Marku 15:1-47

  • Jesu mahlweni ka Pilatu (1-15)

  • A poyiliwa mahlweni ka vanhu (16-20)

  • A belelwa mhandzeni le Golgota (21-32)

  • A kufa ka Jesu (33-41)

  • Jesu a lahliwa (42-47)

15  Zvalezvi gi ngaca, a vapristi lava va tihosana ni madhota ni vatsali — yontlhe a Tribhunali ya Hombe — va no tlhangana va xuxa cikungo. Va no boha Jesu va famba naye va ya mu nyikela ka Pilatu.  Pilatu i no mu wutisa aku: “Hi wena Hosi ya vaJudha ke?” Jesu a mu hlamula aku: “U wula zvona.”  Kanilezvi a vapristi lava va tihosana va wa mu lumbeta zvilo zvo tala.  Makunu Pilatu i no mu wutisa kambe aku: “A wu wuli nchumu? Hi ngazwa zvontlhe lezvi va ku kecarako hi zvona!”  Kanilezvi Jesu a nga ha mu hlamulangi nchumu, hikwalaho Pilatu i no hlamala.  Ka phasika ni phasika, Pilatu i wa tala ku va tlhatlhela cibochwa cin’we leci va nga ci lava.  Ka cikhati caleco ku wa hi ni wanuna a vitaniwako ku hi Bharabhasi a nga vhalelwe ni zvigevenga zvi nga dele vanhu naye a cikhati leci va nga vhukela mufumo.  Hikwalaho, a citshungu ci nota ci ta kombela Pilatu lezvaku a maha lezvi a nga tala ku ci mahela.  I no va wutisa, aku: “Mu lava ku ndzi mu tlhatlhela a Hosi ya vaJudha ke?” 10  Hakuva Pilatu i wa zvi wonile lezvaku a vapristi lava va tihosana va mu nyikele hi kota ya matshoho. 11  Kanilezvi a vapristi lava va tihosana va no kucetela citshungu lezvaku ci kombela ku a ci tlhatlhela Bharabhasi. 12  Pilatu i no va wutisa kambe, aku: “Makunu ndzi kuyini hi loyi mu nge i Hosi ya vaJudha?” 13  Va no banguleka kambe vaku: “I waye mhandzeni!”* 14  Kanilezvi Pilatu i no va wutisa aku: “Hikuyini? Cini a nga goha?” Hambulezvo, va no engetela ku banguleka vaku: “I waye mhandzeni!”* 15  Hikwalaho, na a lava ku tsakisa citshungu, i no va tlhatlhela Bharabhasi. Andzhako ka ku laya lezvaku Jesu a kwapiwa, i no mu nyikela kasi a dawa mhandzeni. 16  A masochwa ma no famba naye mutini wa govhernadhori ma ya tlhanganisa masochwa wontlhe. 17  Va no mu bohisa nguwo yo pswhuka va luka cidlodlo* ca mimizwa va mu tlhateka; 18  va mu losa vaku: “Xewe, wena Hosi ya vaJudha!” 19  Va no muba kambe laha hlokweni hi lihlanga, va mu phelela, va tlhela va mu khizamela. 20  Hi kugumesa, na va karele hi ku mu poyila, va no mu tlhatlha nguwo leyi yo pswhuka va mu bohisa tinguwo takwe va famba naye kasi a ya belelwa mhandzeni. 21  A wanuna wo kari wa le Kirene a nga hundza hi laho na a wuya hi masin’wini, a vitaniwako ku hi Simoni, a papayi wa Alexandro na Rufusi, va no mu kurumeta ku rwala mhandze yakwe ya hlomulo.* 22  Va no famba na Jesu ka wutshamu gi vitaniwako ku Golgota, zvi wulako ku: “Wutshamu ga Cirwarwa.”* 23  Va no mu nyika vhinyo yi nga jutilwe ni mahla yo bava, kanilezvi i no ala kunwa. 24  Va no mu belela laha mhandzeni va gumesa vaba tihlolo na va bela tinguwo takwe kasi ku tiva lezvaku hi mani a to teka yini. 25  Zvi wa hi kwalomu ka 9 hora* a cikhati leci va nga mu belela laha mhandzeni. 26  A mutsalo wa nandzu lowu va nga mu lumbeta, wu waku: “Hosi ya vaJudha.” 27  Ahandle ka lezvo, va no belela a vayivi vambiri timhandzeni zvin’we naye, a mun’we reveni gakwe ga cinene ni mun’wani reveni gakwe ga cibhabha. 