Mahebheru 1:1-14

  • Nungungulu i wulawula hi ku tirisa a N’wana wakwe (1-4)

  • A N’wana wa hombe ku hundza tingilozi (5-14)

1  A kaleloko Nungungulu i wulawulile ni vakokwani va hina hi ku tirisa vaphrofeti makhati yo tala ni hi tindlela to tala.  Kanilezvi ka masiku lawa yo gumesa, i no wulawula na hina hi ku tirisa N’wana, loyi a mu yimisileko kuva mugi wa tshomba ya zvilo zvontlhe a tlhela a yimisa tinguva* ha yena.  Hi yena a nga mufananiso wa kungangamela ka Nungungulu ni cikombiso co mbhelela ca lezvi a nga tshamisa zvona. Hi yena a khomileko zvilo zvontlhe hi gezu ga ntamu wakwe. Andzhako ka loku a basisile a zviwonho zva hina, i no tshama reveni ga cinene ga Loyi a Tlakukileko ku Hundza Vontlhe le tilweni.  Hikwalaho, i nova wahombe nguvhu a ku hundza tingilozi laha ka kuza a kuma a vito ga gi nene nguvhu a ku hundza legi ga tona.  Hi cikombiso, hi yihi ngilozi leyi Nungungulu a nga tshuka a yi byela ku: “Wena u n’wana wa mina ndzi ku pswalileko nyamutlha”? A tlhela aku: “Ndzi tava papayi wakwe, na yena i tava n’wana wa mina” ke?  Kanilezvi a cikhati leci a to tlhela a neha a Matewula yakwe misaveni, i ngalo: “A tingilozi tontlhe ta Nungungulu ti wa mu khizamele.”  Xungetano hi tingilozi i wula lezvi kambe: “I maha tingilozi takwe tiva mimoya, ni malandza yakwe mava langavi ga ndzilo.”  Kanilezvi xungetano hi N’wana, i ngalo: “Nungungulu hi yena citshamu ca wena ca wuhosi kala kupindzuka ni kupindzuka; a nhonga ya Mufumo wa wena i nhonga ya kululama.  U randzile kululama, u venga kubiha. Hikwalaho, Nungungulu, a Nungungulu wa wena, i ku totile hi mafura, a ku nyika litsako la hombe nguvhu a ku hundza vanghana va wena.” 10  Niku: “Kusanguleni, wena Hosi, u no andlala zviseketelo zva misava; a matilo i ntiro wa mandla ya wena. 11  A tilo ni misava zvi ta hundza, kanilezvi wena u ta tshama kala kupindzuka; zvona zvontlhe zvi ta hlakala a ku fana ni nguwo, 12  u ta zvi songa a ku fana ni nguwo; zvi ta ciciwa a ku fana ni tinguwo. Kanilezvi wena a wu cici, ni malembe ya wena cima ma nga ta mbhela.” 13  Kona hi yihi ngilozi a nga tshuka a yi byela, aku: “Tshama reveni ga mina ga cinene kala ndzi veka valala va wena kota cikhegetelo ca mikondzo ya wena” ke? 14  Kasi a tingilozi tontlhe a hi mimoya yi tirelako Nungungulu, leyi a yi rumako ku tirela lava va to hanyiswa ke?

Mitlhamuselo ya lahasi

Wona laha ka ku: “Nguva” ka Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.