Va Le Galatiya 5:1-26

  • A kutlhatlheka ka wuKristu (1-15)

  • Simamani ku famba hi ka moya (16-26)

    • A mitiro ya nyama (19-21)

    • A mihandzu ya moya (22, 23)

5  Hakuva Kristu i no hi tlhatlhisa kasi hiva vo tlhatlheka. Hikwalaho tiyani mu ku nde, mu ala ku tlhelela wukhumbini.  Mina Pawule ndza mu byela lezvaku loku mu mahiwa wukwera,* Kristu a nga tava ni civhuno ka n’wina.  Ndza tiyisa kambe ka vontlhe lava va mahiwako wukwera* lezvaku va fanele ku ingisa a Nayo wontlhe.  N’wina lava mu ti karatelako ku wuliwa vo lulama hi ku hlayisa nayo, mu hambene na Kristu; mu ti tsawukanisile ni tipswalo takwe.  Hakuva hina hi rindzela hi moya a kululama loku ku tako hi ku kholwa.  Hakuva ka Kristu Jesu, a ku mahiwa wukwera* kutani ku nga mahiwi wukwera a hi zva nchumu; leci ci nga ca nchumu kukholwa loku ku tirako hi lirandzo.  Mu wa tsutsuma khwatsi. Makunu himani a mu tsikisileko ku ingisa lisine ke?  A gondzo leyo a yiti hi ka Loyi a mu vitanileko.  A livrina yi tsongwani ya vilisa* a mapa wontlhe. 10  Ndza kholwa lezvaku n’wina lava mu nga Hosini ma vhumelana na mina; kanilezvi loyi a mu juwungelako, hambu loku a hi wo tshamisa kuyini, i ta amukela tsayiselelo wu mu ringanako. 11  Makunu vamakabye, loku ku hi lezvaku ndza ha chumayela hi wukwera,* ndzi xaniselwa yini ke? Loku zvi wa hi lezvo, a mhandze ya hlomulo* yi wa nga ta hava ribye ga cikhunguvanyiso. 12  Ndzi wa xuva lezvaku lava va zamako ku mu juwungela va ti maha mithenwa.* 13  Vamakabye, mu vitanelwe kutlhatlheka, hambulezvo mu nga tirisi kutlhatlheka ka n’wina kasi ku landzela kunavela ka nyama, kanilezvi tirelanani hi lirandzo. 14  Hakuva a Nayo wontlhe wu tatiseka* ka cileletelo leci ci nge: “Randza muakelani wa wena a ku fana ni lezvi u ti randzisako zvona.” 15  Makunu loku mu tshamela ku lumana ni ku khadamulana, ti woneleni hakuva mu nga tshuka mu mbhetana ha n’wece. 16  Kanilezvi ndzi ngalo: Simamani ku famba hi ka moya, mu nga ta tshuka mu maha kunavela ka nyama. 17  Hakuva a kunavela ka nyama kulwa ni moya, ni kunavela ka moya kulwa ni nyama; a zvilo lezvi zva zvimbiri zvalwa, kasi mu nga mahi a zvilo lezvi mu zvi lavako. 18  Loku n’wina mu rangelwa hi moya a mu lahasi ka nayo. 19  A mitiro ya nyama ya woneka kubaseni, yi nga leyi: A wubhayi,* ni kungahlazveki, ni mahanyela ya tingana,* 20  ni ku khozela zvifananiso, ni wudhimoni,* ni kuvengana, ni kuholova, ni ciluse, ni zanga, ni kubangana, ni kuhambana, ni kuavana, 21  ni wunavenave, ni kupopiwa, ni tifesta ta vhilinganya, ni zvilo zvo fana ni lezvi. Ndza mu tlharihisa hi zvilo lezvi, a ku khwatsi hi lezvi ndzi nga mu tlharihisa kusanguleni ndziku: Lava va mahako zvilo lezvi va nga taga a tshomba ya Mufumo wa Nungungulu. 22  Kanilezvi a mihandzu ya moya hi leyi: Lirandzo, ni kutsaka, ni kurula, ni lihlazva-mbilu,* ni wunene, ni kusasa, ni kukholwa, 23  ni kuolova, ni kutikhoma. A ku na nayo wu alako a zvilo lezvi. 24  Ahandle ka lezvo, lava va nga va Kristu Jesu, va belele a nyama ni kunavela ka yona laha mhandzeni. 25  Loku hi hanya hi ka moya, a hi fambeni hi ka moya. 26  Hi nga ti laveli wudzundzo ga hava, hi phikizana, ni ku navela zva mun’wani munhu.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “kinisiwa ngoma; sirkusizawu; tlulisiwa ngoma”.
Kutani: “kinisiwako ngoma; sirkusizawu; tlulisiwako ngoma”.
Kutani: “kinisiwa ngoma; sirkusizawu; tlulisiwa ngoma”.
Kutani: “kukumukisa”.
Kutani: “ku kinisa ngoma; sirkusizawu; ku tlulisa ngoma”.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Loku va ti maha mithenwa va wa nga ta ha ringanelwa hi ku maha mitiro ya nayo yaleyi va nga kari va yi vhuvhumisa.
Zvi nga ha wula ku: “wu tlhanganisiwa”.
Hi ciGreki: porneía. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Hi ciGreki: asélgeia. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “wuloyi; wun’anga”.
Kutani: “kutimisela”.