Mitiro 23:1-35

  • Pawule a wulawula mahlweni ka Tribhunali ya Hombe (1-10)

  • Pawule a tiyiswa hi Hosi (11)

  • Cikungo ca ku daya Pawule (12-22)

  • Pawule a hundzisiwa aya Khezariya (23-35)

23  Pawule i no cuwukisisa a Tribhunali ya Hombe, aku ngalo: “Vamakabye, ndza hlambanya mahlweni ka Nungungulu lezvaku ndzi na ni livhalo li basileko kala nyamutlha.”  A cikhati leci Ananiyasi, a mupristi wa hombe, a ngazwa lezvo, i no laya lava va nga hi kusuhani na Pawule lezvaku va muba nomu.  Pawule aku kakwe: “Nungungulu i ta kuba mukanganyisi ndziwena.* Hikuyini wena loyi u tshamileko laha kasi ku ndzi lamula hi Nayo, u hambunyetako Nayo hi ku laya lezvaku ndzi biwa ke?”  Lava va nga yimile kusuhani naye, va te ngalo: “Wo ruka mupristi wa hombe wa Nungungulu ke?”  Pawule aku: “Vamakabye, ndzi wa nga zvi tivi lezvaku mupristi wa hombe. Hakuva ku tsalilwe ku ngalo: ‘U nga rukateli hosi ya n’wina.’”  Makunu laha Pawule a nga tiva lezvaku a Tribhunali ya Hombe yi wa hi ni vaSadhusi ni vaFarisi, i no tlakusa gezu, aku: “Vamakabye, mina ndzi muFarisi, a n’wana wa vaFarisi. Ndzi laha ndzi thethisiwa hi lezvi ndzi kholwako a mhaka ya kuvhuka ka vafileko.”  Loku a wulile lezvo, a vaFarisi ni vaSadhusi va no sangula ku kanetisana, a hubye yi avana.  Hakuva a vaSadhusi ve a ku na kuvhuka ka vafileko, a ku na ngilozi, ne civangwa ca moya, kanilezvi a vaFarisi va kholwa* ku a zvilo lezvo zvontlhe zvi kona.  Hikwalaho, ku no vhuka guwa ga hombe, ni vatsali vo kari va vaFarisi va no suka va yima va sangula ku kanetisana nguvhu, vaku: “A hi ci woni leci a wanuna loyi a nga goha. Kani i no wulawula ni moya kutani ngilozi . . .” 10  Kota lezvi va nga simama ku kanetisana nguvhu va nga nyimi, a komandante wa masochwa i no chava ku Pawule i ta phatlulelwa. Hikwalaho, i no ruma masochwa lezvaku ma famba ma ya mu wutla cikari kabye ma wuya naye kwarteli. 11  Kanilezvi ni wusiku ga kona, a Hosi yi no yima reveni gakwe, yiku: “Tiya hlana! A ku khwatsi hi lezvi u nyikako wukustumunyu go mbhelela xungetano hi mina lomu Jerusalema, u ta ya gi nyika ni le Roma kambe.” 12  Loku gi cile, a vaJudha va no xuxa cikungo, va hlambanya vaku va nga taga ne kunwa kala va daya Pawule. 13  A vavanuna lava va nga hlambanyile ku maha lezvo va wa hi 40 ni ku hundza. 14  A vavanuna lava va noya ka vapristi lava va tihosana ni ka madhota va yaku: “Hi hlambanyile lezvaku hi nga taga nchumu kala hi daya Pawule. 15  Makunu n’wina ni Tribhunali ya Hombe byelani a komandante wa masochwa lezvaku a neha Pawule seno ka n’wina, a ku khwatsi hi loku mu lava ku hlolisisa khwatsi a mhaka yakwe. Hina hi tava hi longile ku mu daya na a nga se chikela seno ka n’wina.” 16  Kanilezvi a zukulu* wa Pawule i nozwa a cikungo leci va nga maha, hikwalaho i no nghena kwarteli a hlawutela Pawule. 17  Makunu Pawule i no vitana a yin’we ya tihosana ta masochwa, a taku: “Heleketa mufana loyi ka komandante, hakuva zvi kona a lavako ku mu byela.” 