Kuvhululelwa 18:1-24

  • Kuwa ka “Bhabhuloni wa Hombe” (1-8)

    • “Humani ka yena n’wina vanhu va mina” (4)

  • Va rila hi kota ya kuwa ka Bhabhuloni (9-19)

  • N’wina matilo tsakani hi kota ya kuwa ka Bhabhuloni (20)

  • Bhabhuloni i ta hoxiwa bimbini a ku fana ni ribye (21-24)

18  Andzhako ka lezvo ndzi no wona yin’wani ngilozi na yi relela hi le tilweni na yi hi ni ntamu wa hombe, ni misava yi no woningelwa hi kungangamela ka yona.  Yi no banguleka hi gezu ga hombe, yiku: “I wile! I wile Bhabhuloni wa Hombe; i cicile ava wutshamu ga madhimoni ni wutshamu ga mimoya yontlhe ya kubiha* ni ga zvinyanyani zvontlhe zva kubiha lezvi zvi nyenyiwako!  Hakuva a matiko wontlhe ma nwile a vhinyo ya zanga ya wubhayi* gakwe; a tihosi ta misava ti mahile wubhayi naye, ni vaxavisi* va laha misaveni va ganyisilwe hi titshomba takwe ta talela ga cima leti a ti hlengeletileko na a nga hi na tingana.”  Ndzi nozwa gin’wani gezu na gi huma hi le tilweni, giku: “Humani ka yena n’wina vanhu va mina kasi mu nga hlengeli naye zviwonhweni zvakwe, mu biwawu hi zvixaniso zvakwe.  Hakuva a zviwonho zvakwe zvi talelene zviza zvi chikela tilweni, makunu Nungungulu i alakanyile a mitiro yakwe yo kala ku lulama.  Mu tlheliseleni a kubiha loku a nga mahela van’wani, mu mu tlhelisela kumbiri lezvi a zvi mahileko; a zvilo lezvi a nga mu chelela lomu ka kopo, n’wina mu cheleleni kumbiri.  Mu nyikeni kuxaniseka ni hlomulo zvi ringanako ni lezvi a nga ti dhumisa hi zvona ni ku ti tsakisa nyameni hi titshomba takwe na a nga hi na tingana; hakuva i ti byela lezvi mbilwini yakwe: ‘Ndzi hosi ya cisati, a ndzi felwangi hi nuna, ndzi nga ta tshuka ndziva hlomulweni.’  Hikwalaho a zvixaniso zvakwe zvi tata hi siku gin’we: A kufa, ni hlomulo, ni ndlala. I ta hisiwa hi ndzilo aswa aku bhi, hakuva Jehovha Nungungulu, loyi a mu lamulako i na ni ntamu.  “A tihosi ta misava leti ti mahileko wubhayi* naye ti tlhela ti hanya naye titshombeni takwe leti a ti hlengeleteleko na a nga hi na tingana, ti ta mu rilela ti tiba zvifuva hi ku wona a musi wa kuhisiwa kakwe. 10  Ti ta yima hi le kule hi ku chava a kuxaniseka kakwe, tiku: ‘Yowe, yowe, wena dhoropa legi ga hombe, wena Bhabhuloni a dhoropa legi ga ntamu, hakuva a kutsayiswa ka wena ku chikele hi citshuketi!’ 11  “Ahandle ka lezvo, a vaxavisi va laha misaveni va ta mu rilela ni ku tiba zvifuva hi hlomulo, hakuva ku nga ta hava ni munhu wa ku xava a zvilo zvabye zvontlhe: 12  A zvilo zvontlhe zva ouro, ni zva prata, ni zva maribye ya lisima, ni maperola,* ni tinguwo ta ti nene ta wukene,* ni tinguwo to dhura, ni ta sedha, ni leti to pswhuka; ni zvontlhe zvo vatliwa hi mapulangu yo nuhela; ni zvontlhe zvo mahiwa hi matino ya tindlovhu, ni zvo vatliwa hi mapulangu ya ma nene, ni zva kobre, ni zva simbi, ni zva maribye yo saseka;* 13  ni kanela,* ni titempero ta India, ni libani, ni mafura yo nuhela, ni hlakati yo nuhela, ni vhinyo, ni mafura ya olivha, ni mapa, ni trigo, ni tihomu, ni tiyivhu, ni mahaxi,* ni tikareta, ni tikhumbi, ni vanhu. 