Jakobe 3:1-18

  • A lirimi li fanele ku fumelwa (1-12)

    • A hi votala va faneleko kuva vagondzisi (1)

  • A wutlhari gi tako hi le hehla (13-18)

3  Vamakabye va mina, a hi votala cikari ka n’wina va faneleko kuva vagondzisi, kota lezvi hi to amukela a kulamulwa ka hombe.  Hakuva hontlheni ha phazama makhati yo tala. Loku a munhu a nga phazami kuwulawuleni, yaloye munhu a mbheleleko, loyi a zvi kotako ku fumela a miri wakwe wontlhe hi matomu.  Loku hi boha matomu minon’wini ya mahaxi* kasi ma hi ingisa, hi fambisa kambe ni mimiri ya wona yontlhe.  Cuwukani ni zvitimela:* Hambu lezvi zvi nga zva hombe nguvhu ni lezvi zvi kukuletwako hi mimoya ya hombe, zvi fambisiwa hi lemi* ya yitsongwani nguvhu zviya ni kwihi lomu a marinyero a ku lavako.  A lirimi lonawu, ciro ca citsongwani ca miri, kanilezvi la ti kulisa hi zvilo zva hombe. A mu zvi tivi lezvaku a ndzilo wutsongwani wa hisa a khwati ga hombe ke?  A lirimi lonawu i ndzilo. Cikari ka zviro zva miri wa hina, a lirimi i tiko gi teleko hi kungalulami hakuva li chakisa a miri wontlhe, li dzivela a kuhanya kontlhe ka munhu, lona wutsumbu li dzivelwa hi ndzilo wa Gehena.*  Hakuva zvontlhe a zvihari zva khwati, ni zvinyanyani, ni zvikokakoka,* ni zvihari zva bimbi, zvi nga fumelwa niku hakunene zva fumelwa hi vanhu.  Kanilezvi a ku na munhu a zvi kotako ku fumela lirimi. A lirimi a li fumelwi, li bihile niku li tele hi vhenene yi dayako.  Hi lirimi, ha dhumisa Jehovha, a Papayi, kanilezvi hi tlhela hi rukatela hi lona a vanhu lava va mahilweko “hi mufananiso wa Nungungulu”. 10  Hi ka nomu walowu wa wun’we, ku huma kudhumisa ni kurukatela. Vamakabye va mina, a zvilo a zvi faneli ku tshamisa lezvo. 11  Kasi ku nga huma mati yo nandziha* ni mati yo bava hi kwalaha ka cibuka* caleci ca cin’we ke? 12  Vamakabye va mina, a nkuwu wu nga pswala maolivha ke, kutani a vhina* wu nga pswala makuwu ke? Hizvalezvo, a cibuka ca mati yo bava a ci nge humesi mati yo nandziha. 13  Himani a tlharihileko, a tivako cikari ka n’wina ke? Hi mahanyela yakwe ya ma nene i wa kombise a mitiro yi mahiwako hi kurula loku ku tako hi ka wutlhari. 14  Kanilezvi loku mu hi ni ciluse ni kubangana* timbilwini ta n’wina, mu nga ti kulisi mu hembela lisine. 15  A wutlhari legi a giti hi le hehla; ga laha misaveni, ga nyama, niku ga madhimoni. 16  Hakuva laha ku nga ni ciluse ni kubangana,* kwalaho kambe ku na ni vhilinganya ni tixaka tontlhe ta zvilo zva kubiha. 17  Kanilezvi a wutlhari ga le hehla, a ku ranga gi basile, gi na ni kurula kambe, ni kuolova, ga ingisa, gi tele hi wuxinji ni mihandzu yi nene, a gi na cihlawulela, a gi na kukanganyisa. 18  Ahandle ka lezvo, a handzu wa kululama wu byaliwa kuruleni ka* lava va mahako kurula.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “cavalos”.
Kutani: “mapaketi; tinavhiyo”.
Kutani: “chukila”.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “zviharana zvo famba hi rumbu”.
Hi kukongoma: “yo tsombela”.
Kutani: “hlowo”.
A vhina i sinya leyi yi pswalako mauvha.
Zvi nga ha wula ku: “wunavenave”.
Zvi nga ha wula ku: “wunavenave”.
Zvi nga ha wula ku: “hi”.