Mahebheru 12:1-29

  • Jesu hi yena a Mumbhelelisi wa kukholwa ka hina (1-3)

    • Refu ga hombe ga vakustumunyu (1)

  • U nga kanyisi a kulaya ka Jehovha (4-11)

  • Lulametani a tindlela ta mikondzo ya n’wina (12-17)

  • Va tshinela Jerusalema wa le tilweni (18-29)

12  Makunu kota lezvi hi randzelweko hi refu ga hombe ga vakustumunyu, a hi hoxeni zvontlhe lezvi zvi hi bindzako ni ciwonho leci ci hi namarelako hi kuolova, hi tsutsuma hi kutimisela ka mapalisana lawa hi nga ka wona,  na hi cuwukisisa ka Jesu, a Hosi ni Mumbhelelisi wa kukholwa ka hina. Hakuva hi kota ya kutsaka loku ku nga vekilwe phambeni kakwe, i no timisela mhandze ya hlomulo* a ngawi tingana; kanilezvi makunu i tshamile reveni ga cinene ga citshamu ca wuhosi ca Nungungulu.  Kunene, alakanyani loyi a nga timisela a ku rukiwa hi vawonhi, lava hi ku maha lezvo va nga kari va ti lamula ha voce, kasi mu nga karali mu mbhela ntamu mihefemulweni ya n’wina.  Ka yimpi leyi mu lwako ni ciwonho leco, a mu selwa laha ka kuza mu huma nkhata.  Mu rivakelwe hi kumbhelela a kukhongotela loku mu byelilweko kota vana, ka ku ngalo: “N’wananga, u nga kanyisi a kulaya ka Jehovha, ne u nga kwati loku a ku kawuka;  hakuva Jehovha i laya loyi a mu randzako, ina, iba* vontlhe lava a va amukelako kota vana vakwe.”  Lezvi mu zvi timiselako zvi mahela ku mu layiwa* hi zvona. Nungungulu i mu wona kota vana vakwe. Hakuva hi wihi n’wana a kalako a nga layiwi hi papayi wakwe?  Kanilezvi loku ku nga hi n’wina n’wentlhe mu layiwako hi kulaya loku, a mu vana vakwe, mu vana va mun’wani.  Ahandle ka lezvo, a vapapayi va hina va wa tala ku hi laya, niku hi wa hi ni cichavo hi vona. Makunu a hi faneli ku tekela ku ti koramisa ka Papayi wa hina loyi a hi nyikako wutomi ga moya kasi hi hanya ke? 10  Hakuva va hi layile zva cikhatanyana hi kuya hi lezvi zvi nga woneka na zvi hi chukwana kabye, kanilezvi Nungungulu i hi laya kasi hi vhuneka, hi fela kuva vobasa a ku fana na yena. 11  Kunene a ku na kulayiwa ku tsakisako hi cikhati caleco, kanilezvi ka bayisa; hambulezvo hi ndzhako ka cikhati ku pswala handzu wa kurula ni wa kululama ka lava va gondzisiwako hi kona. 12  Hikwalaho, tiyisani a mandla ma rerekileko ni madzolo ma hlekahlekako, 13  mu simama ku lulameta a tindlela ta mikondzo ya n’wina kasi a wulima ga cilima gi nga tshingi,* kanilezvi ci hanyiswa. 14  Hlotani kurula ni vanhu vontlhe ni kubasa loku ku lavekako kasi ku wona Hosi. 15  Ti woneleni lezvaku ku ngavi na munhu a tsandzekako ku kuma a tipswalo ta Nungungulu, kasi ku nga mili mutsu wa vhenene wu vanga zvikarato, wu thapela votala. 16  Ti woneleni kambe lezvaku ku ngavi na munhu a nga cibhayi* cikari ka n’wina, ne munhu a nga nyikiko lisima a zvilo zvo basa, a ku fana na Esawu loyi a nga cicisa a wutewula gakwe hi ngelo wa zvakuga. 17  Hakuva n’wina ma zvi tiva lezvaku andzhako ka cikhati, laha a nga lava ku katekiswa, i no aliwa; hambu lezvi a nga rila nguvhu na a zama ku cica maalakanyo ya papayi wakwe, a nga kotangi nchumu. 18  Hakuva n’wina a mu tshinelangi ka citsunga ci khumbiwako, leci ci vhurako ndzilo, ni ka refu ga ntima, ni ka munyama wa hombe, ni ka cingulo, 19  ni ka kuvhuma ka mpundzu, ni ka gezu gi nga kari gi wulawula, legi a cikhati leci a vanhu va nga gizwa va nga khongotela va kombela lezvaku va nga ha byeliwi nchumu. 20  Hakuva va chavile nguvhu hi kuzwa a cileletelo leci ci nge ngalo: “Hambu kova cihari ci khumbako citsunga, ci fanele ku gandliwa hi maribye.” 21  Ahandle ka lezvo, lezvi zvi nga woneka zvi wa chavisa nguvhu laha ka kuza Mosi aku: “Ndza rurumela hi kuchava.” 22  Kanilezvi n’wina mu tshinele citsungeni ca Ziyoni ni dhoropeni ga Nungungulu a hanyako, ku nga Jerusalema ga le tilweni, ni ka tingilozi ta tsandza-vahlayi,* 23  ni le mutlhanganweni wa hombe, ni ka bandla ga matewula lawa ma tsalilweko le tilweni, ni ka Nungungulu, a Mulamuli wa vontlhe, ni ka wutomi ga moya ga valulamileko lava makunu va mbhelelisilweko, 24  ni ka Jesu a mutlhanganyisi wa civhumelwano ciswa, ni ka nkhata wa kun’watsekelwa, lowu wu wulawulako zva zvi nene a ku hundza lowu wa Abheli. 25  Ti woneleni lezvaku mu nga tsiki ku ingisa loyi a wulawulako. Hakuva loku lava va nga tsika ku ingisa loyi a nga va nyika a citlharihiso ca Nungungulu laha misaveni va nga ponangi, ahati hina ke, hi ta ponisa kuyini loku hi tsika ku ingisa loyi a wulawulako na a hi le tilweni? 26  Cikhatini leco a gezu gakwe gi no tsekatsekisa misava, kanilezvi makunu i tsumbisa lezvi: “Ndzi ta tlhela ndzi tsekatsekisa misava kan’we kambe, na yi nga hi yona basi kanilezvi ni tilo kambe.” 27  Makunu a magezu lawa yaku: “Kan’we kambe”, ma komba ku lezvi zvi tsekatsekisilweko, ku nga zvilo lezvi zvi nga mahiwangiko hi Nungungulu, zvi ta susiwa kasi ku sala lezvi zvi nga kala ku tsekatsekiswa. 28  Hikwalaho kota lezvi hi to amukela a Mufumo wo kala wu nga tsekatsekiswi, a hi simameni ku amukela tipswalo leti ha tona hi zvi kotako ku mahela Nungungulu a ntiro wo basa wu amukelekako kakwe, lowu hi wu mahako hi kuchava ni kururumela. 29  Hakuva a Nungungulu wa hina i ndzilo wu hisako.

Mitlhamuselo ya lahasi

Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “tsayisa”.
Kutani: “gondzisiwa”.
Hi kukongoma: “kasi leci ci khwitako ci nga khuyuki”.
Wona laha ka ku: “Wubhayi” ka Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “makume ya makume ya mazana”.