Matewu 23:1-39

  • Mu nga pimanyisi vatsali ni vaFarisi (1-12)

  • Khombo ka vatsali ni vaFarisi (13-36)

  • Jesu a rilela Jerusalema (37-39)

23  Jesu i no wulawula ka citshungu ni ka vapizani vakwe, aku:  “A vatsali ni vaFarisi va ti vekile citshan’wini ca Mosi.  Hikwalaho zvontlhe lezvi va mu byelako, zvi maheni, kanilezvi mu nga mahi lezvi va mahako, hakuva lezvi va wulako a hi zvona va mahako.  Va boha mindzhwalo yo bindza va yi tlhateka makatleni ya vanhu, kanilezvi vona a va zvi lavi ne ku yi nikinya hi litiho.  vontlhe lezvi va zvi mahako, va zvi mahela ku woniwa hi vanhu. Hakuva va anamisa zvikaxana lezvi va bohako kasi ku ti vhikela ka makhombo,* va lehisa ni machakafula ya tinguwo tabye.  Va randza zvitshamu zva le phambeni* lomu tifesteni ni zvitulo zva le phambeni lomu masinagogeni;  va randza ku losiwa lomu ko tala vanhu* ni ku vitaniwa hi vanhu ku Rabi.*  Kanilezvi n’wina mu nga vitanwi ku Rabi hakuva a Mugondzisi wa n’wina mun’we; n’wina n’wentlhe mu vamakabye.  Mu nga vitani munhu laha misaveni muku papayi, hakuva a Papayi wa n’wina mun’we, Loyi a nga le tilweni. 10  Ne mu nga vitanwi ku varangeli, hakuva a Murangeli wa n’wina mun’we, ku nga Kristu. 11  Kanilezvi loyi a nga wahombe cikari ka n’wina i fanele kuva citiri ca n’wina.* 12  Ni wihi loyi a ti tlakusako i ta koramiswa, kanilezvi loyi a ti koramisako i ta tlakuswa. 13  “Khombo ka n’wina vatsali ni vaFarisi, vakanganyisi ndzin’wina! Hakuva mu vhalela vanhu a Mufumo wa matilo kuveni n’wina wutsumbu a mu ngheni, ne a mu va tsiki va nghena lava va zvi lavako. 14  *—— 15  “Khombo ka n’wina vatsali ni vaFarisi, vakanganyisi ndzin’wina! Hakuva mu tsemakanya bimbi ni misava kasi mu ya hundzulusa munhu ava mupizani. Loku muza mu zvi kota, mu mu maha n’wana wa Gehena* kumbiri ku hundza n’wina. 16  “Khombo ka n’wina varangeli va zvikhumu mu nge ngalo: ‘Loku a munhu a hlambanya hi tempeli a hi zva nchumu, kanilezvi loku a hlambanya hi ouro ya tempeli i fanele ku tatisa cihlambanyo cakwe.’ 17  Zvipumbu ndzin’wina ni zvikhumu! Kasi hi cihi ci nga ca hombe? I ouro kutani i tempeli leyi yi basisako ouro ke? 18  Mu wula kambe muku: ‘Loku a munhu a hlambanya hi alati a hi zva nchumu, kanilezvi loku a hlambanya hi munyikelo wu nga ka gona i fanele ku tatisa cihlambanyo cakwe.’ 19  Zvikhumu ndzin’wina! Kasi hi cihi ci nga ca hombe? Munyikelo kutani i alati legi gi basisako munyikelo ke? 20  Hikwalaho, ni wihi loyi a hlambanyako hi alati i hlambanya hi alati ni zvontlhe lezvi zvi nga ka gona; 21  ni loyi a hlambanyako hi tempeli, i hlambanya hi tempeli ni Loyi a tshamako ka yona; 22  ni loyi kambe a hlambanyako hi tilo, i hlambanya hi citshamu ca wuhosi ca Nungungulu ni Loyi a tshamako ka cona. 23  “Khombo ka n’wina vatsali ni vaFarisi, vakanganyisi ndzin’wina! Hakuva mu nyikela a zva wukhume zva minte ni zva anase ni zva haluwa,* kanilezvi a mu cheli kota hi zvilo zva lisima zva Nayo, ku nga kululama, ni wuxinji ni kutsumbeka. Kunene, a zva wukhume zvi wa laveka, kanilezvi na mu nga tsiki lezvi zvin’wani. 24  Varangeli ndzin’wina va zvikhumu, mu hluta zviwunwawunwani kasi lezvo ma mita kameli! 