28  *- 29  Lava va nga kari va hundza va wa wulawula kubiha hi yena na va ninginisa tihloko vaku: “Ha! Wena u nga ku u ta hahlula tempeli u tlhela u yi aka hi masiku manharu, 30  ti ponise, u chika laha mhandzeni ya hlomulo.”* 31  A vapristi lava va tihosana ni vatsali vonawu va wa mu poyila vaku: “I hanyisile van’wani, kanilezvi a nga zvi koti ku ti hanyisa! 32  Kristu a Hosi ya Izrayeli, i wa chike laha mhandzeni ya hlomulo* kasi hi zvi wona hi kholwa kakwe.” Hambu lava va nga belelwe zvin’we naye timhandzeni va no mu rukatela. 33  Laha ku ngaba 12 hora,* ku nova ni munyama misaveni yontlhe kala 15 hora.* 34  Hi ma 15 hora, Jesu i no vitana hi gezu ga hombe aku: “Eli, Eli, lama sabhaktani?” zvi wulako ku: “Nungungulu wa mina, Nungungulu wa mina, u ndzi tsikele yini?” 35  A cikhati leci a vokari va nga yimile laho va nga zvizwa, va te ngalo: “Ma zvizwa! I vitana Elija.” 36  Makunu, a mun’we wabye i no tsutsuma a ya peta ciponja lomu ka vhinyo yo dzunga a ci tlhomeka laha ka lihlanga a mu nyika kasi anwa, aku: “Mu tsikeni! Hi lava ku wona ku Elija i tata a ta mu chisa ke.” 37  Kanilezvi Jesu i no keta hi gezu ga hombe afa.* 38  A kortina ga wutshamu go basa gi no handzuka hi laha cikari, kusukela hehla kala hasi. 39  Laha a hosana ya masochwa leyi yi nga kari yi mu cuwukela yi nga wona lezvi zvi nga maheka a cikhati leci a ngafa, yi te ngalo: “Hakunene a wanuna loyi i wa hi N’wana wa Nungungulu.” 40  Ku wa hi ni vavasati kambe va nga zvi cuwukela hi le kule. Ka vavasati lavo, ku wa hi na Mariya wa le Magdhala, na Mariya a mamani wa Jakobe loyi wa Mutsongwani na Jose; na Salome, 41  lava va nga fambafamba naye va mu tirela a cikhati leci a nga hi Galileya, ni vavasati van’wani vo tala va nga tile naye Jerusalema. 42  Makunu na gi pelile, hi siku ga Kulongisela Phasika, ku nga siku legi gi gamelwako hi sabhadho, 43  ku nota Josefa wa le Arimateya, a nga hi ciro ci dhumileko ca Tribhunali ya Hombe ya vaJudha, loyi yenawu a nga rindzela a Mufumo wa Nungungulu. I no tiya hlana aya ka Pilatu a ya kombela cirumbi ca Jesu. 44  Kanilezvi Pilatu i wa lava ku tiva ku Jesu i file kutani wa ha hanya, hikwalaho i no vitana hosana ya masochwa a ta yi wutisa ku Jesu i file ke. 45  Loku a hosana ya masochwa yi mu byelile ku i file, i no nyikela cirumbi ka Josefa. 46  Loku Josefa a xavile nguwo ya yi nene ya wukene,* i no ya mu chisa a mu phutsela ka yona a gumesa a mu lata ka cilahla ci nga kehlilwe laha ribyeni. Andzhako ka lezvo i no wumbuluta ribye a vhala nomu wa cilahla. 47  Kanilezvi Mariya wa le Magdhala na Mariya a mamani wa Jose va no simama ku cuwukela laha a nga latilwe kona.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “na gi nga bohangi tinguwo to enela; ni cirangiso basi”.
Kutani: “Mu daye mhandzeni!”
Kutani: “Mu daye mhandzeni!”
Kutani: “korowa”.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “Cikodo; Cikuwa”.
Hi kukongoma: “hora ya wu 3”.
A vhesi legi a gi kona ka mitsalo yo kari ya kale. Hi cigelo leco a gi lumbi Mitsalo yi pimisilweko.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Hi kukongoma: “Hi hora ya wu 6”.
Hi kukongoma: “ka hora ya wu 9”.
Kutani: “a hefemula khati go gumesa”.