Luka 9:1-62

 • A nyika zvileletelo zva ntiro wa kuchumayela ka lava va 12 (1-6)

 • Herodhi a karateka nguvhu hi kota ya Jesu (7-9)

 • Jesu a gisa 5000 wa vanhu (10-17)

 • Pedro a wula ku Jesu hi Kristu (18-20)

 • Jesu a phrofeta kufa kakwe (21, 22)

 • Lezvi zvi lavekako kasi kuva mupizani wa Jesu (23-27)

 • Jesu a hundzuka (28-36)

 • Jesu a hanyisa mufana a nga hi ni dhimoni (37-43a)

 • JJesu a phrofeta kambe hi kufa kakwe (43b-45)

 • A vapizani va kanetisana hi ku hi mani wahombe (46-48)

 • Loyi a nga hi vhukeliko i yima na hina (49, 50)

 • A cidhoropana ca Samariya ci ala ku amukela Jesu (51-56)

 • Ndlela yo landzela Jesu (57-62)

9  Jesu i no vitana lava va 12 a va nyika ntamu wa ku hlongola madhimoni wontlhe, ni ku tira mababyi.  I no va ruma ku famba va chumayela a Mufumo wa Nungungulu ni ku hanyisa lava va babyako,  aku kabye: “Mu nga teki nchumu kufambeni ka n’wina, ne nhonga, ne pasta ya zvakuga, ne timbuva, ne mali* ne hambu tinguwo timbiri.*  Kanilezvi ni ka wihi muti mu to nghena, tshamani laho kala mu suka ka wutshamu lego.  Ni kwihi laha va to kala ku mu amukela, a cikhati leci mu sukako ka dhoropa lego, phuhunani a lithuri mikondzweni ya n’wina kasi zviva wukustumunyu kabye.”  Makunu va no suka va nghena zvidhoropaneni va kanela mahungu ya ma nene ni ku hanyisa matshan’wini wontlhe.  Laha Herodhi,* a adhimistradhori wa dhistrito a ngazwa zvontlhe zvi nga kari zvi maheka, i no kanganyiseka nguvhu hakuva a vokari va wa ku Johani i vhuxilwe hi ka vafileko,  kanilezvi a van’wani va wa ku hi Elija a nga humelela, ni van’wani kambe va wa ku mun’we wa vaphrofeti va kale a nga vhuka.  Herodhi aku: “Johani ndzi mu tsemile hloko. Makunu himani loyi a mahako a zvilo lezvi ndzi zvi zwako?” Hikwalaho i wa zvi lava nguvhu ku mu wona. 10  A cikhati leci a vapostoli va nga wuya, va no hlawutela Jesu zvontlhe lezvi va nga zvi mahile. Hikwalaho i no va teka a famba navo dhoropeni gi vitaniwako ku i Bhetsaidha na va hi voce. 11  Kanilezvi laha a citshungu ci nga zvi tiva ci no mu landza. Jesu i no va amukela khwatsi a sangula ku wulawula navo hi Mufumo wa Nungungulu ni ku hanyisa lava va nga lava ku hanyiswa. 12  Laha gi ngaya kupeleni, lava va 12 va nota kakwe va taku: “Chusa citshungu ci famba kasi ciya zvidhoropaneni zva lomu kusuhani ni ka man’wani matshamu ci ya lava ko etlela kona ni zvakuga, hakuva hi lomu ciwuleni.” 13  Kanilezvi Jesu i te ngalo kabye: “Va nyikeni zvakuga n’wina.” Vona vaku: “A hi na nchumu, hova ni ntlhanu wa tipawa ni tinjhanjhi timbiri basi, ahandle ka loku kuzvilava hi famba hi ya xava zvakuga zva ku nyika vontlhe vanhu lava.” 14  Kunene ku wa hi ni cipimo ca 5000 wa vavanuna. Kanilezvi Jesu i te ngalo ka vapizani vakwe: “Va tshamiseni hi mitlawa ya 50 wa vanhu kadha ntlawa.” 15  Va no maha lezvo, va va tshamisa hasi vontlhe. 16  Makunu i no teka a ntlhanu wa tipawa ni tinjhanjhi timbiri a cuwuka tilweni a zvi katekisa. Hi kulandzela i no zvi khema a nyika vapizani kasi va avela citshungu. 17  Hikwalaho vontlhe va noga va xura, va guma va hlengeletela a zvikhemu lezvi zvi nga sele va tata a 12 wa zvindzala.