25  “Khombo ka n’wina vatsali ni vaFarisi, vakanganyisi ndzin’wina! Hakuva mu hlazva lahandle ka kopo ni parato kanilezvi lomu ndzeni ku tele hi wunavenave* ni kutitsakisa ko hundzeleta. 26  Mufarisi ndziwena wa cikhumu, a kuranga hlazva lomu ndzeni ka kopo ni parato kasi lahandle ka zvona ku fela ku basawu. 27  “Khombo ka n’wina vatsali ni vaFarisi, vakanganyisi ndzin’wina! Hakuva mu fana ni zvilahla zvi pendilweko lezvi zvi sasekileko hi lahandle, kuveni lomu ndzeni ka zvona ku tele hi marambu ya vanhu va fileko ni kungahlazveki kontlhe. 28  Hizvalezvo, n’winawu mu wonekisa ku khwatsi mu lulamile ka vanhu, kanilezvi lomu ndzeni ka n’wina ku tele hi wukanganyisi ni kuhambunyeta nayo. 29  “Khombo ka n’wina vatsali ni vaFarisi, vakanganyisi ndzin’wina! Hakuva mu vhuxeta zvilahla zva vaphrofeti ni ku sasekisa zvilahla zva valulamileko, 30  muku: ‘Loku hi wa hanyile masikwini ya vakokwani va hina na hi nga hlengelangi navo kuhalateni ka nkhata wa vaphrofeti.’ 31  Hizvalezvo ma ti paluxa ha n’wece lezvaku mu vana va lava va nga daya vaphrofeti. 32  Hikwalaho, mu tatisa a mitiro leyi yi sangulilweko hi vakokwani va n’wina. 33  “N’wina tinyoka, pswalo wa maphiri, mu ta ponisa kuyini a ku lamulwa ni ku hoxiwa Gehena?* 34  Hikwalaho, ndza mu rumelela vaphrofeti ni titlhari ni vagondzisi. A vokari mu ta va daya, a van’wani mu va daya timhandzeni, ni van’wani kambe mu ta vaba masinagogeni ya n’wina ni ku va xanisa ka dhoropa gin’we ni gin’wani, 35  kasi wuva hehla ka n’wina a nkhata wontlhe wu nga hiko na nandzu wu halatilweko misaveni kusukela ka nkhata wa Abheli, a munhu wo lulama, kala ka nkhata wa Zakariya n’wana Bharakiya, loyi mu nga mu daya cikari ka wutshamu go basa ni alati. 36  Ndza tiyisa ka n’wina, ndziku: A zvilo lezvi zvontlhe zvi ta maheka ka cizukulwana leci. 37  “Jerusalema, Jerusalema, wena loyi u dayako vaphrofeti, ni ku va gandla hi maribye lava va rumelweko ka wena . . . makhati mangani ndzi nga lava ku wungeletela vana va wena, a ku khwatsi i huku yi wungeletelako zvihukwana zva yona lahasi ka tipapa! Kanilezvi a wu vhumelangi. 38  Mu ta tsikelwa yindlu ya n’wina na yi hi rumbi. 39  Hakuva ndza wula ka n’wina ndziku: Mu nga ta ha ndzi wona kambe kala muku: ‘I katekile loyi a tako hi vito ga Jehovha!’”

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “va anamisa mafilakteryo yabye”.
Kutani: “zva zvi nene nguvhu”.
Kutani: “mamerkadho”.
Kutani: “Mugondzisi”.
Kutani: “nandza ga n’wina”.
A vhesi legi a gi kona ka mitsalo yo kari ya kale. Hi cigelo leco a gi lumbi Mitsalo yi pimisilweko.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
A minte ni anase ni haluwa titempero ta ku nandzihisa zvakuga.
Kutani: “hi kuphanga”.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.