Luka 24:1-53

  • Jesu a vhuxiwa (1-12)

  • Na va hi ndleleni ya kuya Emawusi (13-35)

  • Jesu a woneka ka vapizani (36-49)

  • Jesu a tlakuselwa tilweni (50-53)

24  Hi siku go sangula ga vhiki,* va noya cilahleni na ga ha hi mixo nguvhu, na va hi ni mafura yo nuhela lawa va nga ma longisele.  Kanilezvi va no ya kuma ribye na gi wumbulutilwe gi suka laha cilahleni.  Loku va nghenile, a va ci kumangi cirumbi ca Hosi Jesu.  Na va ha jujekile kupima hi zvilo lezvi, ku no yima vavanuna vambiri kusuhani navo na va bohile tinguwo to ngangamela.  A vavasati va no chava va cuwuka lahasi, hikwalaho a vavanuna lavo va te ngalo kabye: “Hikuyini mu lavako a munhu wo hanya cikari ka vafileko?  A nga kona laha, i vhuxilwe. Alakanyani lezvi a nga mu byela na a ha hi Galileya,  lezvaku a N’wana wa munhu i ta nyikelwa mandleni ya vawonhi, a dawa mhandzeni, kanilezvi hi siku ga wunharu i ta vhuka.”  Zvalezvo va no alakanya magezu yakwe,  va wuya hi cilahleni va ta hlawutela timhaka leti tontlhe ka lava va 11 ni ka vapizani vontlhe. 10  A vavasati lavo ku wa hi Mariya wa le Magdhala, na Johana, na Mariya a mamani wa Jakobe. Ni vavasati lava van’wani va nga hi zvin’we navo va wa hlawutela timhaka leti ka vapostoli. 11  Kanilezvi, a timhaka leti ti wa ku khwatsi mafenya kabye, hikwalaho a va kholwangi lezvi a vavasati va nga va byela. 12  Kanilezvi Pedro i no suka a tsutsuma aya cilahleni; i no chikela a korama a hlomela, a wona tinguwo ta wukene* basi. Hikwalaho i no tlhela na a hlamala hi lezvi zvi nga mahekile. 13  Ka siku galego, a vapizani vambiri va wa kari vaya cidhoropaneni ci vitaniwako ku i Emawusi, ku nga pfhuka wa cipimo ca 11 wa tikilometro* ku suka hi Jerusalema, 14  na va bhula hi zvontlhe zvi nga mahekile. 15  Na va ha bhula hi timhaka leti, Jesu i no tshinela kabye a sangula ku famba navo; 16  kanilezvi a matihlo yabye ma wa vhalilwe kasi va nga mu tivi. 17  Aku kabye: “I mhaka muni mu bhulako hi yona na mu kari mu famba?” Va no nyima, na va tsuvile. 18  Loyi a vitaniwako ku hi Kleyopasi i no mu hlamula aku: “Wova muhlavha u hanyako wece Jerusalema, na u nga zvi tivi* lezvi zvi mahekileko seyo ka masiku lawa ke?” 19  Jesu i no va wutisa aku: “Zvini?” Vaku kakwe: “Hi wula lezvi zvi mahekeleko Jesu wa le Nazareta, a nga hi muphrofeti wa ntamu hi mitiro ni magezu mahlweni ka Nungungulu ni ka vanhu vontlhe; 20  ni lezvaku a vapristi lava va tihosana ni vafumeli va hina va mu nyikele a konelwa ku dawa, va gumesa va mu belela mhandzeni. 21  Kanilezvi, hi wa rindzela lezvaku a wanuna loyi hi yena a nga wa ta tlhatlhisa Izrayeli. Ahandle ka lezvo, legi i siku ga wunharu na ku mahekile zvilo lezvi. 22  A cin’wani kambe, a vavasati vo kari cikari ka hina va hi dzukisile, hakuva va yile cilahleni ni mixo, 23  laha va nga vhumala a cirumbi cakwe, va no wuya va taku va wonile tingilozi, niku ti te ngalo wa hanya. 24  Andzhako ka lezvo, a vokari ka lava va nga hi na hina, va noya cilahleni va ya zvi kumisa zvalezvi a vavasati va nga zvi wulisile zvona, kanilezvi a va mu wonangi.” 25  Hikwalaho i no va byela aku: “N’wina va tihloko to nonoha ni timbilu to nonoka ku kholwa a zvilo zvontlhe zvi nga wuliwa hi vaphrofeti! 