Marku 1:1-45

  • Johani Mubhabhatisi a chumayela (1-8)

  • Jesu a bhabhatiswa (9-11)

  • Jesu a ringiwa hi Sathani (12, 13)

  • Jesu a sangula ku chumayela le Galileya (14, 15)

  • Jesu a vitana vapizani vo sangula (16-20)

  • A hlongola dhimoni (21-28)

  • Jesu a hanyisa votala le Kapernawume (29-34)

  • A khongela na a hi yece (35-39)

  • Jesu a hanyisa munhu wa hlokonho (40-45)

1  A mahungu ya ma nene* xungetano hi Jesu Kristu, a N’wana wa Nungungulu, ma sangulisa lezvi:  Khwatsi hi lezvi zvi tsalilweko hi muphrofeti Isaya, aku: “(Ndza rumela a nandza ga mina mahlweni ka wena,* legi gi to ku longiselela ndlela.)  Ku zwala gezu ga loyi a huwelelako ciwuleni, aku: ‘Longiselani ndlela ya Jehovha! Lulametani maruwa yakwe.’”  Johani Mubhabhatisi i wa hi ciwuleni a chumayela hi kubhabhatisa kota cikombiso ca kutisola kasi ku tsetselelwa zviwonho.  A tiko gontlhe ga Judhiya ni vahanyi vontlhe va Jerusalema va waya kakwe va ya wulela zviwonho zvabye, a va bhabhatisa* Congweni wa Jordhani.  Johani i wa boha tinguwo ta woya ga kameli ni libhandi la cikhumba ciwunwini cakwe. I waga humbi* ni wulombe ga khwati.  I wa chumayela aku: “Ka hata mun’wani hi ndzhako ka mina, a nga ni ntamu wa ku hundza mina, wa ku ne a ndzi ringanelwi hi ku korama ndzi tlhatlha a tingoti ta zvilato* zvakwe.  Mina ndzi mu bhabhatisile hi mati, kanilezvi yena i ta mu bhabhatisa hi moya wo basa.”  Masikwini lawo, Jesu i nota hi Nazareta wa Galileya a ta bhabhatiswa hi Johani Congweni wa Jordhani. 10  Zvalezvi a nga huma hi lomu matini, i no wona tilo na gi vhululeka, ku relela a moya wo basa hehla kakwe na wu ku khwatsi i tuva. 11  Ku no zwala gezu hi le tilweni, giku: “Wena u N’wana wa mina ndzi ku randzako, ndza xalala hi wena.” 12  Zvalezvo a moya wo basa wu no mu yisa ciwuleni. 13  Hikwalaho, i no tshama ciwuleni a 40 wa masiku na a ringiwa hi Sathani. I wa hanya ni zvihari zva khwati, kanilezvi a tingilozi ti wa mu tirela. 14  Andzhako ka loku Johani a khomilwe, Jesu i noya Galileya na a chumayela a mahungu ya ma nene ya Nungungulu, 15  aku: “A cikhati ci yimisilweko ci chikele, niku a Mufumo wa Nungungulu wu tshinele. Ti soleni mu kholwa a mahungu ya ma nene.” 16  Na a famba hi mbhiri ya Bimbi ga Galileya i no wona Simoni na Andrewu, a makabye wa Simoni, na va peta tikoka* tabye lomu bimbini hakuva va wa hi vakukuti.* 17  Jesu aku kabye: “Ndzi landzeleni, ndzi ta mu maha vakukuti va vanhu.” 18  Va no tekela ku tsika tikoka* tabye va mu landzela. 19  Loku a fambile kutsongwani, i no wona Jakobe a n’wana wa Zabhedhi, na Johani a makabye wakwe, na va hi lomu ngalaveni va runga tikoka* tabye, 20  a tekela ku va vitana. Hikwalaho, va no siya papayi wabye Zabhedhi, ni zvitiri zvakwe lomu ngalaveni va mu landzela. 21  Va noya Kapernawume. Hi siku ga sabhadho, Jesu i no nghena sinagogeni* a sangula ku gondzisa. 22  Va no hlamala nguvhu hi magondzisela yakwe hakuva i wa va gondzisa timhaka ti ngata hi ka Nungungulu.* I wa nga fani ni vatsali vabye. 23  Hi cikhati caleco, ku wa hi ni wanuna lomu sinagogeni gabye a nga hi ni dhimoni. I no banguleka, aku: 24  “Cini hi nga ku gohela wena Jesu wa le Nazareta? U tele ku ta hi lovisa ke? Ndza zvi tiva khwatsi ku hi wena mani. Hi wena Loyi wa Kubasa wa Nungungulu!” 