Mitiro 19:1-41

  • Pawule le Efesusi; a vokari va bhabhatiswa ga wumbiri (1-7)

  • Ntiro wa Pawule wa kugondzisa (8-10)

  • A mahungu ya ma nene ma pswala mihandzu hambu lezvi ku nga tele wudhimoni (11-20)

  • Ku vhuka guwa ga hombe le Efesusi (21-41)

19  A cikhati leci Apolosi a nga hi le Korinte, Pawule i no tsemakanya matiko ya le kule ni bimbi kala Efesusi. I no ya kuma vapizani vo kari seyo,  aku kabye: “A cikhati leci mu nga kholwa, mu amukele a moya wo basa ke?” Va no mu hlamula vaku: “Ahihi. Ne hi wa nga zvi tivi lezvaku ku na ni moya wo basa.”  Pawule aku kabye: “Mu bhabhatisilwe hi kubhabhatisa ka mani?” Vaku: “Hi kubhabhatisa ka Johani.”  Pawule aku: “Johani i bhabhatisile kota cikombiso ca kutisola, a byela vanhu lezvaku va kholwa ka loyi a nga hata hi lendzhako kakwe, ku nga Jesu.”  Laha va ngazwa lezvo, va no bhabhatiswa hi vito ga Hosi Jesu.  A cikhati leci Pawule a nga va tlhateka mandla, va no amukela moya wo basa va sangula ku wulawula hi tirimi timbe ni ku phrofeta.  Vontlhe va wa hi 12 wa vavanuna.  Hi tihweti tinharu, Pawule i no nghena sinagogeni a wulawula hi kutiya na a kanela ni ku va kholwisa xungetano hi Mufumo wa Nungungulu.  Kanilezvi, a cikhati leci a vokari va nga ti nonohisa va ala ku kholwa, va tlhela va wulawula kubiha xungetano hi Ndlela* mahlweni ka citshungu, i no suka kabye zvin’we ni vapizani a ya kanela cikoleni ca Tirano siku ni siku. 10  I mbhetile malembe mambiri na a maha lezvo, kala a vaJudha ni vaGreki vontlhe va nga hanya provhinsya ya Azia vazwa a mhaka ya Hosi. 11  Nungungulu i no simama ku maha zvihlamaliso zva hombe hi mandla ya Pawule, 12  laha ka ku hambu tinguwo ni tilesu leti ti nga henya miri wakwe, loku va ti yisa ka vababyi, a mababyi ma wo va tsika, ni madhimoni ma huma kabye. 13  Kanilezvi a vaJudha vo kari lava va nga fambafamba va hlongola madhimoni vonawu va no zama ku tirisa vito ga Hosi Jesu ka lava va nga hi ni madhimoni; vaku: “Hi vito ga Jesu loyi Pawule a kanelako ha yena, ndza ku laya: Huma.” 14  Ku wa hi ni 7 wa vana va muJudha a nga hi hosana ya vapristi, a vitaniwako ku hi Skevha, va nga kari va maha lezvo. 15  Kanilezvi a dhimoni gi no va hlamula giku: “Jesu ndza mu tiva, Pawule yenawu ndza mu tiva; kanilezvi n’wina ke, hi n’wina vamani?” 16  Zvalezvo a wanuna loyi a nga hi ni dhimoni i no va tlulela, a va pfinya hi mun’we mun’we, a va hlula. Hikwalaho va no huma lomu ndlwini hi kutsutsuma na va nga bohangi nchumu, lezvo na va bayisilwe. 17  A mhaka leyi yi no tiviwa hi vaJudha ni vaGreki vontlhe lava va nga hanya Efesusi; vontlhe va no chava nguvhu, ni vito ga Hosi Jesu gi no simama ku dhumiswa. 18  A vanhu vo tala lava va nga kholwile va wata va ta hlawutela ni ku wulela zviwonho zvabye zvontlhe mahlweni ka vanhu. 19  Kunene, ni vanhu vo tala va nga tirile zva wuloyi va no neha mabhuku yabye va ta ma hisa kuwoneni ka vanhu vontlhe. A mabhuku lawo ma wa ringana a 50 000 wa zvingerengere zva prata. 20  Hikwalaho a mhaka ya Jehovha yi nova ni ntamu, yi simama ku andza ni ku hlula. 21  Andzhako ka loku ku mahekile a zvilo lezvi, Pawule i no xuva mbilwini yakwe lezvaku loku a hundzile hi Makedhoniya ni Akaya i taya Jerusalema, aku: “Loku ndzi yile seyo ndzi fanele kuya Roma kambe.” 