Va Le Efesusi 4:1-32

  • A miri wa Kristu wun’we (1-16)

    • Zvinyikiwo zvi nga vanhu (8)

  • A munhu wa kale ni munhu wa muswa (17-32)

4  Hikwalaho, mina loyi ndzi nga cibochwa Hosini, ndza mu khongotela lezvaku muva ni mahanyela ma faneleko lezvi mu nga vitanelwa zvona,  muva ni kutikoramisa kontlhe zvin’we ni kuolova, ni lihlazva-mbilu, mu timiselana hi lirandzo,  mu ti karatela ku hlayisa a wumun’we ga moya hi ciboho ca kurula.  Kova ni miri wun’we, ni moya wun’we, a ku fana ni lezvi a kutsumba loku mu vitanelweko kona ku nga kun’we.  A Hosi yin’we, a kukholwa kun’we, a kubhabhatisa kun’we;  ni Nungungulu mun’we, a nga Papayi wa vontlhe, loyi a nga hehla ka vontlhe, ni ku tira ka vontlhe, ni cikari ka vontlhe.  A mun’we ni mun’wani wa hina i nyikilwe a tipswalo ti ringanako a cinyikiwo leci Kristu a mu pimeleko cona.  Hakuva a Mitsalo yi ngalo: “A cikhati leci a nga tlakukela hehla, i no famba ni zvibochwa, a nyikela vanhu kota zvinyikiwo.”  Makunu zvi wula yini lezvi zvaku: ‘I no tlakukela hehla’ ke? Zvi komba ku i rangile a relela ata ka wutshamu ga lahasi, ku nga laha misaveni. 10  Loyi a releleko hi yaloyi a tlakukeleko hehla ka matilo wontlhe, lezvaku a tatisa zvilo zvontlhe. 11  I no nyika vokari a kuva vapostoli, a van’wani a va maha vaphrofeti, a van’wani a va maha vavhangeli,* ni van’wani kambe a va maha varisi ni vagondzisi, 12  kasi ku vhuna a vobasa lezvaku va famba ndleleni yi faneleko, va tirela van’wani, ni ku aka a miri wa Kristu, 13  kala hontlheni hi chikela ka wumun’we ga* kukholwa ni lezvaku hi tiva a N’wana wa Nungungulu, hiva madhota,* hiza hi chikela ka ciyimo ci mbheleleko ca Kristu. 14  Hikwalaho, hi nga ha mahi vanana hi kukuletwa, a ku fana ni mavingo* hiya seno ni seno, hi mimoya yontlhe ya tigondzo ni mano ya vanhu ni kukanganyisa kabye. 15  Kanilezvi na hi hanya hi lisine, a hi kuleni hi lirandzo zvilweni zvontlhe ka Kristu, yena loyi a nga hloko. 16  Hi ka yena, a miri wontlhe wu tlhanganisilwe khwatsi wu tlhela wu tiyisiwa hi civhuno leci wu nyikiwako hi ciro cin’we ni cin’wani. Loku a ciro cin’we ni cin’wani ci tira khwatsi, a miri wontlhe wu ta kula wu ti aka hi lirandzo. 17  Hikwalaho, ndza mu byela ni ku mu khongotela vitweni ga Hosi, ndziku: Mu nga ha fambisi ku khwatsi mu vamatiko, lava va fambako manyaleni ya kupima kabye. 18  A maalakanyo yabye ma lomu munyameni, va tsawukene ni wutomi legi gi nga ka Nungungulu, hakuva a va zvi lavi ku mu tiva hi lezvi va nga ni timbilu to tlanyala. 19  Na va nga ha hi na tingana hi nchumu, va no ti nyikela ka mahanyela ya tingana,* va ti tsitsirita ku maha zvilo zvontlhe zvi nga basangiko. 20  Kanilezvi n’wina a mu gondzangi lezvaku Kristu i tshamisile lezvo, 21  kota lezvi hakunene mu mu zwileko ni ku gondzisiwa xungetano hi yena, hakuva a lisine li ka Jesu. 22  Mu gondzisilwe lezvaku mu fanele ku tlhatlha munhu wa kale loyi a longolokako ni mahanyela ya n’wina ya kale ni ku gohiwa hi kunavela kakwe ka hava. 23  Simamani ku mahiwa lava vaswa a moyeni wa kupima ka n’wina, 24  mu ambala a munhu muswa loyi a vangilweko hi kurandza ka Nungungulu ka kululama ni kutsumbeka. 25  Makunu kota lezvi mu tsikileko mawunwa, a mun’we ni mun’wani wa n’wina i wa wulawule lisine ka muakelani wakwe, hakuva a mun’we ni mun’wani wa hina ciro ka mun’wani. 26  Zangarani kanilezvi mu nga wonhi; a gambo gi nga peli na ma ha zangarile; 27  mu nga mu nyiki cikhati Sathani.* 28  Loyi a yivako i wa tsike ku yiva, a tira hi kutikarata, a maha mitiro yo saseka hi mandla yakwe, kasi a kuma zvo avela loyi a vhumalako. 29  Ku nga humi gezu go nyenyeza hi minon’wini ya n’wina, saseka magezu ya ma nene kasi ku aka van’wani ni ka cihi cikhati zvi lavekako, ni ku tiyisa lava va zvi zwako. 30  Ahandle ka lezvo, mu nga zangarisi* a moya wo basa wa Nungungulu lowu mu fungilweko* hi wona kala ka siku legi mu to tlhatlhisiwa hi hakhelo ya kutlhatlhisa. 31  Tsikani a civiti contlhe, ni zanga, ni khulo, ni guwa, ni kurukatela zvin’we ni xapi yontlhe. 32  Kanilezvi mahani va va nene ka mun’we ni mun’wani, mu zwelana wusiwana ni ku tsetselelana a ku khwatsi hi lezvi Nungungulu yenawu a mu tsetseleleko ha Kristu.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “vachumayeli va mahungu ya ma nene”.
Kutani: “kuzwanana ka”.
Kutani: “hi buvha”.
Kutani: “mabyandlati; mavimbi”.
Hi ciGreki: asélgeia. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Hi ciGreki: di·á·bo·los, zvi wulako ku “mulumbeti”.
Kutani: “mu nga cheli wusiwana”.
Kutani: “mu markarilweko”.