Kuvhululelwa 11:1-19

 • A vakustumunyu vambiri (1-13)

  • Va phrofeta a 1260 wa masiku na va bohile tisakwa (3)

  • Va dawa, va nga lahliwi (7-10)

  • Va tlhela va hanya andzhako ka masiku manharu ni khihlanya (11, 12)

 • A khombo ga wumbiri gi hundzile, ka hata ga wunharu (14)

 • A mpundzu wa wu 7 (15-19)

  • Mufumo wa Hosi ya hina na Kristu wa yona (15)

  • Lava va wonhako misava va ta lovisiwa (18)

11  Ndzi no nyikiwa a lihlanga lo fana ni nhonga,* ndzi byeliwa ku ngalo: “Suka u pima a yindlu yo basa* ya tempeli ya Nungungulu, ni alati, ni lava va khozelako ka yona.  Kanilezvi a wutshamu legi ga seno handle ka yindlu yo basa ya tempeli gi tsike, u nga gi pimi, hakuva gi nyikilwe a vamatiko. Va ta kandzihetela a dhoropa go basa a 42 wa tihweti.  Ndzi ta maha a vakustumunyu va mina va vambiri va phrofeta a 1260 wa masiku na va bohile tisakwa.”  A vakustumunyu lava va fananiswa ni tisinya timbiri ta maolivha, ni minenge yimbiri yo veka tikandiya, niku va yimile mahlweni ka Hosi ya misava.  Loku a wokari a lava ku va bayisa, ku ta huma ndzilo hi lomu kanwini kabye wu lovisa a valala vabye. Loyi a to lava ku va bayisa, i ta dayiswa lezvo.  A vakustumunyu lava va na ni ntamu wa ku vhala tilo kasi ku ngani vhula masikwini ya kuphrofeta kabye. Va na ni ntamu kambe wa ku cica mati ma maha nkhata ni kuba misava hi zvixaniso zva tixaka tontlhe, kota lezvi va zvi lavisako zvona.  Loku va mbhetile ku nyika wukustumunyu gabye, a civandza leci ci humako hi lomu nkeleni wo eta wo kala magumo ci talwa navo, ci va hlula, ci tlhela ci va daya.  A zvirumbi zvabye zvi ta ku chanjala laha ruweni ga hombe ga dhoropa ga hombe, legi hi ka moya gi vitaniwako ku i Sodhoma ni Gibhite, ku nga lomu a Hosi yabye yonawu yi nga dayelwa kona mhandzeni.  A vanhu va tixaka, ni tirimi, ni matiko va ta cuwukela zvirumbi zvabye hi masiku manharu ni khihlanya, va nga vhumeli lezvaku a zvirumbi zvabye zvi lahliwa. 10  Makunu lava va hanyako misaveni va ta tsaka hi kota yabye va giyagiya, va rumelelana zvinyikiwo, hakuva a vaphrofeti lava va vambiri va wa xanisa lava va hanyako misaveni. 11  Andzhako ka masiku lawa ya manharu ni khihlanya, a moya wa wutomi wu tako hi ka Nungungulu wu no nghena kabye, va suka va yima hi minenge yabye; lava va nga va wona va no khon’wa hi kuchava ka hombe. 12  Va nozwa gezu ga hombe hi le tilweni, giku kabye: “Kandzihani muta seno.” Va no tlakukela tilweni na va hi lomu ka refu a valala vabye na va va wona.* 13  Ka cikhati caleco, ku nova ni kutsekatseka ka hombe ka misava ku khungumuka a cipandze ca wukhume ca dhoropa; ku dawa 7000 wa vanhu hi kutsekatseka loko ka misava. Lava van’wani va no chava, va dhumisa Nungungulu wa le tilweni. 14  A khombo ga wumbiri gi hundzile, kanilezvi ka hata ga wunharu hi kuhatlisa! 15  A ngilozi ya wu 7 yi noba a mpundzu wa yona. Ku no zwala magezu ya hombe hi le tilweni, maku: “A mufumo wa misava wu mahile a Mufumo wa Hosi ya hina na Kristu wa yona; yena i ta fuma kala kupindzuka ni kupindzuka.” 16  A 24 wa madhota lawa ma nga tshamile zvitshan’wini zva wona zva wuhosi mahlweni ka Nungungulu ma nowa hi tinghohe ma khozela Nungungulu, 17  maku: “Ha ku bonga wena Jehovha Nungungulu wa Ntamu Wontlhe, loyi a nga kona ni loyi a nga hi kona, hakuva u tekile a ntamu wa wena wa hombe, niku u sangulile ku fuma. 18  A matiko ma no zangara, kanilezvi a zanga ya wenawu yi chikele, ni cikhati ci yimisilweko ca ku lamula a vafileko ni ku chachazela a malandza ya wena, ku nga vaphrofeti, ni vobasa, ni lava va chavako a vito ga wena, a vatsongwani ni vahombe, ni ku lovisa lava va wonhako* misava.” 19  Ku no vhululeka a yindlu yo basa ya tempeli ya Nungungulu le tilweni, ku woneka a nghaxa* ya civhumelwano cakwe na yi hi lomu ndlwini yo basa ya tempeli yakwe. Ku noba zvingwalangwandla, ku zwala magezu, ni kudzindza, ni kutsekatseka ka misava, kuwa maralala ya hombe.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “nhonga yo pima hi yona”.
I yindlu ya laha cikari ka tempeli leyi yi nga hi ni wutshamu go Basa ni wutshamu go Basabasa.
 Kutani: “na va va cuwukela”.
Kutani: “ni ku lovisa lava va lovisako”.
Kutani: “arke”.