18  Hikwalaho, i no mu teka a famba naye ka komandante, a yaku: “Pawule loyi wa cibochwa i ndzi vitanile, a ndzi kombela lezvaku ndzita ni mufana loyi ka wena hakuva zvi kona a lavako ku ku byela.” 19  A komandante wa masochwa i no mu khoma hi woko, a mu koka hi tlhelo, a ya mu wutisa aku: “Zvini u lavako ku ndzi byela?” 20  A mufana aku: “A vaJudha va zwanene a ku ta ku kombela lezvaku mandziko u neha Pawule Tribhunali ya Hombe, a ku khwatsi vo lava ku hlolisisa khwatsi a mhaka yakwe. 21  Kanilezvi u nga vhumeli, hakuva ku na ni 40 wa vavanuna ni ku hundza va tshamileko va mu lavelela, niku va hlambanyile lezvaku va nga taga ne kunwa kala va mu daya. Va longile, vo rindzela ku u va vhumelela basi.” 22  A komandante wa masochwa i no mu laya aku: “U nga byeli munhu lezvaku u ndzi byelile a timhaka leti”. I no gumesa a mu tsika a famba. 23  I no vitanisa a tihosana timbiri ta masochwa, a taku: “Longiselani a 200 wa masochwa, ni 70 wa vakhileli va mahaxi,* ni 200 wa vakhomi va matlhari, kasi vaya Khezariya hi 21 hora;* 24  mu longisela ni mahaxi* ya ku khilelisa Pawule kasi a chikela khwatsi ka govhernadhori Felisi.” 25  I no tsala papilo gi nga hi ni magezu lawa: 26  “Mina Klaudhyu Lisiya, ndza ku losa wena Govhernadhori Felisi, a Dhumileko: Xewe! 27  A wanuna loyi i khomilwe hi vaJudha niku ku wa kiyela kutsongwani kasi va mu daya, kanilezvi mina ni masochwa ya mina hi no hatla hiya mu tlhatlhisa, hakuva ndzi tivile lezvaku muRoma. 28  Na ndzi lava ku tiva leci a nga goha a kuza va mu kecara, ndzi no famba naye Tribhunali yabye ya Hombe. 29  Ndzi no kuma lezvaku va mu lumbeta zvilo zvi yelanako ni Nayo wabye, hambulezvo a nga gohangi nchumu wu ringanako ku a dawa kutani ku vhalelwa paxweni. 30  Kanilezvi laha ndzi nga byeliwa lezvaku va mu xuxele cikungo ca ku mu daya, ndzi no hatla ndzi mu rumela ka wena, ndzi laya lava va mu lumbetako lezvaku va ta zvi wula ka wena.” 31  Makunu a masochwa ma no maha lezvi ma nga byeliwa, ma teka Pawule ma famba naye Antipatri ni wusiku. 32  Ka siku gi nga landzela, ma no mu tsika a famba ni vakhileli va mahaxi,* wona ma tlhela kwarteli. 33  A vakhileli va mahaxi* va no chikela Khezariya va nyikela papilo ka govhernadhori, va tlhela va mu hendleleta Pawule. 34  I no teka papilo a lera, a wutisa ku Pawule ita hi ka provhinsya muni. Laha a nga tiva lezvaku wa le Kilikiya, 35  i te ngalo kakwe: “Ndzi ta ingisela mhaka ya wena yontlhe a cikhati leci va to chikela lava va ku kecarako.” Andzhako ka lezvo, i no laya lezvaku a vhalelwa ndlwini ya wuhosi ya Herodhi.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “khurisi ndziwena gi pendilweko gi ku pa”.
Kutani: “va kanela”.
I wa hi n’wana wa makabye wa cisati wa Pawule.
Kutani: “cavalos”.
Hi kukongoma: “hora ya wunharu ya wusiku”.
Kutani: “cavalos”.
Kutani: “cavalos”.
Kutani: “cavalos”.