14  A mihandzu ya yi nene leyi u nga yi dokolokela va ku tekele, ni mafanjara wontlhe ni zviphatiphati zvi ku mbhelele, u nga ta ha zvi kuma kambe. 15  “Lava va nga kari va xavisa a zvilo lezvi, lava va ganyisilweko hi yena, va ta yima hi le kule hi ku chava a kuxaniseka kakwe, va rila ni ku tiba zvifuva hi hlomulo, 16  vaku: ‘Yowe, yowe, wena dhoropa legi ga hombe, u nga bohile a tinguwo ta ti nene ta wukene,* ni tinguwo to dhura,* ni tinguwo to pswhuka, u ti sasekisa hi zvilo zva ouro, ni zva maribye ya lisima, ni maperola,* 17  hakuva a titshomba leto to tala ti phangilwe hi citshuketi!’ “A vamarinyero vontlhe lava va tihosana, ni vontlhe lava va fambako hi zvitimela,* ni vamarinyero, ni vontlhe lava va hanyako hi bimbi, va no yima hi le kule 18  va rila hi ku wona a musi wa kuhisiwa kakwe, vaku: ‘Hi gihi dhoropa go fana ni dhoropa legi ga hombe ke?’ 19  Va no ti paletela misava tihlokweni tabye vaba tihuwa va rila hi hlomulo, vaku: ‘Yowe, yowe, wena dhoropa legi ga hombe, legi gi nga ganyisa vontlhe lava va nga hi ni zvitimela* bimbini, hakuva u phangilwe hi citshuketi!’ 20  “Tsakani n’wina tilo, ni vobasa, ni vapostoli, ni vaphrofeti hi kota ya lezvi zvi nga humelela cibhayi, hakuva Nungungulu i ci tsayisile hi kota ya n’wina!” 21  Makunu a ngilozi leyi ya ntamu yi no tlakula ribye go fana ni ribye ga hombe ga cigayo yi gi hoxela lomu bimbini, yiku: “Hi zvalezvi a to hoxisiwa zvona Bhabhuloni, a dhoropa legi ga hombe, a nga ta ha kumiwa kambe. 22  A guwa ga vayimbeleli lava va nga yimbelela na vaba zvitende, ni ga vachayi, ni ga vabi va magayita, ni ga vabi va mimpundzu, gi nga ta ha tshuka gi zwala kambe ka wena. Cima ku nga ta ha kumiwa ka wena a meseri wa ni wihi ntiro; hambu a guwa ga cigayo gi nga ta ha zwala kambe ka wena. 23  A kuwonekela ka kandiya ku nga ta ha tshuka ku woninga kambe ka wena, ne hambu a gezu ga noivho ni ga noivha gi nga ta ha tshuka gi zwala kambe ka wena; hakuva a vaxavisi va wena va wa hi zviganyi zva hombe zva laha misaveni, niku u hambukisile a matiko wontlhe hi wuloyi ga wena. 24  Kunene, ku kumilwe ka yena a nkhata wontlhe wa vaphrofeti, ni vobasa, ni wa vontlhe lava va nga dawa laha misaveni.”

Mitlhamuselo ya lahasi

Zvi nga ha wula ku: “wontlhe magezu yo biha ma pimisilweko”.
Hi ciGreki: porneía. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “vaxavisi va fambafambako”.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “mufazi”.
Kutani: “linyo”.
Kutani: “mármore”.
Kutani: “kinamono”.
Kutani: “cavalos”.
Kutani: “linyo”.
Kutani: “zviwunguwungu”.
Kutani: “mufazi”.
Kutani: “mapaketi; tinavhiyo”.
Kutani: “mapaketi; tinavhiyo”.