Matewu 19:1-30

  • A kuchadha ni kutsikana (1-9)

  • A ku tshama u nga chadhi cinyikiwo (10-12)

  • Jesu a katekisa vanana (13-15)

  • Ciwutiso ca jaha go ganya (16-24)

  • Siya zvontlhe u landzela Jesu (25-30)

19  A cikhati leci Jesu a nga mbheta ku wulawula timhaka leti, i no suka Galileya a tlhatuka Jordhani aya matlhelweni* ya Judhiya.  A citshungu ca hombe ci no mu landzela, a hanyisa lava va nga babya.  A vaFarisi, na va lava ku mu ringa, va nota kakwe va ta mu wutisa vaku: “Zvi lulamile ku a wanuna a tsika sati wakwe hi ni yihi mhaka ke?”  Jesu i no hlamula aku: “Kasi a mu se gondza lezvaku loyi a va mahileko kusanguleni i no maha wanuna ni wasati,  aku: ‘Hikwalaho a wanuna i ta siya papayi wakwe ni mamani wakwe a namarela ka sati wakwe, lava vambiri va tava nyama yin’we’ ke?  Makunu a va ha hi vambiri, kanilezvi i nyama yin’we. Hikwalaho, lezvi Nungungulu a zvi tlhanganisileko, zvi nga hambanisiwi hi munhu.”  Vaku kakwe: “Makunu, hikuyini Mosi a nga laya lezvaku hi mu nyika papilo ga ku mu tsika, hi tlhela hi mu hlongola?”  Yena aku kabye: “Mosi i mu vhumelele ku tsika vasati va n’wina hi kota ya kunonoha ka timbilu ta n’wina, kanilezvi zvi wa nga tshamisangi lezvo kusanguleni.  Ndza mu byela, ndziku: Ni wihi loyi a tsikako a sati wakwe ahandle ka wubhayi,* a chadha ni mun’wani, wa maha wubhayi.” 10  A vapizani vaku kakwe: “Loku a wukati gi tshamisile lezvo i chukwana ku nga chadhi.” 11  Yena aku kabye: “A hi vontlhe va zvi kotako ku maha lezvo, ntsena lava va nyikilweko. 12  Hakuva ku na ni mithenwa yi nga pswaliswa zvalezvo, ni mithenwa leyi yi nga mahiwa hi vanhu, ni lava va ti mahako mithenwa hi kota ya Mufumo wa matilo. Loyi a zvi kotako ku maha lezvo i wa mahe.” 13  Andzhako ka lezvo, va no mu tela ni vanana kasi a ta va tlhateka mandla a va khongelela, kanilezvi a vapizani va no va bhongela. 14  Hambulezvo, Jesu i te ngalo: “Tsikani vanana, mu nga va beteli kuta ka mina, hakuva a Mufumo wa matilo wu lumba vanhu vo kota vona.” 15  I no va tlhateka mandla a gumesa a suka laho. 16  Makunu ku nota munhu a taku kakwe: “Mugondzisi, zvini zva zvi nene ndzi faneleko ku maha kasi ndzi kuma wutomi ga pindzukelwa?” 17  Aku kakwe: “Hikuyini u ndzi wutisako hi lezvi zvi nga zvi nene? Mun’we ntsena a nga mu nene. Hambulezvo, loku u lava ku kuma wutomi ga pindzukelwa, u nga tsiki ku ingisa milayo.” 18  A munhu loye aku: “Yihi ya kona?” Jesu aku: “U nga dayi, u nga mahi wubhayi, u nga yivi, u nga yimeli zvilo zva mawunwa, 19  kombisa cichavo ka papayi wa wena ni ka mamani wa wena, u randza muakelani wa wena a ku fana ni lezvi u ti randzisako zvona.” 20  A jaha giku kakwe: “Ndza maha zvontlhe lezvo; ndza ha kiyelelwa hi yini?” 21  Jesu aku kakwe: “Loku u lava ku mbhelela, famba u ya xavisa lezvi u nga nazvo u teka mali ya kona u nyika zvisiwana; u tava ni tshomba tilweni. Andzhako ka lezvo, tana u ta ndzi landzela.” 22  A cikhati leci a jaha gi ngazwa lezvo, gi no suka gi famba na gi bayisekile hakuva gi wa ganyile nguvhu. 23  Jesu aku ka vapizani vakwe: “Ndza tiyisa ka n’wina ndziku: Zvi ta karata lezvaku a munhu wo ganya a nghena Mufun’weni wa matilo. 24  Ndza wula kambe ka n’wina, ndziku: Zva olova ku a kameli gi nghena non’wini wa chingani ku hundza ku a munhu wo ganya a nghena Mufun’weni wa Nungungulu.” 25  Laha a vapizani va ngazwa lezvo, va no hlamala nguvhu, vaku: “Himani wa ku a nga pona?” 26  Jesu i no va cuwuka tinghoheni tabye aku: “Ka vanhu a zvi koteki, kanilezvi ka Nungungulu a zvilo zvontlhe zva koteka.” 27  Pedro aku: “Hi siyile zvilo zvontlhe hi ku landzela. Wu tava wihi a nchachazelo wa hina?” 28  Jesu aku kabye: “Ndza tiyisa ka n’wina, ndziku: A cikhati leci zvontlhe zvi to vhuxetwa luswa, laha a N’wana wa munhu a to tshama citshan’wini cakwe ca wuhosi co ngangamela, n’wina lava mu ndzi landzelako mu ta tshama ka 12 wa zvitshamu zva wuhosi mu lamula a 12 wa tixaka ta ka Izrayeli. 29  Ni wihi loyi a siyileko muti, kutani vamakabye, kutani papayi, kutani mamani, kutani vanana, kutani mipetso hi kota ya vito ga mina, i ta amukela zvilo lezvo hi ka 100 ni ku hundza, a tlhela a kuma wutomi ga pindzukelwa. 30  “Kanilezvi a kutala ka lava va nga vo sangula va ta maha vo gumesa, ni lava vo gumesa va ta maha vo sangula.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “mimbhinganweni”.
Hi ciGreki: porneía. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.