26  Kasi zvi wa nga faneli lezvaku Kristu a xanisekisa lezvi ni ku nghena kungangameleni kakwe ke?” 27  Hikwalaho, i no sangula hi ka Mosi kala ka Vaphrofeti vontlhe, a va tlhamusela timhaka leti ti nga xungeta yena Mitsalweni yontlhe. 28  Hi kugumesa, va no chikela kusuhani ni cidhoropana leci va ngaya ka cona, Jesu a mahisa ku khwatsi wa ha lava ku hundza. 29  Kanilezvi va no mu khongotela a kuva a nga hundzi, vaku: “Tshama na hina, hakuva gi phumile.” Hikwalaho, i no nghena a tshama navo. 30  Laha a nga kari aga navo,* i no teka pawa, a yi katekisa, a yi khema a va nyika. 31  Zvalezvo, a matihlo yabye ma no vhululeka va mu tiva; kanilezvi i no nyamalala. 32  Va no byelana, vaku: “Hi zwile hi timbilu ta hina ku vhura ndzeni ka hina, laha a nga wulawula na hina laha ndleleni, a hi vhululela* Mitsalo!” 33  Va no tekela ku suka va tlhela Jerusalema va ya kuma lava va 11 ni lava va nga hi zvin’we navo, 34  na vaku: “Hakunene a Hosi yi vhukile, yi wonekile ka Simoni!” 35  Vonawu va no hlawutela lezvi zvi nga maheka ndleleni ni lezvi a nga ti tivekisisa zvona kabye hi ku khema pawa. 36  Na va ha wulawula hi zvilo lezvi, Jesu i no yima cikari kabye, aku: “A kurula a kuve na n’wina.” 37  Kanilezvi va no dzuka, va chava, na va alakanya lezvaku va wo wona a moya. 38  Hikwalaho i te ngalo kabye: “Hikuyini mu karatekako ni ku kanakana timbilwini ta n’wina ke? 39  Cuwukani mandla ya mina ni mikondzo ya mina; hi mina; ndzi henyeni mu zvizwa, hakuva a moya a wu na nyama ni marambu kota lezvi mu zvi wonako ku mina ndzi nazvo.” 40  A cikhati a nga wula lezvo, i no va komba a mandla yakwe ni mikondzo yakwe. 41  Kanilezvi na zva ha va karatela ku zvi kholwa hi kota ya kutsaka ni kuhlamala, i te ngalo kabye: “Mu na ni zvakuga laha ke?” 42  Va no mu nyika citluwu ca njhanjhi yo wociwa. 43  I no teka aga na va mu wona. 44  Andzhako ka lezvo i no va byela, aku: “Leti hi timhaka leti ndzi nga kari ndzi mu byela na ndza ha hi na n’wina ndziku: Zvontlhe lezvi zvi tsalilweko xungetano hi mina Nayweni wa Mosi ni ka Vaphrofeti ni ka Tisimu, zvi fanele ku tatiseka.” 45  Hi kulandzela, i no vhulula a kupima kabye kontlhe kasi va zwisisa Mitsalo, 46  aku kabye: “Lezvi hi lezvi zvi tsalilweko zva ku ngalo: Kristu i ta xaniseka a tlhela a vhuka hi ka vafileko hi siku ga wunharu, 47  ni lezvaku vitweni gakwe, ku ta chumayelwa mahungu matikweni wontlhe xungetano hi kutisola kasi ku tsetselelwa zviwonho — na zvi sangula hi Jerusalema. 48  N’wina mu tava vakustumunyu va timhaka leti. 49  Hikwalaho ndzi ta mu rumelela lezvi a Papayi wa mina a zvi tsumbisileko. Kanilezvi n’wina tshamani lomu dhoropeni kala mu amukela a ntamu wu tako hi le hehla.” 50  Andzhako ka lezvo, i no huma a famba navo kala Bhetaniya, a tlakusa mandla yakwe a va katekisa. 51  Na a ha va katekisa, i no susiwa cikari kabye a tlakuselwa tilweni. 52  Va no mu khizamela, va gumesa va tlhela Jerusalema na va tsakile nguvhu. 53  Contlhe cikhati va wa hi tempeleni va dhumisa Nungungulu.

Mitlhamuselo ya lahasi

A siku legi hi legi hina hi nge i Sonto. Ka vaJudha gi wa hi siku go sangula ga vhiki.
Kutani: “linyo”.
Hi kukongoma: “60 wa maestadhyu”. A estadhyu cin’we ci wa hi ni 185 wa timetro.
Zvi nga ha wula ku: “Wova mupfhumba lomu Jerusalema wo kala u nga zvi tivi”.
Kutani: “Laha a nga tshamile navo mezeni”.
Kutani: “tlhamusela”.