25  Kanilezvi Jesu i no gi kawuka, aku: “Miyela, u huma ka yena!” 26  Andzhako ka loku a dhimoni lego gi mu wisile lahasi a guya hi zvichiri, gi no banguleka hi gezu ga hombe, gi huma ka yena. 27  A vanhu vontlhe va no hlamala nguvhu, va sangula ku wulawula hi zvona, vaku: “Zvini zvalezvi? I gondzo yiswa! I na ni ntamu wa ku laya hambu ni madhimoni, niku ma mu ingisa.” 28  Hikwalaho a mahungu xungetano hi yena ma no hangalaka hi cihatla ka matlhelo wontlhe, ma eneta tiko gontlhe ga Galileya. 29  Andzhako ka lezvo, va no suka laha sinagogeni vaya mutini wa Simoni na Andrewu, na va hi na Jakobe na Johani. 30  A mukokati wa Simoni i wa etlele hakuva i wa hi ni feveri, va no tekela ku byela Jesu a mhaka leyi. 31  I no famba a ya mu khoma hi canja a mu vhuxa. A feveri yi se hangalaka, a sangula ku va tirela. 32  Laha gi ngaku phum, a gambo na gi pelile, a vanhu va no sangula ku mu tisela vontlhe lava va nga babya ni lava va nga hi ni madhimoni; 33  a vanhu va dhoropa gontlhe va noya talelana laha nyangweni. 34  I no hanyisa vanhu vo tala va nga hi ni mababyi ya tixakaxaka, a hlongola madhimoni yo tala kanilezvi i wa nga ma tsiki ma wulawula hakuva ma wa mu tiva lezvaku hi yena Kristu.* 35  Ni mixo, na ka ha te phum, i no vhuka a huma lahandle a suka a famba a ya tshama yece a sangula ku khongela. 36  Kanilezvi Simoni ni lava a nga hi navo va no famba va mu lavetela 37  kala va mu kuma, vaku kakwe: “Vontlhe va ku lava.” 38  Kanilezvi yena i te ngalo kabye: “A hi fambeni ka gin’wani wutshamu, zvidhoropaneni zva laha kusuhani kasi ndzi ya chumayela seyo konawu hakuva ndzi tele lezvo.” 39  I no fambafamba, a chumayela masinagogeni yabye tikweni gontlhe ga Galileya ni ku hlongola madhimoni. 40  Seyo konawu ku nota kakwe a munhu wa hlokonho a ta mu khongotela na a khizamile, aku: “Loku u zvi lava ndzi hanyise.”* 41  Hikwalaho i no mu zwela wusiwana, a nawuluta woko gakwe a mu henya, aku kakwe: “Ndza zvi lava! Hanyiswa.”* 42  Zvalezvo a hlokonho yakwe yi no hangalaka, a hanya. 43  I no mu laya nguvhu a gumesa a mu tsika a famba, 44  aku kakwe: “U nga byeli munhu, kanilezvi famba u ya ti kombekisa ka mupristi, u nyikela cinyikiwo leci ci wuliwako hi Nayo wa Mosi kota cikombiso ca lezvaku u hanyisilwe.” 45  Kanilezvi loku a wanuna loye a sukile hi laho, i no sangula ku wulawula nguvhu hi zvona ni ku hangalasa mahungu lawo laha ka kuza Jesu a nga ha zvi koti ku nghena ni ka gihi dhoropa na zvi nga tiviwi hi vanhu. Hikwalaho i no tshama handle wutshan’wini ga ciwula. Hambulezvo a vanhu va no simama kuta kakwe hi ka matlhelo wontlhe.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “ivhangeli”.
Hi kukongoma: “ka nghohe ya wena”.
Kutani: “nyupeta”.
Zviharana zvo fana ni bhandzala.
Hi kukongoma: “masandalya”.
Kutani: “majuya”.
Kutani: “vaphasi va tinjhanjhi; vatandi”.
Kutani: “majuya”.
Kutani: “majuya”.
Wona laha ka ku: “Sinagoga” ka Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Hi kukongoma: “i wa va gondzisa kota loyi a nga ni ntamu”.
Zvi nga ha wula ku: “ma wa mu tiva ku hi yena mani”.
Kutani: “basise”.
Kutani: “Basiswa”.