku u ma gwirela,* alakanya lezvaku a hi wena u nga rwala mutsu, kanilezvi a mutsu hi wona wu nga rwala wena. 19  Makunu u taku: “A madhavi* ma phatlulilwe kasi ku tlhomekiwa mina.” 20  Zvona hi zvona! Ma phatlulilwe hi kota ya kungakholwi ka wona, kanilezvi wena u yimile hi kota ya kukholwa ka wena. Hikwalaho u nga ti kukumukisi, kanilezvi chava. 21  Hakuva loku Nungungulu a nga tsikangi ku phatlula a madhavi* ya olivha lowo, a nga ta tsika wena wa kuya hi ku tlhomekiwa. 22  Hikwalaho chela kota hi wunene ga Nungungulu ni kutsayisa kakwe. I tsayisa lava va wileko, kanilezvi wena wa ku mahela wunene, saseka lezvaku u fanele ku simama wuneneni gakwe; loku u nga mahi lezvo, wenawu u ta tsemiwa. 23  Phela vonawu loku va tsika kungakholwi kabye va ta tlhomekiwa, hakuva Nungungulu i na ni ntamu wa ku tlhela a va tlhomeka. 24  Hakuva loku wena u tsemilwe ka olivha wa khwati u ta tlhomekiwa ka olivha wa lomu masin’wini, ku nga zvilo zvi nga toloveliko ku mahiwa, zvi ta tsandza hi yini a ku a madhavi* lawa ma nga ya olivha lowo ma tlhela ma tlhomiwa ka wona ke? 25  Hakuva vamakabye, a ndzi lavi lezvaku mu kohlwa a cihundla leci co basa, mu nga tshuka mu alakanya ku mu tlharihile: A vaIzrayeli vo kari va ti nonohisile kala a ntsengo wontlhe wa vamatiko wu nghena, 26  hi ndlela leyo, a vaIzrayeli vontlhe va ta ponisiwa. Hakuva ku tsalilwe ku ngalo: “Ku tata a mutlhatlhisi* hi le Ziyoni, a ta susa mitiro yo biha ka Jakobe. 27  Leci ci tava civhumelwano ndzi to maha navo a cikhati leci ndzi to susa a zviwonho zvabye.” 28  Kunene, loku zvita ka mahungu ya ma nene vona valala kasi n’wina mu vhuneka, kanilezvi loku zvita ka ku hlawuliwa hi Nungungulu, va randziwa hi kota ya vakokwani vabye. 29  Hakuva Nungungulu a nga ti layi loku a nyika zvinyikiwo, ne ku ti laya hi ku vitana lava a va vitanileko. 30  Hakuva kota lezvi mu nga kala mu nga ingisi Nungungulu, kanilezvi mu mahelwa wuxinji hi kota ya kungaingisi kabye, 31  vonawu a va ingisangi, kasi hi wuxinji legi gi mahelweko n’wina, na vonawu va fela ku mahelwa wuxinji. 32  Hikwalaho Nungungulu i tsikile vontlhe vava tikhumbi ta kungaingisi, kasi vontlhe a va mahela wuxinji. 33  Hi nga wona a kutala ka makatekwa, ni kueta ka wutlhari ni wutivi ga Nungungulu! A kulamula kakwe ku etile nguvhu, ni tindlela takwe a ti na ku tiviwa hi munhu! 34  Hakuva “himani a ma tivako a maalakanyo ya Jehovha? Kona himani a tshukileko a mu nyika wusungukati ke?” 35  “Himani a rangileko a mu nyika nchumu kasi Yena a fela ku mu tlhelisela ke?” 36  Hakuva a zvilo zvontlhe zvita hi ka yena, zvi mahilwe hi yena na zvi mahelwa yena. A wudzundzo a give ka yena kala kupindzuka. Amen.

Mitlhamuselo ya lahasi

Hi kukongoma: “mbewu”.
Kutani: “madzavi”.
Kutani: “madzavi”.
Kutani: “u nga bhumi mahlweni ka”.
Kutani: “madzavi”.
Kutani: “Loku u bhuma mahlweni ka wona”.
Kutani: “madzavi”.
Kutani: “madzavi”.
Kutani: “madzavi”.
Kutani: “muhanyisi”.