* 18  Andzhako ka cikhati, laha a nga kari a khongela na a hi yece, a vapizani va nota kakwe. Makunu i no va wutisa aku: “A citshungu ci li hi mina mani?” 19  Va no hlamula vaku: “Ve hi wena Johani Mubhabhatisi, kanilezvi a van’wani ve hi wena Elija, ni van’wani kambe ve u mun’we wa vaphrofeti va kale a vhukileko hi kufeni.” 20  Yena aku kabye: “N’wina ke, mu hi mina mani?” Pedro i no hlamula aku: “Hi wena Kristu wa Nungungulu.” 21  Hikwalaho i no va laya nguvhu lezvaku va nga byeli munhu a mhaka leyi, 22  kanilezvi i te ngalo: “A N’wana wa munhu i ta xaniseka nguvhu, a aliwa hi madhota ni vapristi lava va tihosana ni vatsali, a dawa, a gumesa a vhuxiwa hi siku ga wunharu.” 23  I no engeta a byela vontlhe aku: “Loku munhu a lava ku ndzi landzela i wa ti tsike, a rwala mhandze yakwe ya hlomulo* siku ni siku, a simama ku ndzi landzela. 24  Hakuva ni wihi a lavako ku hlayisa wutomi* gakwe i ta lahlekelwa hi gona, kanilezvi loyi a lahlekelwako hi wutomi* gakwe hi kota ya mina, i ta gi ponisa. 25  Kona zvi ta mu vhuna yini munhu a ku ganya tiko gontlhe kanilezvi a luza wutomi gakwe kutani ku ti nehela khombo ke? 26  Hakuva loyi a dhanako hi kota ya mina ni timhaka ta mina, a N’wana wa munhu yenawu i ta dhana hi yena a cikhati leci a tota hi kungangamela kakwe ni ka Papayi ni ka tingilozi to basa. 27  Kanilezvi ndza tiyisa ka n’wina ndziku: Ku na ni vokari va yimileko laha va to kala kufa kala va wona a Mufumo wa Nungungulu.” 28  Kunene, andzhako ka cipimo ca 8 wa masiku na a wulile timhaka leti, i no teka Pedro, na Johani, na Jakobe a kwela navo citsungeni a ya khongela. 29  Na a kari a khongela, a nghohe yakwe yi no cica, a tinguwo takwe ti basa ti ku pa. 30  Zvalezvo, ku no woneka vavanuna vambiri na va bhula naye, ku nga Mosi na Elija. 31  A vavanuna lava va no woneka hi kungangamela, va sangula ku bhula naye hi kusuka kakwe loku ku nga wa ta tatiseka Jerusalema. 32  Pedro ni lava a nga hi navo va wa etlele, kanilezvi a cikhati leci va nga vhuka, va no wona kungangamela kakwe ni vavanuna lava a nga yimile navo. 33  Laha va nga kari va suka kakwe, Pedro i te ngalo ka Jesu: “Mugondzisi, zva hi tsakisa a ku tshama laha. Hikwalaho, hi tsike hi gwimba matenda manharu: A gin’we ga wena, a gin’we ga Mosi, a gin’wani ga Elija.” I wa nga zvi tivi ni ku zvini a wulako. 34  Kanilezvi na a ha wulawula timhaka leti, ku nota refu gi ta sangula ku va fenengeta. Laha gi nga va khubhunyeta va no chava. 35  Makunu ku no zwala gezu hi lomu refini giku: “Loyi hi yena N’wana wa mina a hlawulilweko. Mu ingiseni.” 36  Na gezu ga ha wulawula, Jesu i no sala yece. Kanilezvi va no miyela nazvo; a va byelangi munhu ka masiku lawo lezvi va nga zvi wona. 37  Hi mandziko wa kona, na va kari va relela hi citsungeni, a citshungu ca hombe ci no mu khinga. 38  Makunu a wanuna wo kari a nga hi lomu ka citshungu i no mu angula hi gezu ga hombe aku: “Mugondzisi, ndza ku khongotela lezvaku u vhuna* mufanyana wa mina hakuva a ndzi na mun’wani n’wana ahandle ka yena. 39  I xanisiwa hi dhimoni. Neti gi mu khoma oba huwa gi mu cherukisa, a pupuma khuvi. Zva karata nguvhu ku gi mu tsika hambu loku gi mu xanisile. 40  Ndzi khongotele vapizani va wena lezvaku va gi hlongola, kanilezvi a va gi kotangi.” 