Va Le Roma 1:1-32

  • Kulosa (1-7)

  • Pawule a xuva ku endza aya Roma (8-15)

  • A wakululama i ta hanya hi kota ya kukholwa (16, 17)

  • Lava va nga chaviko Nungungulu a va na ku ti yimelela (18-32)

    • A matshamela ya Nungungulu ma woneka ka zvilo lezvi a zvi mahileko (20)

1  Mina Pawule, a nandza ga Kristu Jesu, loyi a ndzi vitanileko lezvaku ndziva mupostoli ni ku ndzi hlawula kasi ndzi kanela mahungu ya ma nene ya Nungungulu,  lawa a nga ma tsumbisa kaleloko hi nomu wa vaphrofeti vakwe lomu ka Mitsalo yo basa  xungetano hi N’wana wakwe, loyi a pswalilweko hi ka nyama lixakeni la Dhavhidha,  a kombiswa hi ntamu wa moya wo basa lezvaku i N’wana wa Nungungulu hi ku vhuxiwa hi ka vafileko, ku nga yena Jesu Kristu a Hosi ya hina.  Hi ka yena ndzi amukele a tipswalo ni wupostoli, kasi a vanhu va matiko wontlhe va ingisa hi kota ya ku kholwa vitweni gakwe,  ku nga matiko lawa n’winawu mu vitanilweko hi ka wona muta ka Jesu Kristu.  Ndza mu tsalela n’wina n’wentlhe mu nga le Roma, n’wina mu randziwako hi Nungungulu, mu vitanelweko a kuva vobasa, ndziku: A tipswalo ni kurula, zvi tako hi ka Nungungulu, a Papayi wa hina, ni ka Hosi Jesu Kristu, a zvive na n’wina.  A co sangula, ndzi bonga Nungungulu ha Jesu Kristu hi kota ya n’wina n’wentlhe, hakuva va wulawula hi kukholwa ka n’wina misaveni yontlhe.  Hakuva Nungungulu loyi ndzi mu tirelako hi moya wa mina hi ku kanela mahungu ya ma nene xungetano hi N’wana wakwe, wa ndzi kustumunyela lezvaku a ndzi tsiki ku mu kumbuka mikhongelweni ya mina contlhe cikhati, 10  na ndzi kombela lezvaku loku zvi koteka ka leci cikhati, ndzita ka n’wina loku Nungungulu a zvi randza. 11  Hakuva ndza xuva ku mu wona, kasi ndzi mu nyika a cinyikiwo ca moya lezvaku mu tiyisiwa; 12  kasi ku loku ndzi hi zvin’we na n’wina hi fela ku tiyisana hi kukholwa ka hina hontlhe, a ka n’wina ni ka mina. 13  Vamakabye, ndzi lava ku mu zvi tiva lezvaku ndzi zvi lavile makhati yo tala a ku mu endzela kasi ndzi ta kuma mihandzu ka n’winawu a ku khwatsi hi ka van’wani vamatiko, kanilezvi zvi kona zva ha ndzi tsandzekisako kala lezvi. 14  Ndzi na ni mangava ka vaGreki ni ka vamatiko,* a ka lava vo tlhariha ni ka zvipumbu; 15  hikwalaho, ndza zvi lava nguvhu a ku ta chumayela mahungu ya ma nene ni ka n’wina seyo Roma. 16  A ndzi dhani hi kota ya mahungu ya ma nene; hakuva a mahungu ya ma nene i ntamu wa Nungungulu wa ku hanyisa ni wihi a kholwako, a kuranga muJudha ku gamela muGreki. 17  Hakuva lava va nga ni kukholwa va zvi wona lezvaku a mahungu ya ma nene ma kombisa kululama ka Nungungulu, lezvo zvi tiyisa kukholwa kabye, kota lezvi ku tsalilweko ku ngalo: “A wakululama i ta hanya hi kota ya kukholwa.” 18  Hakuva a zanga ya Nungungulu ya kombisiwa hi le tilweni hehla ka vanhu vontlhe va nga chaviko Nungungulu ni va nga lulamangiko lava va fihlako lisine hi tipulani to biha, 19  hakuva lezvi zvi faneleko ku tiviwa xungetano hi Nungungulu zva woneka khwatsi ka vona, hakuva Nungungulu i zvi wonekelisile kabye. 20  Hakuva a matshamela yakwe ma nga wonekiko, hambu ni ntamu wakwe wa pindzukelwa ni wunungungulu gakwe, ma woneka maku dlunya kusukela kuvangiweni ka tiko, hakuva ma kombisiwa hi zvilo lezvi a zvi mahileko. Hikwalaho a va na ku ti yimelela vaku a va mu tivi Nungungulu. 21  Hakuva hambu lezvi va mu tivileko Nungungulu, a va mu dhumisangi kota Nungungulu ne ku mu bonga, kanilezvi va no hundzulukela maalakanyweni yabye yo biha, ni timbilu tabye to fayela ti nova munyameni. 22  Hambu lezvi va nga ti byela ku va tlharihile, va no maha zvipumbu 23  va hundzula a kungangamela ka Nungungulu a nga fiko ku fanana ni cifananiso ca munhu a fako, ni ca zvinyanyani, ni zvihari zva mune wa minenge, ni zvikokakoka.* 24  Hikwalaho kota lezvi va nga lava ku hanya hi kunavela ka timbilu tabye, Nungungulu i no va nyikela manyaleni, kasi va nyenyezisa a mimiri yabye. 25  Va cicile a lisine la Nungungulu va li vhaleta hi mawunwa, va khozela ni ku tirela civangwa va tsika Muvangi loyi a dhumiswako kala kupindzuka. Amen. 26  Hikwalaho Nungungulu i no va nyikela kunaveleni ko nyenyeza ka masango, hakuva a vavasati vabye va no ti cica va maha zvo hambana ni lezvi va mahelweko zvona; 27  ni vavanuna vonawu va no tsika ku etlela ni vavasati kota lezvi va mahelweko zvona, va sangula ku vhura hi ku navelana hi ca ka vona, a vavanuna va etlela ni vavanuna va maha zvo nyenyeza, va amukela a tsayiselelo* wu ringanako a ciwonho cabye. 28  Kota lezvi va nga ala ku tiva Nungungulu,* Nungungulu i no va nyikela maalakanyweni ma nga mu tsakisiko va maha lezvi zvi nga faneliko. 29  Va wa tele hi kungalulami kontlhe, ni kubiha, ni wunavenave,* ni wuhava, ni matshoho, ni kudaya, ni tiholova, ni kukanganyisa, ni mona; va hi vahlevi, 30  ni valumbeti, va venga Nungungulu, va nga hi na cichavo, ni vamatshandza, ni vo ti kukumukisa, ni vasangulisi va zvobiha, lava va nga ingisiko vapswali, 31  vo kala ku tiva, ni va nga tsumbekiko, lava va nga randziko a maxaka yabye, ni vo kala wuxinji. 32  Hambu lezvi va wu tivako khwatsi a nayo wo lulama wa Nungungulu, wa lezvaku lava va mahako a zvilo lezvo va fanele kufa, va simama ku zvi maha va tlhela va sekela lava va zvi mahako.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “ni ka lava va nga hiko vaGreki”.
Kutani: “zviharana zvo famba hi rumbu”.
Kutani: “nchachazelo”.
Kutani: “Kota lezvi va nga fularela a wutivi ga lisine xungetano hi Nungungulu”.
Kutani: “timbilu”.