Kuvhululelwa 3:1-22

  • Mahungu ma yako Sardhisi (1-6), ni Filadhelfiya (7-13), ni Lawodhikeya (14-22)

3  “Tsalela a ngilozi ya bandla ga Sardhisi, uku: Loyi a nga ni 7 wa mimoya ya Nungungulu ni 7 wa tinyeleti, i ngalo: ‘Ndza yi tiva a mitiro ya wena, lezvaku u na ni nduma ya ku wa hanya, kuveni u file.  Ti wonele, u tiyisa a zvilo lezvi zvi seleko zvi nga lava kufa, hakuva ndzi kumile lezvaku a mitiro ya wena a yi mbhelelangi mahlweni ka Nungungulu wa mina.  Hikwalaho, simama ku alakanya lezvi u zvi amukeleko ni lezvi u zvi zwileko, u simama ku zvi hlayisa, u ti sola. Kunene loku u nga vhuki, ndzi tata a ku fana ni khamba, u nga ta ci tiva a cikhati leci ndzi tota hi cona ka wena.  “‘Hambulezvo, u na ni vokari* laho Sardhisi va nga kala ku nyenyezisa a tinguwo tabye. Va ta famba na mina na va bohile tinguwo to basa hakuva zva va ringana.  Hikwalaho, loyi a hlulako, i ta bohisiwa a tinguwo to basa; ndzi nga ta tshuka ndzi vhinya a vito gakwe bhukwini ga wutomi, kanilezvi ndzi ta vhumela mahlweni ka Papayi wa mina ni mahlweni ka tingilozi takwe lezvaku ndza gi tiva a vito gakwe.  Loyi a nga ni tindleve, i wa ingise lezvi a moya wu byelako mabandla.’  “Tsalela a ngilozi ya bandla ga Filadhelfiya, uku: Loyi a basileko, loyi a nga wa lisine, a nga ni khiya ga Dhavhidha, loyi a vhululako ku nga vhali munhu, a vhala ku nga vhululi munhu, i ngalo:  ‘Ndza yi tiva a mitiro ya wena — ndzi vekile livati li vhululekileko la ku a ku na munhu a zvi kotako ku vhala. Ndza zvi tiva lezvaku a ntamu wa wena wutsongwani, kanilezvi u hlayisile a mhaka ya mina niku a wu kanetangi a vito ga mina.  Lava va sinagoga ga Sathani, lava va ti wulako ku vaJudha kuveni a hi vona, vo hemba — ndzi ta va maha vata va ta khizama mikondzweni ya wena, va ta zvi tiva lezvaku ndza ku randza. 10  Kota lezvi u hlayisileko a mhaka ya kutimisela ka mina,* minawu ndzi ta ku hlayisa cikhatini ca kuringwa leci ci tota hehla ka misava yontlhe kasi ku ringa lava va hanyako laha misaveni. 11  Ndzata hi kuhatlisa, khoma zvi tiya ka lezvi u nga nazvo, kasi ku ngavi na munhu a ku tekelako a cidlodlo* ca wena. 12  “‘Loyi a hlulako ndzi ta mu maha a ziki* tempeleni ya Nungungulu wa mina, a nga ta tshuka a huma ka yona. Hehla kakwe ndzi ta tsala a vito ga Nungungulu wa mina, ni vito ga dhoropa ga Nungungulu wa mina, ku nga Jerusalema Giswa, legi gi relelako hi le tilweni ka Nungungulu wa mina, ni vito ga mina ga giswa. 13  Loyi a nga ni tindleve, i wa ingise lezvi a moya wu byelako mabandla.’ 14  “Tsalela a ngilozi ya bandla ga Lawodhikeya, uku: Amen, a kustumunyu wo tsumbeka ni wa lisine, a masangulo ya kuvanga ka Nungungulu, i ngalo: 15  ‘Ndza yi tiva a mitiro ya wena, lezvaku a wu titimeli ne a wu hisi. Mayiwako loku u wo titimela kutani ku hisa! 16  Kanilezvi kota lezvi u kufumelako, na u nga hisi ne ku titimela, ndzi ta ku kavhula non’wini wa mina. 17  Hakuva u ngalo: “Ndzi ganyile, ndzi na ni titshomba, a ndza ha lavi nchumu”, kanilezvi a wu zvi tivi lezvaku u muxaniseki, ni muvhumali, ni cisiwana, ni cikhumu, ni cimbyiri. 18  Hikwalaho ti xavele ouro ka mina leyi yi hlutilweko* hi ndzilo kasi u fela ku ganya, ni tinguwo to basa kasi u boha u fihla a wumbyiri ga wena, ni muri wa matihlo kasi u ti chela u fela ku wona. 19  “‘Vontlhe lava ndzi va randzako ndza va kawuka ndzi tlhela ndzi va laya. Hikwalaho ti tsitsirite, u ti sola. 20  Ndzi laha nyangweni ndzi gongondza. Loku a wokari azwa gezu ga mina a vhulula livati, ndzi ta nghena lomu ndlwini yakwe ndzi lalela* naye, yenawu a lalela na mina. 21  Loyi a hlulako i ta tshama na mina citshan’wini ca mina ca wuhosi, a ku fana ni lezvi minawu ndzi hlulileko ndzi tshama zvin’we ni Papayi wa mina citshan’wini cakwe ca wuhosi. 22  Loyi a nga ni tindleve, i wa ingise lezvi a moya wu byelako mabandla.’”

Mitlhamuselo ya lahasi

Hi kukongoma: “u na ni mavito yo kari”.
Zvi nga ha wula ku: “Kota lezvi u timiseleko a ku khwatsi hi mina”.
Kutani: “korowa”.
Kutani: “mhandze; sika”.
Kutani: “basisilweko”.
Kutani: “jantara”.