22  Hikwalaho i no ruma vavhuni vakwe va vambiri vaya Makedhoniya, ku nga Timote na Erastusi, yena a salanyana le provhinsya ya Azia. 23  Ka cikhati leco ku no vhuka woyonga ya hombe hi kota ya Ndlela.* 24  Hakuva a wanuna a vitaniwako ku hi Dhemetriyusi, loyi a nga nyekisa a prata a maha zvitempelana zva Dhiyana* i wa ganyisa lava a nga tira navo. 25  I no tlhanganisa vavanuna lavo ni van’wani va nga maha ntiro lowo, aku kabye: “Vavanuna, ma zvi tiva khwatsi lezvaku a ntiro lowu hi wona wu hi ganyisako. 26  Makunu ma zvi wona ni ku zvizwa lezvaku Pawule i kholwisile citshungu ca hombe lomu Efesusi ni lomu provhinsya yontlhe ya Azia a ci hambukisa, aku: A vanungungulu lava va mahilweko hi mandla a hi vanungungulu. 27  A hi bhindzu ga hina basi gi to nyenyiwa kanilezvi ni tempeli ya nungungulu wa hombe Dhiyana* va ta ku a hi ya nchumu, niku lezvi ku nga yena a khozelwako lomu provhinsya yontlhe ya Azia ni misaveni yontlhe, a wudzundzo gakwe gi ta fuva.” 28  Laha a vavanuna lavo va ngazwa lezvo, va no zangara nguvhu va banguleka vaku: “Dhiyana* wa vaEfesusi hi yena wa hombe!” 29  Hikwalaho, ku no vhuka guwa* ga hombe lomu dhoropeni. Makunu a vanhu vontlhe va no tsutsuma vaya teyatro na va kokovisela Gayusi na Aristarkusi, a vatiri-kulobye va Pawule, lava va ngata hi Makedhoniya. 30  Pawule i wa zvi lava ku nghena cikari ka citshungu kanilezvi a vapizani a va vhumelangi. 31  Hambu a varangeli vo kari va tifesta ni mihlakano lava va nga tivana na Pawule va rumele gezu kakwe, va mu khongotela lezvaku a nga phazami a nghena lomu teyatro. 32  Kunene, a vokari va wa banguleka va wula lezvi, a van’wani va wula lezviyani; hakuva a citshungu ci wa hi ka woyonga niku a kutala kabye va wa nga zvi tivi ku va tlhanganela yini. 33  Va no humesa Alexandro cikari ka citshungu, a vaJudha va mu chovha aya phambeni. Makunu Alexandro i no khweneta hi woko na a lava ku tlhamusela mhaka mahlweni ka vanhu. 34  Kanilezvi a cikhati leci va nga zvi pola lezvaku muJudha, vontlhe va no banguleka khati gin’we hi tihora timbiri vaku: “Dhiyana* wa vaEfesusi hi yena wa hombe!” 35  Laha a adhimistradhori wa dhoropa a nga zvi kotile ku miyeta citshungu, i te ngalo: “Vavanuna va Efesusi, himani laha misaveni a kalako a nga zvi tivi lezvaku a dhoropa ga Efesusi hi gona muhlayisi wa tempeli ya Dhiyana* wa hombe ni wa cifananiso leci ci wileko hi le tilweni ke? 36  Kota lezvi a zvilo lezvi zvi nga hiko na ku kanetiwa, n’wina rulani mu nga mahi matloti. 37  Hakuva a vavanuna lava mu tileko navo laha, a hi vaphangi va titempeli ne a va rukateli a nungungulu wa hina. 38  Hikwalaho, loku Dhemetriyusi ni lava a tirako navo va hi ni mhaka ni munhu, ma kona masiku ya ku xuxa timhaka, ni vagovhernadhori kambe va kona, a va fambe va ya kecarana seyo. 39  Kanilezvi loku mu lava zvo hundza lezvi, ti ta tsemiwa hubyeni yi yimisilweko. 40  Hakuva hakunene hi le mhangweni ya ku wuliwa lezvaku hi vhukele mufumo hi kota ya woyonga ya nyamutlha, hakuva a hi na cigelo co zwala ca kuva a citshungu ci hlengeletene laha ci maha woyonga.” 41  Andzhako ka ku wula lezvo, i no hangalasa citshungu.

Mitlhamuselo ya lahasi

A Ndlela leyi, ku wuliwa a mahanyela ni tigondzo ta wuKristu.
A Ndlela leyi, ku wuliwa a mahanyela ni tigondzo ta wuKristu.
Kutani: “Artemisi”.
Kutani: “Artemisi”.
Kutani: “Artemisi”.
Kutani: “gujeguje”.
Kutani: “Artemisi”.
Kutani: “Artemisi”.