Mahebheru 13:1-25

  • Zvileletelo zvo gumesa ni marungula (1-25)

    • Mu nga rivali ku amukela vapfhumba (2)

    • A wukati gi wa dzundzeke (4)

    • Ingisani lava va mu rangelako (7, 17)

    • A hi nyikeleni a muphahlo wa kudhumisa (15, 16)

13  Simamani ku randzana kota vamakabye.  Mu nga rivali ku amukela vapfhumba,* hakuva hi ku maha lezvo a van’wani va amukele tingilozi na va nga zvi tivi.  Alakanyani lava va nga mapaxweni,* mu ku khwatsi mova zvin’we navo, ni lava va xanisiwako, kota lezvi n’winawu mu nga mirini wun’we navo.*  A wukati gi wa dzundzeke ka vanhu vontlhe, ni sango ga wukati gi nga nyenyeziswi hakuva Nungungulu i ta lamula a zvibhayi.*  A mahanyela ya n’wina ma ngavi ya ku randza mali, kanilezvi tsakani hi lezvi mu nga nazvo. Hakuva Nungungulu i ngalo: “Ndzi nga ta tshuka ndzi ku tsika hambu ku ku fularela.”  Hikwalaho hi nga wula na hi tiyile hiku: “Jehovha hi yena muvhuni wa mina; ndzi nga ta chava nchumu. A munhu a nga ndzi maha yini ke?”  Alakanyani lava va mu rangelako, lava va mu byelileko a mhaka ya Nungungulu. Laha mu cuwukisisako a mahanyela yabye ya ma nene, pimanyisani a kukholwa kabye.  Jesu Kristu hi yaloyi wa tolo, ni nyamutlha, ni kala kupindzuka.  Mu nga vhumeli ku hambukisiwa hi tigondzo to tsalangana mu nga ti tiviko, hakuva zvi chukwana nguvhu lezvaku a mbilu yi tiyiswa hi tipswalo a ku hundza ku tiyiswa hi zvakuga,* lezvi zvi nga va vhuniko nchumu lava va ti tsitsiritelako zvona. 10  Hi na ni alati legi lava va mahako mitiro yo basa lomu ka tabhernakeli* va nga faneliko kuga zvilo lezvi zvi nga ka gona. 11  Hakuva a nyama ya zvihari lezvi a nkhata wa kona wu yisiwako wutshan’wini go basa hi mupristi wa hombe kota munyikelo wa ciwonho, yi hisiwa le handle ka wugovelo.* 12  Hikwalaho, Jesu yenawu i no xaniseka le handle ka nyangwa ya dhoropa kasi a fela ku basisa vanhu hi nkhata wakwe wutsumbu. 13  Makunu a hi humeni hiya kakwe le handle ka wugovelo* na hi rwele a zviruko lezvi yenawu a zvi rweleko, 14  hakuva laha a hi na dhoropa legi gi tshamako kala kupindzuka, kanilezvi hi hlota legi gi tako. 15  A hi nyikeni Nungungulu a muphahlo wa kudhumisa contlhe cikhati ha Jesu, ku nga handzu wa minomu ya hina leyi yi kanelako a vito gakwe. 16  Ahandle ka lezvo, mu nga rivali ku maha zva zvi nene ni ku avela van’wani lezvi mu nga nazvo, hakuva Nungungulu wa tsaka nguvhu hi lezvo. 17  Ingisani lava va mu rangelako, mu ti koramisa ka vona, hakuva va hlayisa a mihefemulo ya n’wina, kota lezvi va to ti hlamulela, kasi va tira hi kutsaka na ku nga hi hi kuketa, hakuva lezvo zvi tava khombo ka n’wina. 18  Simamani ku hi khongelela hakuva ha tsumba lezvaku hi na ni livhalo li basileko* niku hi xuva ku tsumbeka zvilweni zvontlhe. 19  Kanilezvi ndza mu khongotela nguvhu lezvaku mu hi khongelela kasi ndzi wuyisiwa ka n’wina zvalezvanyana. 20  Makunu a Nungungulu wa kurula, loyi a wuyisileko hi ka vafileko a murisi wa hombe wa tiyivhu, a Hosi ya hina Jesu, hi nkhata wa civhumelwano ca pindzukelwa, 21  i wa mu nyike a zvilo zvontlhe zva zvi nene kasi mu maha kurandza kakwe, a tira cikari ka hina ha Jesu Kristu zvontlhe lezvi zvi mu tsakisako. A wudzundzo a give ka yena kala kupindzuka ni kupindzuka. Amen. 22  Makunu ndza mu khongotela, vamakabye, lezvaku mu ingisela hi lihlazva-mbilu a mhaka leyi yi tiyisako, hakuva a papilo legi ndzi nga mu tsalela gi komile. 23  Tivani lezvaku a makabye wa hina Timote i tlhatlhilwe. Loku a hatla a chikela, ndzi tata ndzi ta mu wona na ndzi hi zin’we naye. 24  Rungulani vontlhe lava va mu rangelako ni vobasa vontlhe. Lava va nga seno Italya va mu rungula. 25  A tipswalo ta Nungungulu a tive zvin’we na n’wina n’wentlhe.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “ku va mahela wunene lava mu nga va tiviko”.
Hi kukongoma: “lava va bohilweko”.
Zvi nga ha wula ku: “mu ku khwatsi hi loku mu xaniseka zvin’we navo”.
Hi ciGreki: porneía. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Ku nga milayo ya zvakuga.
Hi kukongoma: “tenda”.
Kutani: “acampamento”.
Kutani: “acampamento”.
Hi kukongoma: “li nene”.