41  Jesu i no hlamula aku: “N’wina cizukulwana ci nga kholwiko ni ca kubiha, ndzi ta simama na n’wina kala rini? Kona ndzi ta mu timisela kala rini? Tana ni n’wana wa wena laha.” 42  Kanilezvi hambu lezvi a nga kari a tshinela ka Jesu, a dhimoni gi no mu tlatlalata lahasi gi mu cherukisa nguvhu. Kanilezvi Jesu i no kawuka dhimoni lego, a hanyisa mufanyana a gumesa a mu nyikela ka papayi wakwe. 43  Vontlhe va no hlamala nguvhu hi ku wona a ntamu wa hombe wa Nungungulu. Na va ha hlamala nguvhu hi ku wona zvontlhe lezvi a nga kari a maha, i te ngalo ka vapizani vakwe: 44  “Ingiselani khwatsi mu tlhela mu alakanya timhaka leti, hakuva a N’wana wa munhu i ta nyikelwa mandleni ya vanhu.” 45  Kanilezvi a va yi zwisisangi a mhaka leyi. Kunene zvi wa fihlele ka vona kasi va nga zvi zwisisi, kanilezvi va wa chava ku mu wutisa. 46  Va no sangula ku kanetisana hi lezvaku hi mani wahombe cikari kabye. 47  Jesu na a tiva maalakanyo ya timbilu tabye, i no teka cin’wanana a ci yimisa reveni gakwe, 48  aku kabye: “Ni wihi loyi a amukelako a cin’wanana leci hi kota ya vito ga mina i amukela na minawu; ni loyi a ndzi amukelako i amukela ni Loyi a ndzi rumileko. Hakuva loyi a ti wonako kota wa mutsongwani ka n’wina n’wentlhe hi yena a nga wa hombe.” 49  Johani i no hlamula aku: “Mugondzisi, hi wonile munhu na a hlongola madhimoni hi vito ga wena hi se mu betela hakuva a nga hi landzeli.” 50  Kanilezvi Jesu aku kakwe: “Mu nga mu beteli, hakuva loyi a nga mu vhukeliko, i yima na n’wina.” 51  Laha a masiku ya lezvaku a tlakuselwa tilweni ma nga kari ma chikela,* i no boha* kuya Jerusalema. 52  Hikwalaho i no ruma vapizani vo kari mahlweni kakwe. Va no ya nghena cidhoropaneni ca vaSamariya kasi va longisela kuchikela kakwe. 53  Kanilezvi a va mu amukelangi hakuva i wa ti yimisele* kuya Jerusalema. 54  A cikhati leci mupizani Jakobe na Johani va nga wona lezvo, va te ngalo: “Hosi, wa zvi lava ku hi vitana ndzilo hi le tilweni wu ta va lovisa ke?” 55  Kanilezvi Jesu i no hundzuluka a va kawuka. 56  Hikwalaho va noya ka cidhoropana cin’wani. 57  Makunu na va ha famba, a wokari i te ngalo kakwe: “Ndzi ta ku landzela ni kwihi u yako.” 58  Kanilezvi Jesu i te ngalo kakwe: “A tinghowo* ti na ni mikele, ni zvinyanyani zva tilo zvi na ni zvisaka, kanilezvi a N’wana wa munhu a nga na ka ku lata kona hloko.” 59  I no byela mun’wani aku: “Ndzi landzele.” A wanuna loye aku: “Hosi, ndzi tsike ndzi ranga hi ku ya lahla papayi.” 60  Kanilezvi Jesu aku kakwe: “Tsika vafileko va lahla vafileko vabye, kanilezvi, wena famba u kanela hi Mufumo wa Nungungulu.” 61  Ni mun’wani kambe i te ngalo kakwe: “Hosi ndzi ta ku landzela, kanilezvi ndzi tsike ndzi ranga hi ku ya salisa va le mutini wa mina.” 62  Jesu aku kakwe: “Ni wihi a khomako xaruwa kasi ku rima a gumesa a hundzuluka a cuwuka zvilo zva le ndzhako, a nga ringanelwi hi Mufumo wa Nungungulu.”

Mitlhamuselo ya lahasi

Hi kukongoma: “prata”.
Kutani: “tinguwo ta ku cica hi tona”.
Ku nga Herodhi Antipasi. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “zvirundzu”.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “muhefemulo”.
Kutani: “muhefemulo”.
Hi kukongoma: “cuwuka”.
Hi kukongoma: “enela”.
Hi kukongoma: “tiyisa nghohe yakwe kasi”.
Hi kukongoma: “a nghohe yakwe yi wa kongoma”.
Kutani: “zvidhula”.