Mitiro 6:1-15

  • Ku hlawuliwa a 7 wa vavanuna kasi va avela zvakuga (1-7)

  • Va lumbeta Stefani va ku i rukatele (8-15)

6  Masikwini lawo, laha a vapizani va nga kari va engeteleka, a vaJudha lava vo wulawula ciGreki va no sangula ku khala ka vaJudha lava vo wulawula ciHebheru, hakuva a vavasati va vaGreki lava vo felwa hi vanuna va wa tsoniwa zvakuga lezvi zvi nga avelwa siku ni siku.  Hikwalaho, lava va 12 va no vitana a citshungu ca vapizani, va taku: “A zvi faneli* ka hina a ku tsika ku gondzisa a mhaka ya Nungungulu hi avela zvakuga timezeni.  Hikwalaho vamakabye, hlawulani a 7 wa vavanuna vo tsumbeka* cikari ka n’wina, va teleko hi moya ni wutlhari, kasi hi va yimisa lezvaku va maha ntiro lowu;  kanilezvi hina hi ta simama ku ti tsitsirita kukhongeleni ni ntirweni wa ku gondzisa a mhaka.”  Lezvi va nga wula zvi no tsakisa citshungu contlhe, va se hlawula Stefani, a wanuna wo tala hi kukholwa ni moya wo basa, na Filipu, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Permenasi, na Nikolasi, a muprozelite* wa le Antiyokiya,  va va neha ka vapostoli. Andzhako ka ku khongela va no va tlhateka mandla.  Hikwalaho, a mhaka ya Nungungulu yi no simama ku hangalaka, a ntsengo wa vapizani wu simama ku andza nguvhu le Jerusalema; ni citshungu ca hombe ca vapristi ci no kholwa.  Makunu Stefani, na a tele hi tipswalo ta Nungungulu ni ntamu, i no maha zvihlamaliso ni zviwoniso zva hombe cikari ka vanhu.  Kanilezvi ku nota vavanuna vo kari va le sinagogeni* gi vitaniwako ku i Sinagoga ga Vatlhatlhisilweko, zvin’we ni vokari va le Kirene ni Alekzandriya, ni van’wani va le Kilikiya ni Azia, kasi ku ta kanetisana na Stefani. 10  Kanilezvi a va zvi kotangi ku mu kaneta hi kota ya lezvi a nga wulawula hi wutlhari ni ntamu. 11  Va no xengetela vanhu cihundleni kasi vaku: “Hi mu zwile na a wulawula tihlamba ha Mosi na Nungungulu.” 12  Va no kucetela vanhu, ni madhota, ni vatsali. Loku va chikele kakwe hi citshuketi, va no mu khoma hi kanu* va famba naye Tribhunali ya Hombe. 13  Va no neha vakustumunyu va mawunwa va taku: “A wanuna loyi a nga tsiki ku wulawula a timhaka to vhukela a wutshamu legi go basa, ni Nayo. 14  Hi mu zwile na a ku Jesu loyi wa le Nazareta i ta hahlula wutshamu legi, a cica mikhuwo leyi Mosi a hi nyikileko.” 15  Laha vontlhe lava va nga tshamile lomu Tribhunali ya Hombe va nga mu cuwukisisa, va no wona lezvaku a nghohe yakwe yi wa ku khwatsi i nghohe ya ngilozi.

Mitlhamuselo ya lahasi

Hi kukongoma: “saseki”.
Kutani: “7 wa vavanuna ku wulawuliwako khwatsi hi vona”.
Kutani: “loyi a nga hundzuluka a maha muJudha”.
Wona laha ka ku: “Sinagoga” ka Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “kani”.